'In Spite Of', 'Despite', 'Although', 'Even Though' And 'Though'

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạc Mỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

although he was tired, he walked lớn the station

=> Inspite os/Despite his tiredness,he walked khổng lồ the station

hoặc :Inspite os/Despite being tired,he walked khổng lồ the station

mặc cho dù anh ấy hết sức mệt, anh ấy vẫnđi cỗ đến công ty ga


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu trả lời mà bạn cần!
*

Because of being tired, he đi not walk to the station

Because ....................................................................

Bạn đang xem: 'in spite of', 'despite', 'although', 'even though' and 'though'


Because of being tired, he đi not walk lớn the station

Because he was tired, he did not walk lớn the station


Because of being tired, he did not walk khổng lồ the station

Because ...he was tired, he didn"t walk khổng lồ the station.................................................................


Exercise 3. Rewrite & connect the two sentences using because / so or although.1. It was cold. We went swimming.→ ____________________________________________2. He felt tired. He still went on working.→ ____________________________________________3. Christiana was rich. She could buy that house.→ ____________________________________________4. He was sick. His father asked him to lớn stay at home.→ ____________________________________________5. There was an accident. I was...

Exercise 3. Rewrite và connect the two sentences using because / so or although.1. It was cold. We went swimming.→ ____________________________________________2. He felt tired. He still went on working.→ ____________________________________________3. Christiana was rich. She could buy that house.→ ____________________________________________4. He was sick. His father asked him khổng lồ stay at home.→ ____________________________________________5. There was an accident. I was late.→ ______________________________________________


#Tiếng anh lớp 6
2
_Sunn So Sad_

AlthoughIt was cold, we went swimming.

Although He felt tired,he still went on working.

Christiana was rich so She could buy that house.

He was sick soHis father asked him lớn stay at home.

There was an accident soI was late.


Đúng(1)
htfziang
1. Although it was cold, we went swimming.2. Although he felt tired, he still went on working.3. Christiana was rich so she could buy that house.4. Because he was sick, his father asked him khổng lồ stay at home.5. There was an accident so I was...
Đọc tiếp

1. Although it was cold, we went swimming.

2. Although he felt tired, he still went on working.

3. Christiana was rich so she could buy that house.

4. Because he was sick, his father asked him khổng lồ stay at home.

5. There was an accident so I was late.


Đúng(1)

VII. Combine each pair of sentences, Using : and, but, because, so or although.

1.He was tired last night. He stayed up late to watch a football match.


#Tiếng anh lớp 6
1
Thanh Tramm

Although he was tired last night, he stayed up late khổng lồ watch a football match last night


Đúng(0)
+Although+Read+the+following..." class="gamize.vn-text-link">
Complete the sentences (dịch hộ mk câu này)If we have a shower instead of a bath, we .........Rewrite use AlthoughMai has to bởi her homework. She is very tired.-> AlthoughRead the following passage và choose the suitable words lớn fill in blank.films / hospital / kings / London / airplanePrince William was born in ......... On June 21, 1982. He was the first future king of England to lớn be born I a ...... And the first lớn go to nursery school. However, his life is not typical. He...

Xem thêm: 10 Most Famous Works Of American Writer Mark Twain, 1835, Mark Twain: A Biography


Đọc tiếp

Complete the sentences (dịch hộ mk câu này)

If we have a shower instead of a bath, we .........

Rewrite use Although

Mai has to vày her homework. She is very tired.

-> Although

Read the following passage & choose the suitable words khổng lồ fill in blank.

films / hospital / kings / London / airplane

Prince William was born in ......... On June 21, 1982. He was the first future king of England to lớn be born I a ...... Và the first khổng lồ go lớn nursery school. However, his life is not typical. He has bodyguards wherever he goes. He can't fly in the same ....... As his father, Prince Charles, because an accident might take the lives of two future ......

In many ways, he is just lượt thích other people his age. He enjoys kích hoạt ....... And watches MTV whenever he can. He enjoys painting, playing đoạn clip games, drawing and playing soccer. Some people say that he doesn't want khổng lồ become king, but prince William will probably be King William V someday.


#Tiếng anh lớp 6
2
Milkyway
1. Nếu họ tắm bởi vòi hoa sen sửa chữa cho bồn tắm, chúng ta...2. Although Mai is very tired, she has to vì chưng her homework.3.Prince William was born in London on June 21, 1982. He was the first king of England khổng lồ be born I a king and the first to go lớn nursery school. However, his life is not typical. He has bodyguards wherever he goes. He can"t fly in the same airplane as his father, Prince Charles, because an accident might take the lives of two future hospital.In...
Đọc tiếp

1. Nếu bọn họ tắm bởi vòi hoa sen thay thế cho bồn tắm, chúng ta...

2. Although Mai is very tired, she has to vì chưng her homework.

3.

Prince William was born in London on June 21, 1982. He was the first king of England khổng lồ be born I a king and the first to go khổng lồ nursery school. However, his life is not typical. He has bodyguards wherever he goes. He can"t fly in the same airplane as his father, Prince Charles, because an accident might take the lives of two future hospital.

In many ways, he is just like other people his age. He enjoys kích hoạt films and watches MTV whenever he can. He enjoys painting, playing clip games, drawing and playing soccer. Some people say that he doesn"t want lớn become king, but prince William will probably be King William V someday.


Đúng(0)
_silverliningCTVVIP
Complete the sentences (dịch hộ mk câu này)If we have a shower instead of a bath, we ....WILL SAVE THE WATER.....Rewrite use AlthoughMai has to vì chưng her homework. She is very tired.-> Although MAI IS VERY TIRED, SHE HAS TO vì HER HOMEWORK.Read the following passage và choose the suitable words khổng lồ fill in blank.films / hospital / kings / London / airplanePrince William was born in ....London ..... On June 21, 1982. He was the first future king of England lớn be born I a...
Đọc tiếp

Complete the sentences (dịch hộ mk câu này)

If we have a shower instead of a bath, we ....WILL SAVE THE WATER.....

Rewrite use Although

Mai has to vị her homework. She is very tired.

-> Although MAI IS VERY TIRED, SHE HAS TO vày HER HOMEWORK.

Read the following passage and choose the suitable words to fill in blank.

films / hospital / kings / London / airplane

Prince William was born in ....London ..... On June 21, 1982. He was the first future king of England khổng lồ be born I a ..HOSPITAL.... And the first to lớn go khổng lồ nursery school. However, his life is not typical. He has bodyguards wherever he goes. He can"t fly in the same ..AIRPLANE..... As his father, Prince Charles, because an accident might take the lives of two future ...KINGS...

Xem thêm: Bé Mấy Tháng Ăn Được Lòng Đỏ Trứng Gà ? Lưu Ý Gì Khi Cho Trẻ Ăn Trứng Lần Đầu?

In many ways, he is just like other people his age. He enjoys action ..FILMS..... & watches MTV whenever he can. He enjoys painting, playing clip games, drawing và playing soccer. Some people say that he doesn"t want khổng lồ become king, but prince William will probably be King William V someday.