DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC LỚP 4

     

Toán đái học: công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng giúp những em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng và kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Diện tích hình tam giác lớp 4

Nhờ đó, vẫn biết cách vận dụng vào bài bác tập xuất sắc hơn, để ngày dần học xuất sắc môn Toán. Vậy mời các em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của gamize.vn:


Tổng hợp cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích các hình toán tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích Hình thang7. Tính chu vi, diện tích hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p. = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta mang chiều dài cộng chiều rộng lớn nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta mang chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết DT tìm kiếm cạnh bằng phương pháp lấy DT phân tách cạnh sẽ biết.


2. Tính chu vi, diện tích Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta mang độ lâu năm một cạnh nhân cùng với 4.

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông vắn ta lấy chu vi hình vuông vắn chia 4.


Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích s hình vuông, ta mang độ lâu năm một cạnh nhân với chính nó.

Mở rộng: giả dụ biết diện tích hình vuông, ta hoàn toàn có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta mang tổng hai cạnh kề nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh sẽ biết.


Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết diện tích s hình bình hành, ta rất có thể tính:

Độ nhiều năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta đem độ lâu năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: ví như biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta đem chu vi chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thoi, ta rước tích độ dài hai đường chéo cánh chia đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta lấy độ dài 3 cạnh tam giác cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình tam giác cùng 2 cạnh, ta tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Ký 3G Một Ngày Nhanh Nhất, Cách Đăng Ký Gói 3G Mobifone 1 Ngày Giá Từ 1K


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với độ cao rồi chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp ta biết diện tích hình tam giác, ta có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta mang độ dài những cạnh hình thang cùng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình thang với độ lâu năm 3 cạnh, ta rất có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ lâu năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thang, ta rước tổng độ lâu năm hai lòng nhân với độ cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp biết diện tích s hình thang, ta rất có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình tròn, ta rất có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy phân phối kinh nhân với bán kính rồi nhân cùng với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 mặt của hình lập phương nhân với 4.


Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 khía cạnh của hình lập phương nhân với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta đem cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhậtTính diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p x c

Muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta mang chu vi mặt dưới nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích đáy (cùng một đơn vị đo).


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, ta rước chiều rài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Diện tích bao quanh hình nón được xác định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với mặt đường sinh hình nón (l). Đường sinh rất có thể là một mặt đường thẳng hoặc 1 con đường cong phẳng. Với hình nón thì đường sinh bao gồm chiều lâu năm từ mép của vòng tròn mang đến đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký kết hiệu diện tích s xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị xê dịch là 3,14r: cung cấp kính dưới đáy hình nón và bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: mặt đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích s xung xung quanh hình nón cùng với diện tích dưới đáy hình nón. Vị diện tích mặt dưới là hình tròn trụ nên vận dụng công thức tính diện tích hình tròn là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta vận dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký kết hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: buôn bán kính hình tròn đáy.

Xem thêm: Serum Aha Có Tác Dụng Gì ? Top 5 Mỹ Phẩm Dưỡng Da Chứa Aha Tốt Nhất Đáng

h: là đường cao hạ tự đỉnh xuống chổ chính giữa đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích của nhì đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: độ cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích s mặt cầuV là thể tích hình cầur là bán kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính khía cạnh cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tè Ngọc
tải về
600
Lượt tải: 12.976 Lượt xem: 536.907 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết tải về

Link tải về chính thức:

Toán tiểu học: phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản gamize.vn Xem

Các phiên phiên bản khác với liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA