Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Thang

     

gamize.vn: cùng gamize.vn khám phá về định nghĩa cũng tương tự các tính chất, dấu hiệu nhận thấy của hình thang.

Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết hình thang


Công thức tính diện tích Hình Thang Công thức tính Chu Vi Hình Thang Công thức tính Đường cao Hình Thang
*

Trong đó:

Tứ giác ABCD gồm AB // CD nên tứ giác ABCD là hình thang.Hai cạnh AD, BC được hotline là hai kề bên hình thang.Hai cạnh AB, CB được hotline là hai đáy hình thang.Kẻ AH ⊥ CD (H ∈ CD), AH được gọi là 1 đường cao của hình thang.

2. Tính chất hình thang:

Tính chất về góc: 

Hai góc kề một cạnh bên của hình thang luôn luôn có tổng bởi 180° (nằm ở phần trong thuộc phía của nhì đoạn thẳng song song là hai cạnh đáy)

Ví dụ bài bác tập: mang đến hình thang ABCD (AB//CD) có ∠A = 60°, ∠C = 100°. Tính số đo các góc còn sót lại của hình thang?

Lời giải tham khảo:

Hình thang ABCD gồm AB//CD nên ta có: 

*) ∠A + ∠D = 180° 

⇔ 60° + ∠D = 180°

⇔ ∠D = 180° - 60° = 120°.

Vậy ta có ∠D = 120°.

*) ∠B + ∠C = 180°

⇔ ∠B + 100° = 180°

⇔ ∠B = 180° - 100° = 80°.

Vậy ta tất cả ∠B = 80°.

Tính chất về cạnh

Một hình thang gồm hai cạnh đáy đều nhau thì hai lân cận của bọn chúng sẽ song song và bởi nhau.

Một hình thang tất cả hai kề bên song tuy vậy thì hai ở kề bên đó sẽ bằng nhau và nhì cạnh đáy của bọn chúng sẽ bằng nhau.

Đường vừa đủ của hình thang:

Đường vừa phải của hình thang là đoạn trực tiếp được nối giữa trung điểm hai sát bên của hình thang.

Xem thêm: Câu Nói Hay Về Sự Chờ Đợi - Stt Chờ Đợi: Top 80+ Cap, Danh Ngôn Hay

Tính chất: Đường vừa phải của hình thang song song với hai lòng hình thang và bằng một nửa tổng hai đáy đó.


*

Trong hình thang ABCD (AB//CD) có:

∠A + ∠D = ∠B + ∠C = 180°.AB // EF // CD.EF = (AB + CD) / 2.

Vậy tổng kết đặc điểm của hình thang tất cả có đặc điểm về góc, đặc điểm về cạnh và đường trung bình của hình thang như sau:

Hai góc kề một cạnh bên của hình thang luôn luôn có tổng bởi 180° (nằm ở chỗ trong thuộc phía của nhị đoạn thẳng tuy vậy song là nhì cạnh đáy).Một hình thang bao gồm hai cạnh đáy cân nhau thì hai ở bên cạnh của chúng sẽ song song và bằng nhau.Một hình thang có hai kề bên song song thì hai ở kề bên đó sẽ cân nhau và nhì cạnh đáy của bọn chúng sẽ bởi nhau.Đường vừa phải của hình thang tuy vậy song với hai đáy hình thang và bằng một nửa tổng hai lòng đó.

3. Hình thang vuông

a) Định nghĩa cùng tính chất: 

Định nghĩa: Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. 


*

Tính chất: Hình thang vuông ABCD có:

∠A =∠D = 90° tốt AD ⟂ AB, AD ⟂ DC

b) tín hiệu nhận biết: 

Tứ giác là hình thang có một góc vuông là hình thang vuông:

∠A =∠D = 90° tuyệt AD ⟂ AB, AD ⟂ DC

4. Hình thang cân:

a) Định nghĩa và tính chất: 

Định nghĩa: Hình thang cân nặng là hình thang bao gồm hai góc kề 1 cạnh đáy bởi nhau.


*

Tính chất: Hình thang cân ABCD có:

∠DAB =∠ABC cùng với ∠ADC =∠BCD, AD = BC, AC = BD

b) dấu hiệu nhận biết: 

Dấu hiệu nhận thấy hình thang cân khi và chỉ còn khi:

Hình thang có hai góc kề 1 cạnh đáy bởi nhau.Hình thang tất cả hai sát bên hình thang bằng nhau.Hình thang tất cả hai đường chéo của chúng bởi nhau.

5. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhận thấy hình thang đó là định nghĩa của hình thang hay: tứ giác tất cả hai cạnh đối tuy nhiên song với nhau.

Ví dụ: Tứ giác ABCD gồm AB // CD ⇔ Tứ giác ABCD là hình thang.

Xem thêm: Viết Về Ngôi Trường Mơ Ước Bằng Tiếng Anh (2 Mẫu), Viết Về Ngôi Trường Mơ Ước Của Em Bằng Tiếng Anh

Tổng hợp những dấu hiệu nhận biết hình thang là:

Hình thang là hình tứ giác bao gồm hai cạnh đối tuy vậy song với nhau.Tứ giác là hình thang tất cả một góc vuông là hình thang vuông.Tứ giác là hình thang gồm hai góc kề 1 cạnh đáy đều nhau thì là hình thang cân.Tứ giác là hình thang tất cả hai kề bên hình thang đều bằng nhau thì là hình thang cân.Tứ giác là hình thang nhưng hai đường chéo của chúng đều nhau thì là hình thang cân.