ĐIỆN PHÂN CÓ MÀNG NGĂN 500 ML DUNG DỊCH CHỨA HỖN HỢP GỒMCUCL2 0,1M VÀ NACL 0,5M (ĐIỆN CỰC TRƠ, HIỆU

     

Có 4 ống nghiệm được khắc số theo lắp thêm tự 1, 2, 3, 4. Từng ống nghiệm cất một trong các dung dịch AgNO3, ZnCl2, HI, Na2CO3. Biết rằng:

- dung dịch trong ống nghiệm 2 với 3 tính năng được cùng nhau sinh ra chất khí;

- dung dịch trong ống nghiệm 2 và 4 không phản ứng được cùng với nhau.

Dung dịch trong số ống nghiệm 1, 2, 3, 4 lần lượt là:
Bạn đang xem: điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồmcucl2 0,1m và nacl 0,5m (điện cực trơ, hiệu

Có tía dd: amoni hidrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và tía chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng vào sáu ống nghiệm riêng biệt. Ví như chỉ cần sử dụng một thuốc thử tuyệt nhất 1à dd HCl thì nhận thấy được buổi tối đa bao nhiêu ống nghiệm?


Đốt cháy hòan tòan tiện thể tích khí thiên nhiên gồm metan,etan,propan bởi oxi bầu không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thế tích), chiếm được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) với 9,9 gam nước. Nuốm tích bầu không khí (ở đktc) nhỏ dại nhất cần dùng để làm đốt cháy hoàn tòan lượng khí vạn vật thiên nhiên trên 1à (Cho H=1; C=12; O=16)


Hoà tan trọn vẹn 24,4 gam hh tất cả FeCl2 với NaCl (có tỉ trọng số mol khớp ứng là 1:2) vào một trong những lượng nước (dư), nhận được dd X. đến dd AgNO3 (dư) vào dd X, sau thời điểm pư xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam hóa học rắn. Giá trị của m là


Cho dãy những chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozo). Số chất trong hàng tham gia được pư tráng gương là


Cho hh bao gồm Fe và Zn vào dd AgNO3 đến khi những pư xẩy ra hoàn toàn, nhận được dd X gồm hai muối bột và hóa học rắn Y có hai kim loại. Nhì muối vào X là


Nung một hh rắn bao gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình bí mật chứa bầu không khí (dư). Sau thời điểm các pư xẩy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn độc nhất 1à Fe2O3 với hh khí. Biết áp suất khí vào bình trước với sau pư bằng nhau, mọt 1iên hệ thân a và b 1à (biết sau những pứ,1ưu huỳnh tại mức oxi hoá +4, thể tích những chất rắn 1à không xứng đáng kể)


Hỗn đúng theo X có hai andehit đơn chức Y cùng Z (biết phân tử khối của Y bé dại hơn của Z). Cho 1,89

gam X tác dụng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, sau khoản thời gian các làm phản ứng kết thúc, chiếm được 18,36 gam Ag với dung dịch E. Cho cục bộ E tác dụng với hỗn hợp HCl (dư), chiếm được 0,784 lít CO­ (đktc). Tên của Z là
Xem thêm: Tính Nguyên Hàm Của Ln X Và Cách Giải Các Dạng Bài Tập, Https://Hoidap247

Cho m gam hh X có FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một lượng vừa đủ dd HCl 2M, thu được dd Y tất cả tỉ lệ số mol Fe2+ với Fe3+ 1à 1: 2. Phân tách Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một nhận được m1 gam muối hạt khan. Sục khí Clo (dư) vào phần hai, cô cạn dd sau pư thu được m2 gam muối hạt khan. Biết mét vuông – m1 = 0, 71. Thể tích dd HCl đã dùng là


Hoà tan trọn vẹn hh X gồm Fe cùng Mg bằng một số lượng vừa đủ dd HCl 20%, thu đươc dd Y. độ đậm đặc của FeCl2 trong dd Y là 15,76%. Nồng độ tỷ lệ của MgCl2 trong dd Y là


Hoà tan trọn vẹn 8,94 gam hh có Na, K và tía vào nước, thu đươc dd X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dd Y gồm HCl và H2SO4, tỉ 1ệ mol khớp ứng 1à 4: 1. Trung hòa - nhân chính dd X vày dd Y, tổng cân nặng các muối được tạo ra 1à


Chất hữu cơ X mạch hở bao gồm dạng H2N-R-COOR" (R, R" là những gốc hiđrocacbon), xác suất khối

lượng nitơ trong X là 15,73%. Mang lại m gam X phản bội ứng trọn vẹn với dung dịch NaOH, toàn cục lượng ancol hiện ra cho chức năng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn bộ Y công dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, chiếm được 12,96 gam Ag kết tủa. Quý giá của m là


Cho m gam hh bột X bao gồm ba sắt kẽm kim loại Zn, Cr, Sn tất cả số mol đều bằng nhau t/d không còn với lượng dư dd HCl loãng, rét thu được dd Y với khí H2. Cô cạn dd Y chiếm được 8,98 gam muối bột khan. Nếu cho m gam hh X t/d hoàn toàn với O2 (dư) để tạo thành hh 3 oxit thì thể tích khí O2 (đktc) pư là


Hòa tan trọn vẹn 2, 5 gam hh X gồm hai kim 1oại kiềm thổ vào 200 ml dd HCl 1,25M chiếm được dd Y chứa những chất tan gồm nồng độ mol bằng nhau. Hai sắt kẽm kim loại trong X 1à
Xem thêm: Lời Chúc Mừng Năm Mới 2021 Vector, Thiệp Chúc Mừng Năm Mới 2022

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam