Điều chế cao su buna

     

Phân một số loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X. Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.Đáp án đúngCâu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Bạn đang xem: điều chế cao su buna

Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Giải đam mê câu trả lời

Click để xem phân tích và lý giải của đáp án(Bạn sẽ tiến hành dẫn cho tới trang quảng cáo và hiển thị trong tầm 15 giây)(Quảng cáo để giúp đỡ chúng mình giữ website luôn luôn miễn chi phí cho toàn bộ học sinh)Cảm ơn các bạn rất các ^^!

Nguồn nội dung

Kĩ thuật lốt dầu loang đoạt được lí thuyết chất hóa học

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

C + CaO → CaC2 + teo CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 → CaO + CO2 2CH4 → C2H2 + 2H2 2C2H2 → C4H4 2C2H5OH → H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nH2O + (C6H10O5)n → nC6H12O6 C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2


Phân một số loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A.
Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.

Xem thêm: Các Mẫu Giày Nam Hàng Hiệu Đang Được Ưa Chuộng, Giày Lười Nam

Câu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Xem thêm: Yêu Cầu Thành Phẩm Của Bánh Chưng Thơm Ngon Vuông Vắn Đúng Chuẩn Tại Nhà


Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

C + CaO → CaC2 + co CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 → CaO + CO2 2CH4 → C2H2 + 2H2 2C2H2 → C4H4 2C2H5OH → H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nH2O + (C6H10O5)n → nC6H12O6 C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2


The Law Of Cause & Effect

*
*

*

Mobile Apps
*
*
Chemistry ToolsPeriodic Table of ElementsSolubility tableElectron configurationReactivity seriesElectrochemical series
*
*
You can help us keeping this good work

This system is delivered to you by Vietnamese students và teacherswho contribute relentlessly khổng lồ keep content update and report missing information

Donating lớn our cause, you are not only help supporting this trang web going on, but alsodirectly helping charity project in Vietnam building shcools in rural areas.