ĐẦU THÁNG BẾP ĂN CỦA NHÀ TRƯỜNG DỰ TRỮ

     
*Bạn đang xem: đầu tháng bếp ăn của nhà trường dự trữ

Đầu tháng , nhà bếp ăn ở trong nhà trường dự trữ gạo cho 100 học tập sinh"bán trú"ăn 26 ngày , thực tế nhà trường có thêm 30 học viên "bán trú"nữa.Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học viên ăn trong bao nhiêu ngày?

(Tóm tắt và bài xích giải)


*

Bài giải Hiện tại có số học sinh "bán trú" là: 100+ 30= 130 ( học sinh ) 130 học sinh ăn số gạo đó vào số ngày là : ( 100+ 26 ): 130= 20 ( ngày ) ...

Bài giải

Hiện tại có số học sinh "bán trú" là:

100+ 30= 130 ( học sinh )

130 học sinh ăn số gạo đó vào số ngày là :

( 100+ 26 ): 130= trăng tròn ( ngày )

Đáp số :20 ngày


*

Bài giảiMột học viên ăn hết só gạo trong số ngày là :100 x 26 = 2600 ( ngày )Thực tế bên trường tất cả thêm số học sinh là :100 + 30 = 130 ( học viên )Số gạo dữu trự đủ cho 130 học viên ăn trong các ngày là :2600 : 130 = đôi mươi ( ngày ) Đáp số : 20 ngày. 


100 học viên ăn : 26 ngày

100+30 học sinh ăn uống :......ngày?

Thực tế số học sinh là:

100 + 30 = 130 học sinh

Số gạo dữ trữ đầy đủ ăn trong những ngày là :

26.100 : 130 = 20 ngày


Đầu tháng,bếp ăn ở trong nhà trường dự trữ gạo đủ mang lại 100 học sinh ""bán trú""ăn vào 26 ngày,thực tế công ty trường gồm thêm 30 học tập sinh""bán trú""nữa.Hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày ?


100 học sinh :26 ngày

Thêm 30 học viên : ...?.. Ngày

Số học sinh sau lúc thêm bao gồm là:

100+30=130(học sinh )

Số ngày giả dụ 1 học sinh ăn thì nên cần là :

26*100=2600(ngày)

Số ngày nếu như 56 học viên ăn thì nên là :

2600/130=20(ngày)

ĐS: đôi mươi ngày 

 


đầu tháng phòng bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ mang đến 100 học viên bán trú ăn trong 26 ngày thực tiễn nhà trường bao gồm thêm 30 học viên bán trú nữa hỏi số gạo dự trữ đầy đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày ? có tác dụng giúp mình tóm tắt luôn luôn nhé


Có toàn bộ số học sinh nữa là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

Số gạo kia đủ đến 130 học sinh ăn trong số ngày là :

26 x 100 : 130 = trăng tròn ( ngày)

Đáp số : 20 ngày


Có vớ cả học sinh là:

100 + 30 = 130 ( h/s )

Số gạo đó đủ mang đến 130 học sinh ăn trong những ngày là:

26 x 100 : 130 = đôi mươi ( ngày )

đáp số: trăng tròn ngày


đầu tháng,bếp ăn trong phòng trường dự trữ gạo đủ mang lại 100 học sinh""bán trú"" nạp năng lượng trong 26 ngày,thự tế công ty trường tất cả thêm 30 học sinh""bán trú""nữa.hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học viên ăn trong bao nhiêu ngày


giải 

1 học viên ăn số gạo kia hết số ngày là :

100 * 26 = 2600 ( ngày )

số học viên thực tế là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

số gạo dự trữ đầy đủ cho học sinh ăn số ngày là :

2600 : 130 = trăng tròn ( ngày )

đáp số : trăng tròn ngày
Xem thêm: Bình Luận Về Câu Nói: Ăn Cho Mình Mặc Cho Người ", Giải Thích Câu “Ăn Cho Mình, Mặc Cho Người”

đầu mon , bếp ăn của phòng trường dự trữ gạo đầy đủ cho học sinh bán trú ăn trong 26 ngày thực tế nhà trường bao gồm thêm 30 học viên bán trú nữa . Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học viên ăn trong bao nhiêu ngày ? viết cả tóm tắt


đầu tháng,bếp ăn trong phòng trường dự trữ gạo đủ cho 100 học viên "bán trú"ăn trong 26 ngày,thực tế bên trường tất cả thêm 30 học sinh nữa.Hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày?


