Đoạn văn tiếng anh về trường học

     
*
Viết về ngôi trường bởi tiếng Anh

Trường học được ví như căn nhà thứ hai của mỗi chúng ta. Chúng ta đến ngôi trường cùng bạn bè mỗi ngày, được dạy dỗ bởi các thầy cô như phụ thân mẹ, thậm chí có số đông bạn thời hạn ở ngôi trường còn nhiều hơn nữa ở nhà. Bởi đó, đây có lẽ rằng đây là đề tài cực kỳ gần gũi với các bạn và dễ dàng phát hiện trong các nội dung bài viết tiếng Anh. Trong bài viết này, hãy cùng gamize.vn rèn luyện Viết về ngôi trường bằng tiếng Anh để gây tuyệt hảo với thầy cô và đồng đội nhé! 

1. Bạn sẽ viết đầy đủ gì về ngôi trường?

Để nội dung bài viết đi đúng giữa trung tâm và có được không ít ý tưởng giỏi ho, điều bạn cần làm trước tiên là xác định đối tượng bài viết của mình, rõ ràng trong bài này là ngôi trường.

Bạn đang xem: đoạn văn tiếng anh về trường học

*
Viết gì về ngôi trường?

Khi viết về ngôi trường bởi tiếng Anh, chúng ta cần xem xét một số văn bản sau:

Tên ngôi trường: bao hàm tên riêng rẽ và cấp cho học của ngôi ngôi trường đó.

Ví dụ:

Le Van Tam secondary school.

Trường Trung học đại lý Lê Văn Tám.

Vị trí của ngôi trường: bạn có thể đề cập khoảng cách từ nhà của bạn đến trường để giúp đỡ cho bài viết về ngôi trường của chính mình thêm chi tiết hơn.

Ví dụ:

My school is in Hang sợi Street.

Trường của tớ nằm trên tuyến đường Hàng Gai.

Cảnh vật xung quanh trường: vườn cửa cây, hoa, mặt hàng cây, sảnh trường, tòa nhà lớp học, bên hành chính,…

Bạn có thể bài viết liên quan list 92+ trường đoản cú vựng về trường học tập cơ bản trong tiếng Anh


Học thêm từ bỏ vựng về trường học qua đoạn phim này nhé

Những nhân đồ gia dụng ở ngôi trường học: Ở trường học sẽ sở hữu thầy cô giáo, các bạn học sinh. Ngoại trừ ra chúng ta cũng có thể nhắc cho cô hiệu trưởng, chưng bảo vệ, bác lao công,…Các chuyển động ở trường: học viên học bài, thầy thầy giáo giảng bài, hoạt động của học sinh trong giờ đồng hồ ra nghịch hoặc trong các vận động ngoại khóa khác,…Cảm nghĩ của người viết so với ngôi trường: tình yêu yêu quý, niềm tự hào, ước ao muốn bảo trì và cải cách và phát triển truyền thống của ngôi trường học,…

2. Cách viết về ngôi trường bằng tiếng Anh

Để tất cả một nội dung bài viết về ngôi trường bằng tiếng Anh thiệt chỉn chu, bạn phải thực hiện quá trình sau:

Chuẩn bị vốn từ, ngữ pháp.Lập dàn ý.Tiền hành viết bài.Rà thẩm tra lỗi sau thời điểm hoàn thành.

Sau đây sẽ là công việc cụ thể nhé:

2.1. Những cụm từ/từ vựng giờ Anh liên quan ngôi trường buộc phải biết

Nền tảng quan trọng cho một nội dung bài viết chính là từ bỏ vựng. Vị đó, bạn cần sẵn sàng vốn từ vựng cơ bạn dạng nhất trước lúc bắt tay vào viết về ngôi trường bằng tiếng Anh.

*
Từ vựng/ các từ về ngôi trường

Sau đây, gamize.vn sẽ lưu ý một số từ vựng thịnh hành nhất tương quan đến chủ đề ngôi ngôi trường được tạo thành 8 nhóm bé dại để bạn cũng có thể dễ học và ghi lưu giữ hơn:

Chủ đề

Từ

Loại từ

Phiên âm

Dịch nghĩa

Các một số loại trường học

Nursery school/ kindergarten 

noun

/ˈnɜː.sər.i ˌskuːl/

/ˈkɪn.dəˌɡɑː.tən/

Trường mầm non

Primary school

noun

/ˈpraɪ.mə.ri ˌskuːl/

Trường đái học

Junior high school

noun

/ˌdʒuː.ni.ə ˈhaɪ skuːl/

Trường trung học tập cơ sở

High school

noun

/ˈhaɪ ˌskuːl/

Trường trung học tập phổ thông

Junior colleges

noun

/ˌdʒuː.ni.ə ˈkɒl.ɪdʒ/

Trường cao đẳng

University

noun

/ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/

Đại học

State school

noun

/ˈsteɪt ˌskuːl/

Trường công

Private school

noun

/ˌpraɪ.vət ˈskuːl/

Trường tứ thục

Day school

noun

/ˈdeɪ ˌskuːl/

Trường chào bán trú

Boarding school

noun

/ˈbɔː.dɪŋ ˌskuːl/

Trường nội trú

Từ/cụm tự chỉ vị trí

on the street

 

/on ðə striːt/

Ở trên phố

By/ Next to lớn the (shop)

 

/baɪ/ 

/nekst tuː ðə ʃɒp/

Bên cạnh cửa hàng

Near (the bookstore)

 

/nɪər ðə ˈbʊk.stɔːr/

Gần hiệu sách

Opposite the park

 

/ˈɒp.ə.zɪt ðə pɑːk/

Đối diện công viên

at the corner of the street

 

/æt ðə ‘kɔːr.nɚ əv ðə striːt/

Ở góc đường

in (Thai Nguyen) city

 

/in ˈsɪt.i/

Ở thành phố (Thái Nguyên)

in front of

 

/in frʌnt əv/

Ở trước

Cảnh vật, các phòng sinh hoạt trường

Floor

noun

/flɔːr/

Tầng (tòa nhà)

Flower

noun

/flaʊər/

Hoa

Garden

noun

/ˈɡɑː.dən 

Vườn

Weather

noun

/ˈweð.ər/

Thời tiết

Sea

noun

/siː/

Biển

Mountain

noun

/ˈmaʊn.tɪn/ 

Núi

Cloud

noun

/klaʊd/

Mây

Hill

noun

/hɪl/

Đồi

Bird

noun

/bɜːd/

Con chim

Tree

noun

/tri:/

Cây cối

Orchard

noun

/ˈɔː.tʃəd/

Cây ăn uống quả

Classroom

noun

/ˈklɑːs.ruːm/

Lớp học

Gate

noun

/ɡeɪt/

Cổng trường

Window

noun

/ˈwɪn.dəʊ/

Cửa sổ

Field

noun

/fiːld/

Sân cỏ

Swimming pool

noun

/ˈswɪm.ɪŋ puːl/

Hồ bơi

Multi-purpose area

noun

/ˌmʌltiˈpɜːpəs ˈeə.ri.ə /

Khu vực đa năng

Canteen

noun

/kænˈtiːn/

Căn tin

Laboratory

noun

/ləˈbɒr.ə.tər.i/

Phòng thí nghiệm

Medical room

noun

/ˈmed.ɪ.kəl ruːm/

phòng y tế

Traditional room

noun

/trəˈdɪʃ.ən.əl ruːm/

phòng truyền thống

Hall

noun

/hɔːl/

hội trường

Security section

noun

/sɪˈkjʊə.rə.ti ˈsek.ʃən/

phòng bảo vệ

Parking space

noun

/ˈpɑː.kɪŋ speɪs/khu vực gửi xe
Đồ vật tương quan đến trường họcSchool thingnoun/skuːl θɪŋ/Đồ vật liên quan trường học
Bagnoun/bæɡ/Cặp sách
Pencil casenoun/ˈpen.səl ˌkeɪs/Hộp bút
Booknoun/bʊk/Sách
Notebooknoun/ˈnəʊt.bʊk/Sổ tay, vở viết
Boardnoun/bɔːd/Bảng
Smart boardnoun/smɑːt bɔːd/Bảng thông minh
Tabletnoun/ˈtæb.lət/Máy tính bảng
Pennoun/pen/Bút mực
Chalknoun/tʃɔːk/Viên phấn
Những nhân vật ở ngôi trường họcTeachernoun/im’pɔ:tnt/giáo viên
Lecturernoun/i’mi:djət/giảng viên
Pupilnoun/ˈpjuː.pəl/học sinh
Studentnoun/ˈstjuː.dənt/sinh viên
Monitornoun/ˈmɒn.ɪ.tər/lớp trưởng
Vice Monitornoun/vaɪs ˈmɒn.ɪ.tər/lớp phó
Các môn học ở trườngMathematicsnoun/ˌmæθˈmæt.ɪks/Môn Toán
Literaturenoun/ˈlɪt.rə.tʃər/Văn học
Foreign languagenoun/ˈfɔr·ən ˈlæŋ·ɡwɪdʒ/Ngoại ngữ
Historynoun/ˈhɪs.t̬ɚ.i/Lịch sử
Physicsnoun/ˈfɪz.ɪks/Vật lý
Chemistrynoun/ˈkem.ə.stri/Hóa
Civic Educationnoun/ˈsɪv.ɪk ed.jʊˈkeɪ.ʃən/

Giáo dục công dân

English

noun

/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/

Tiếng Anh

Informatics

noun

/ˌɪnfəˈmætɪks/

Tin học

Biology

noun

/baɪˈɒl.ə.dʒi/

Sinh học

Music

noun

/ˈmjuː.zɪk/

Âm Nhạc

Physical Education

noun

/ˈfɪz.ɪks

 ed.jʊˈkeɪ.ʃən/

Thể dục

Hoạt đụng ở ngôi trường học

Teach

verb

 

Dạy học

Play sports

verb

 

Chơi thể thao

Join the clubs

verb

 

Tham gia CLB

Take a break

verb

 

Nghỉ giải lao

Do experiments

verb

 

Làm thí nghiệm

Read a book

verb

 

Đọc sách

Cảm xúc về trường, thầy cô, các bạn bè

Proud

adj

/praʊd/

Tự hào

Love

verb

/lʌv/

Yêu

Respect

verb

/rɪˈspekt/

Tôn trọng

Like

verb

/laɪk/

Thích

Miss

verb

/mɪs/

Nhớ

Từ vựng với bài viết về ngôi trường bởi tiếng Anh

2.2. Chuẩn bị kiến thức ngữ pháp tiếng Anh

Việc chuẩn bị ngữ pháp góp bạn thuận lợi triển khai các câu giờ Anh cùng từ kia sẽ ngừng đoạn viết về ngôi ngôi trường hiệu quả, nhanh chóng. Các bạn cần xem xét một số kiến thức ngữ pháp sau:

Lựa chọn thì giờ đồng hồ Anh:

Vì chủ đề của nội dung bài viết là về ngôi trường nên việc lựa lựa chọn thì sẽ đơn giản và dễ dàng hơn so với những chủ đề khác. Một số loại thì được sử dụng chủ yếu trong bài này đó là thì bây giờ đơn.

*
Thì bây giờ đơn dùng để viết về ngôi trường bằng tiếng Anh

Cấu trúc thì bây giờ đơn như sau:

(+) Dạng khẳng định: S + V/ V(s/es) + O.

(-) Dạng che định: S do/ does + not + V + O.

(?) Dạng nghi vấn: Do/ Does + S + V+ O?

(?) thắc mắc có từ để hỏi: Wh-questions + do/ does + S + V+ O?

Trong đó:

S (Subject): chủ ngữ

V (Verb): Động từ

O (Object): Tân ngữ

Từ nốiPhiên âmNghĩa
And/ænd/
Also/ˈɑːl.soʊ/Cũng
Besides/bɪˈsaɪdz/Ngoài ra, ở kề bên đó
Next/nekst/Tiếp theo là
Because/Because of/bɪˈkəz/ /bɪˈkɒz ˌəv/Tại vì, bởi vì
But/bʌt/Nhưng
Although/Even though/Though/ɔːlˈðəʊ/ /ˈiː.vən ðəʊ/ /ðəʊ/Mặc dù
For example/For instance/fɔːr ɪɡˈzæm.pəl/ /fɔːr ˈɪn.stəns/Ví dụ như
After all/ˈɑːf.tər ɔːl/Sau vớ cả
In conclusion/in kənˈkluː.ʒən/Kết luận lại thì
To sum up/tə sʌm ʌp/Tóm lại
Từ nối trong nội dung bài viết về ngôi trường bằng tiếng Anh

2.3. Sẵn sàng dàn ý bài viết về ngôi trường bởi tiếng Anh

Trước khi hợp tác vào viết bài, chúng ta cần sẵn sàng một dàn ý, tất cả thể chi tiết hoặc không tùy vào năng lực và nhu cầu của bạn. Cùng với dàn ý này, bài viết của các bạn sẽ có đầy đủ ý bắt buộc viết và những ý được sắp xếp theo thiết bị tự phù hợp nhất, mặt khác tránh trường hợp nội dung bài viết lan man, lạc đề.

*
Dàn ý viết về ngôi trường bằng tiếng Anh

Bài viết về ngôi trường bằng tiếng Anh hay 3 phần cơ bản: mở bài, thân bài và kết bài. Có khá nhiều cách lập dàn ý với phần đa nội dung khác nhau, gamize.vn đã gợi ý cho chính mình dàn ý tìm hiểu thêm sau đây:

PhầnNội dung chính
1. Mở bàiGiới thiệu tầm thường về ngôi ngôi trường mà bạn có nhu cầu viết về (ngôi trường ai đang theo học, đã từng có lần học xuất xắc trong tưởng tượng của bạn).
2. Thân bàiVị trí của ngôi trường: trường bạn thuộc tỉnh, thành phố, huyện nào; nằm sát những vị trí gì….Cảnh vật bao phủ trường như nào: sân trường, vườn cây, tòa nhà lớp học, lớp học của chúng ta như nào,…Các phòng tác dụng ở ngôi trường ra sao: chống học, phòng đa năng, phòng thí nghiệm,…Các môn bàn sinh hoạt ở ngôi trường là gì?Hoạt động bạn thường có tác dụng ở ngôi trường là gì?Thầy cô, bạn bè của bạn như vậy nào?Bạn có cảm xúc gì cùng với ngôi trường?Điều gì chúng ta ấn tượng, từ hào độc nhất vô nhị về trường?
3. Kết bàiCảm xúc, ao ước muốn của người tiêu dùng đối với ngôi trường
Dàn ý bài viết về ngôi trường bởi tiếng Anh

2.4. Hoàn thiện bài viết và rà soát lỗi

Bước trả thiện bài viết này cực kì quan trọng nhưng lại lại thường bị xem nhẹ và quăng quật qua. Việc thanh tra rà soát lại bài sẽ giúp bạn biết được bài mình còn lỗi không nên nào không, qua đó hối hả sửa lỗi cùng rút kinh nghiệm tay nghề cho những nội dung bài viết khác.

Nhìn chung, các bạn cần để ý các dấu câu (dấu phẩy, vết chấm,… -chúng đã có sử dụng phải chăng chưa), chăm chú đến những phần quá dài (có thể bóc thành nhiều đoạn văn để cụ thể và dễ dàng nắm bắt hơn không),…

Chi tiết hơn, bạn phải đọc lại cẩn trọng cả bài viết để chất vấn về phương diện ngữ pháp cùng từ vựng xem sẽ đúng chưa, có tương xứng với ngữ cảnh chưa. Kế bên ra, chúng ta cũng buộc phải dò kĩ từng ý xem gồm bị đụng hàng nhau không, giải pháp viết vẫn logic, gắn kết với nhau chưa…

3. Một số bài viết mẫu về ngôi trường bằng tiếng Anh

Vừa rồi là một vài hướng dẫn bình thường nhất để chúng ta có cái nhìn bao quát về bài văn viết về ngôi trường bằng tiếng Anh. Vào phần này, gamize.vn sẽ nhắc nhở đến bạn một vài nội dung bài viết mẫu để bạn cũng có thể hình dung ví dụ hơn cùng tự tin hoàn thiện nội dung bài viết của bản thân nhé!

*
Một số bài viết mẫu về ngôi trường bởi tiếng Anh

3.1. Chủng loại số 1

I am 10 years old and I go khổng lồ Nguyen Binh Khiem Primary School. I have been learning at this school for nearly 5 years.

It is in the center of my city and opposite the national park. There are many trees around the schoolyard. Next khổng lồ the yard is a building where we study. It has 5 floors and my classroom is on the second floor. 

On the fourth floor, there is a library with many kinds of books. After school, I often go there in order to read comic books with my best friend. On the weekends, my classmates và I often go to lớn school and play outdoor games in the yard together.

I love my school so much that I am not ready lớn go khổng lồ secondary school.

Dịch:

Tôi năm nay 10 tuổi và tôi học ở trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tôi đang học tại chỗ này gần năm năm rồi.

Trường tôi nằm tại chính giữa thành phố, đối diện khu dã ngoại công viên quốc gia. Có không ít cây ở xung quanh sân trường. Ngay cạnh sân trường là 1 trong tòa nhà nơi mà shop chúng tôi ngồi học. Nó tất cả 5 tầng toàn bộ và lớp học của tôi nằm trên tầng hai.

Xem thêm: Hiện Tượng Khó Thở Ở Mẹ Bầu Khó Thở Về Đêm Và Cách Xử Lý, Khó Thở Khi Mang Bầu Có Đáng Ngại

Trên tầng 4, gồm một thư viện với không ít đầu sách làm việc đó. Sau giờ học, tôi thường mang lại đó nhằm đọc các cuốn chuyện tranh với bạn bè của tôi. Vào thời điểm cuối tuần, tôi và chúng ta cùng lớp thường mang đến trường với chơi số đông trò đùa vận động ngoại trừ trời làm việc sân ngôi trường với nhau.

Tôi yêu trường tôi không hề ít đến nỗi nhưng tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng để học ở ngôi trường trung học đại lý mới.

3.2. Chủng loại số 2

My school is called Le Van Tam secondary school. It is on Le Thanh Tong Street, by the Tram mountain.

It is big và convenient with twenty classrooms và a canteen. Moreover, there is a modern laboratory where we vì experiments every week.

At school, we learn many interesting subjects. They are Maths, Literature, Sciences, English, Physic Education, Music, Arts, etc. English is my favorite subject because I have a chance to speak to native speakers & my Vietnamese teacher is very friendly và energetic.

I am proud to study there & I love all of my beloved teachers and helpful friends.

Dịch:

Trường của tớ được điện thoại tư vấn là ngôi trường Trung học cửa hàng Lê Văn Tám. Trường nằm trê tuyến phố Lê Thánh Tông, cạnh núi Tràm.

Đây là ngôi trường lớn và tiện lợi với nhị mươi phòng học tập và một căn tin. Không những thế nữa, trường có một phòng thí nghiệm hiện đại nơi công ty chúng tôi làm thí nghiệm từng tuần.

Ở trường, công ty chúng tôi học những môn học độc đáo khác nhau. Bọn chúng là Toán, Văn, Khoa học, giờ đồng hồ Anh, Thể dục, Âm nhạc, mỹ thuật và những môn khác nữa. Giờ Anh là môn học thương mến của tôi chính vì tôi có thời cơ được rỉ tai với người bạn dạng xứ cùng giáo viên nước ta của tôi rất thân mật và gần gũi và nhiều năng lượng.

Tôi trường đoản cú hào khi được học tập ở đây, tôi yêu tất cả những thầy gia sư đáng kính của mình và những người bạn tốt nhất có thể bụng.

3.3. Chủng loại số 3

I am studying at Phan Boi Chau high school for gifted students where I have a chance lớn meet many talented friends.

We have more than thirty classes from grade 10 to grade 12 và each class has its own classroom. The classroom is equipped with a smart board, a projector, and a loudspeaker so our class time is very interesting và attractive.

My school also has a big dormitory for the students whose houses are far from the school. I live there with three friends and we have a lot of joy together. There is a canteen on the first floor of the dorm, which is convenient for me to eat lunch & dinner every day.

My classes start at 7 am và finish at 12 am. There is a ten-minute break and I usually chat with friends during break time. Other students often read books in the classroom. The others may play football or badminton in the schoolyard.

I am going to university next year, so maybe I will miss my high school very much.

Dịch:

Tôi sẽ học làm việc trường Trung học phổ quát chuyên Phan Bội Châu vị trí mà tôi có cơ hội chạm chán gỡ đa số chúng ta tài năng khác nhau.

Chúng tôi gồm hơn cha mươi lớp, trường đoản cú khối 10 cho khối 12 cùng mỗi lớp lại có một lớp học tập riêng. Phòng học được trang bị bảng thông minh, sản phẩm chiếu cùng loa nữa yêu cầu giờ học của công ty chúng tôi thú vị và cuốn hút hơn khôn cùng nhiều.

Trường của tôi cũng có thể có cả kí túc xá đến những học viên mà nhà ở xa trường. Tôi sinh sống ở kia với cha người bạn khác và shop chúng tôi đã có không ít thời gian vui vẻ bên nhau. Ngôi trường có 1 căn tin tại tầng 1 của tòa kí túc xá, nơi mà cực thuận lợi cho tôi nạp năng lượng trưa và buổi tối mỗi ngày.

Lớp của tôi ban đầu lúc 7 giờ sáng và hoàn thành lúc 12 giờ trưa. Thường có một khoảng tầm nghỉ ra nghịch tầm 10 phút và tôi thường thủ thỉ với chúng ta vào giờ nghỉ này. Chúng ta khác thường xem sách trong lớp. Những chúng ta khác hoàn toàn có thể chơi bóng đá hoặc mong lông sinh sống sân trường.

Xem thêm: Dàn Ý Phân Tích Cảnh Cho Chữ, Trong Truyện Ngắn Chữ Người Tử Tù (4 Mẫu)

Tôi chuẩn bị học đại học vào năm học tập tới, rất có thể tôi sẽ nhớ trường cấp 3 của tớ rất nhiều.

4. Tổng kết

Qua bài viết trên, gamize.vn đã gợi nhắc đến bạn một vài từ vựng, kiến thức và kỹ năng ngữ pháp, dàn ý và bài văn mẫu mã viết về ngôi trường bởi tiếng Anh. Hy vọng bài viết này để giúp bạn có thêm con kiến thức, kĩ năng và tài liệu tìm hiểu thêm để có thể tự bản thân viết về ngôi ngôi trường một cách hấp dẫn, nhờ vào đó ăn được điểm với thầy cô và chúng ta trong lớp nhé!

Để luyện tập tiếng Anh nhiều hơn và viết tiếng Anh một phương pháp thành thạo, bạn hãy thử đk tài khoản ngay tại chống luyện thi ảo gamize.vn nhé! không chỉ có ôn luyện tiếng Anh, các bạn còn có thể trải nghiệm những tính năng mô phỏng game như sở hữu vật phẩm, bảng thi đua xếp thứ hạng v.v…, tạo cho việc học không còn nhàm chán mà y như chơi game vậy đó!