Điện Áp Giữa Hai Đầu Đoạn Mạch Là U=150Cos100Pit

     

Câu trả lời được đảm bảo chứa thông tin đúng đắn và xứng đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên bậc nhất của chúng tôi.
Bạn đang xem: điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u=150cos100pit

*

Đáp án:

100 lần

Giải thích các bước giải:

Chu kỳ: $T=frac2piw=frac2pi100pi=0,02s$

1 chu kỳ luân hồi có gấp đôi điện áp bằng $0$

1s có $50$ chu kỳ luân hồi (do $50.0,02=1$)

=>1 giây gồm $100$ lần điện áp bởi 0


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


Xem thêm: Tìm Hiểu Ăn Cá Rán Có Béo Không ? Ăn Cá Chiên Có Béo Không

*Xem thêm: Bật Mí Cách Sử Dụng Nịt Bụng Đúng Cách Để Có Vóc Dáng Đẹp, Mang Gen Nịt Bụng Vào Thời Điểm Nào Là Tốt Nhất

*

*

100 lần

Giải thích quá trình giải:

Chu kỳ:T=2πw=2π100π=0,02s" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">T=2πw=2π100π=0,02sT=2πw=2π100π=0,02s

1 chu kỳ có 2 lần điện áp bằng0" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">00

1s có50" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">5050chu kỳ (do50.0,02=1" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">50.0,02=150.0,02=1)

=>1 giây có100" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">100100lần năng lượng điện áp bởi 0