Có toàn bộ số học viên nữa là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

Vậy số gạo kia đủ mang đến 130 học viên ăn trong các ngày là :

26 x 100 : 130 = đôi mươi ( ngày)

Đáp số : 20 ngày


 

Một học sinh ăn tất cả hết số ngày là :

100 x 26 = 2600 ( ngày )

Số học tập sinh bây giờ là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

Số gạo đó đủ ăn uống số ngày là :

2600 : 130 = đôi mươi ( ngày ) 

Đáp số : trăng tròn ngày


Đầu tháng, bếp ăn ở trong nhà trường dự trữ gạo đủ mang lại 100 học sinh "bán trú" ăn trong 26 ngày, thực tế nhà trường có thêm 30 học viên "bán trú" nữa. Hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày?

(Có trình diễn "Tóm tắt" với "Bài giải")


Có toàn bộ số học sinh nữa là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

Vậy số gạo đó đủ cho 130 học sinh ăn trong những ngày là :

26 x 100 : 130 = đôi mươi ( ngày)

Đáp số : trăng tròn ngày

 

Đầu tháng,bếp ăn ở trong nhà trường dự trữ gạo đủ mang đến 100 học sinh "bán trú" ăn uống trong 26 ngày, thực tiễn nhà trường đã có thêm 30 hoc sinh "bán trú"nữa. Hỏi số gạo dự trữ ấy đầy đủ cho học viên ăn trong bao nhiêu ngày.

 

Làm bắt tắt góp mình luôn nha


Tóm tắt:

100 học sinh : 26 ngày

100 + 30 học viên : ... Ngày ?

Giải:

Một học viên ăn không còn số gạo đó trong các ngày là: 100 x 26 = 2600 (ngày)

Thực tế, nhà trường đã có số học viên ăn buôn bán trú là:

100 + 30 = 130 (học sinh)

Số gạo dự trữ ấy đủ mang đến 130 học viên ăn trong: 2600 : 130 = đôi mươi (ngày)

Đáp số: đôi mươi ngày


Đầu tháng bếp ăn trong phòng trường dự trữ trữ gạo đủ mang đến 100 học viên bán trú nạp năng lượng trong 26 ngày thực tế nhà trường tất cả thêm 30 học viên bán trú nữa ra hỏi số gạo dự trữ chữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày?

1 học viên ăn hết số gạo kia trong:

26 x 100 = 2600 (ngày)

Với số học sinh lúc sau, số gạo đầy đủ cho:

2600:(100+30)=20 (ngày)

Đ/S:

_HT_


Thực tế bên trường bao gồm số học sinh là:

(100+30=130) (học sinh)

Một học sinh ăn không còn lượng gạo trong các ngày là:

(26 imes100=2600) (ngày)

Vậy 130 học sinh ăn không còn số gạo dự trữ đó trong những ngày là:

(2600div130=20) (ngày)

Đáp số: (20) ngày.


Đầu tháng, nhà bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ mang lại 100 học viên “bán trú” nạp năng lượng trong 26 ngày, thực tiễn nhà trường tất cả thêm 30 học viên “bán trú” nữa. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học viên ăn trong từng nào ngày?


Nếu một học viên ăn hết số gạo đó thì cần số ngày là:26 x 100 = 2 600 (ngày)Tổng số học sinh sau khi tất cả thêm là:100 + 30 = 130 (học sinh)Số gạo dự trữ kia đủ cho học sinh ăn là:2 600 : 130 = đôi mươi (ngày)Đáp số: 20 ngày


Xem thêm: Dàn Ý Nghĩa Của Những Điều Giản Dị Đối Với Cuộc Sống Con Người

Nếu một học viên ăn hết số gạo đó thì nên số ngày là:

26 x 100 = 2 600 (ngày)

Tổng số học viên sau khi gồm thêm là:

100 + 30 = 130 (học sinh)

Số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn là:

2 600 : 130 = trăng tròn (ngày)

Đáp số: đôi mươi ngày