Đổi G/Cm3 Ra Kg/M3

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hội Đạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

*

Hai thanh nhôm và sắt có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào rất có thể tích to hơn và to hơn bao nhiêu lần, giả dụ biết rằng trọng lượng riêng của nhôm là 2,7g/cm3và của fe là 7,8g/cm3?


Gọi thể tích thanh nhôm là x (cm3), thanh fe là y (cm3)

Vì trọng lượng hai thanh đều nhau nên thể tích tỉ trọng nghịch với cân nặng riêng.

Bạn đang xem: đổi g/cm3 ra kg/m3

Ta có: x/y = 7,8/2,7 ≈ 2,9

Vậy thể tích thanh nhôm to hơn thể tích thanh sắt khoảng chừng 2,9 lần


Hai thanh sắt và chì có trọng lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần, biết rằng trọng lượng riêng của fe là 7,8g/cm3 vàcủa chì là 11,3g/cm3


Thanh bạc bẽo có khối lượng gấp 2 lần thanh sắt.Biết trọng lượng riêng của fe là 7,8g/cm3 khối lượng riêng của bạc bẽo là 10,5g/cm3.Hãy đối chiếu thể tích của thanh sắt cùng thanh bạc

HELP ME


Gọi m, m" thứu tự là cân nặng của thanh bội nghĩa và thanh sắt.

Ta có:

m = 2m"

Hay D. V = 2.D".V"

10,5V = 2.7,8V"

=> V ≈ 1,486V"

Vậy thể tích của thanh bạc to hơn thể tích cỉa thanh sắt


Cho cân nặng riêng của nhôm, sắt, chì, đá theo lần lượt là 2700kg/m3, 7800kg/m3, 11300kg/m3, 2600kg/m3. Một khối đồng chất có thể tích 300cm3, nặng trĩu 810g đó là khối A. Nhôm B. Sắt C. Chì...

Cho trọng lượng riêng của nhôm, sắt, chì, đá theo lần lượt là 2700kg/m3, 7800kg/m3, 11300kg/m3, 2600kg/m3. Một khối đồng chất có thể tích 300cm3, nặng nề 810g chính là khối

A. Nhôm

B. Sắt

C. Chì

D.Đá


Thả một hòn bi sắt vào một bình phân chia độ có GHĐ 800 cm3 đang đựng 500 cm3 nước thì thấy nước dâng lên tới mức vạch 700 cm3 . Biết trọng lượng riêng của fe là 7800 kg/m3 . Tính cân nặng của hòn bi sắt

Thể tích của hòn bi là:

(V=700-500=200)(cm3) = 0,0002 (m3)

Khối lượng của hòn bi là:

(m=V.D=0,0002.7800=1,56)(kg)


một khối kim loại đặc có khối lượng m=1.6 kg, thể tích 200 cm3.a.Tìm trọng lượng riêng D của khối kim loại ( theo đơn vị chức năng kg/m3).b. Sắt kẽm kim loại trong khối là hợp kim của đồng và sắt.Cho biết trọng lượng riêng của fe là D1= 7800 kg/m3, của đồng là D2= 8900 kg/m3. Hỏi trọng lượng sắt chiếm từng nào phần trăm cân nặng của khối kim...

một khối sắt kẽm kim loại đặc có trọng lượng m=1.6 kg, thể tích 200 cm3.

Xem thêm: Câu 1: Nêu Vai Trò Của Nước Và Muối Khoáng Đối Với Cây (Ngắn Gọn

a.Tìm cân nặng riêng D của khối kim loại ( theo đơn vị kg/m3).

b. Sắt kẽm kim loại trong khối là kim loại tổng hợp của đồng cùng sắt.Cho biết cân nặng riêng của fe là D1= 7800 kg/m3, của đồng là D2= 8900 kg/m3. Hỏi cân nặng sắt chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng của khối kim loại?


Hãy tính trọng lượng của một thanh sắt rất có thể tích là 100 cm3.Biết khối lượng riêng của fe là 7800kg/m3


Câu 4: Một khối đồng chất hoàn toàn có thể tích 300 cm3, nặng 810g.

a. Hỏi khối hóa học đó gồm trọng lượng là bao nhiêu?

b. Hãy cho thấy khối đó được thiết kế từ chất nào? Biết khối lượng riêng của nhôm, sắt, chì, đá theo thứ tự là 2700 kg/m3, 7800 kg/m3, 11300 kg/m3, 2600 kg/m3.


Một thanh sắt đặc hoàn toàn có thể tích 200 cm3 .B iết khối lượng riêng của fe là 7800 kgm3

a) Tính khối lượng và trọng lượng của thanh sắt đó

b)N gười ta khoan bên trên thanh sắt một lỗ lúc thanh sắt đang bị câu lại còn 1kg

Tính thể tíc của lỗ sắt đang khoan


đổi (200cm^3=0,0002m^3)

giải

a) cân nặng của thanh sắt kia là

(m1=D.v1=7800.0,0002=1,56left(kg ight))

trọng lượng của đồ là

(d=m1.10=1,56.10=15,6left(N ight))

b) thể tích của lỗ sắc đã khoan là

(v2=fracm2D=frac17800=frac17800left(m^3 ight))


Tóm tắt:(V_1=200cm^3=0,0002m^3)(D=7800kg/m^3)(m_2=1kg)_______________________________(m_1=?kg)(P_1=?kg)(V_2=?m^3)Giải:a) trọng lượng thanh sắt:(D=fracm_1V_1Rightarrow m_1=D.V_1=7800.0,0002=1,56left(N ight))Trọng lượng thanh sắt:(P_1=10m_1=10.1,56=15,6left(N ight))b) Thể tích phần thanh sắt đã khoan:(D=fracm_2V_2Rightarrow V_2=fracm_2D=frac17800=0,000128left(m^3 ight))Vậy...

Xem thêm: Tổng Hợp Các Tư Thế Yoga Đẹp Nhất Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao, 12 Tư Thế Yoga Cơ Bản


Tóm tắt:

(V_1=200cm^3=0,0002m^3)

(D=7800kg/m^3)

(m_2=1kg)

_______________________________

(m_1=?kg)

(P_1=?kg)

(V_2=?m^3)

Giải:

a) cân nặng thanh sắt:

(D=fracm_1V_1Rightarrow m_1=D.V_1=7800.0,0002=1,56left(N ight))

Trọng lượng thanh sắt:

(P_1=10m_1=10.1,56=15,6left(N ight))

b) Thể tích phần thanh sắt đã khoan:

(D=fracm_2V_2Rightarrow V_2=fracm_2D=frac17800=0,000128left(m^3 ight))

Vậy ....


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên