Cu có tác dụng với h2so4 loãng không

     

Kim một số loại nào không chức năng với H2SO4 loãng được gamize.vn biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan liêu đến câu chữ Hóa 9 bài bác 16: đặc thù hóa học của kim loại. Trải qua nội dung thắc mắc cũng như trả lời, góp củng cố nâng cấp kiến thức bài xích học, trường đoản cú đó khiến cho bạn đọc vận dụng làm các bài tập liên quan.

Bạn đang xem: Cu có tác dụng với h2so4 loãng không


Kim loại nào dưới đây không công dụng với dung dịch H2SO4 loãng 

A. Cu.

B. Al.

C. Mg.

D. Fe.

Đáp án lý giải giải chi tiết 

Dung dịch H2SO4 loãng bội phản ứng được với các kim loại đứng trước H trong hàng điện hóa.

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Vậy sắt kẽm kim loại Cu không tính năng được với hỗn hợp H2SO4 loãng.

Đáp án A


Tính hóa chất của kim loại

1. Chức năng với phi kim

a. Cùng với oxi

Nhiều kim loại phản ứng được với oxi sản xuất thành oxit.

3Fe + 2O2

*
Fe3O4

Trừ Ag, Au, Pt ko phản ứng được cùng với oxi

b. Với lưu giữ huỳnh

- Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với giữ huỳnh sản xuất thành muối hạt sunfua (=S)

2Al + 2S

*
Al2S3

c. Bội nghịch ứng với clo

Nhiều kim loại phản ứng được cùng với clo chế tác thành muối hạt clorua (-Cl)

2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

2. Công dụng với axit

Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng (chỉ có kim loại đứng trước H bắt đầu phản ứng)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Tác dụng cùng với HNO3, H2SO4 trong đk đặc, nóng.

Tác dụng với HNO3: tác dụng tạo thành muối bột nitrat và nhiều khí khác nhau

M + HNO3 → M(NO3)n + {NO, NO2, N2, NH4NO3, N2O) + H2O

Tác dụng với H2SO4: kết quả tạo thành muối sunfat cùng nhiều loại khí

M + H2SO4 → M2(SO4)n + S, SO2, H2S + H2O

3. Tác dụng với hỗn hợp muối

Trừ K, Na, Ca, ba không đẩy được sắt kẽm kim loại vì công dụng ngay với nước

Kim loại đứng trước đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối hạt của chúng.

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

4. Chức năng với nước

Những sắt kẽm kim loại mạnh gồm: R = K, Na, Ca, Li, Ba, Sr,… trong đk thường dễ dàng tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ.

R + nH2O → H2 + R(OH)n


Đáp án A

Phương trình bội phản ứng minh họa

A.

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

B.

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑

H2SO4 + MgO → H2O + MgSO4

H2SO4 + 2KOH → 2H2O + K2SO4

→ một số loại vì tất cả 2 bội nghịch ứng với MgO và KOH không sinh ra khí

C.

BaO + H2SO4 → H2O + BaSO4

Fe + H2SO4 → H2 + FeSO4

CaCO3 + H2SO4 → H2O + CO2 + CaSO4

→ một số loại vì gồm 2 phản nghịch ứng với BaO không có mặt khí

D.

H2SO4 + Zn → H2 + ZnSO4

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

→ một số loại vì tất cả phản ứng cùng với Fe2O3 không xuất hiện khí


Câu 5. Các kim loại nào sau đây chức năng được với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Mg, Zn, Ag, Cu.

B. Mg, Zn, Fe, Cu.

C. Zn, Fe, Al, Mg.

D. Al, Cu, Fe, Ag.


Xem đáp án
Đáp án C

Các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là: Zn, Fe, Al, Mg.

Axit không chức năng với Cu, Ag và Au.


Câu 6. Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?

A. H2SO4 sệt là hóa học hút nước mạnh.

B. Lúc tiếp xúc cùng với H2SO4 đặc rất dễ khiến cho bỏng nặng.


C. H2SO4 loãng có vừa đủ tính chất bình thường của axit.

D. Lúc pha loãng axit sunfuric chỉ được cho từ trường đoản cú nước vào axit.


Xem đáp án
Đáp án D

Nguyên tắc pha loãng axit sunfuric đặc là

Nguyên tắc trộn loãng: Rót axit sunfuric (H2SO4) vào nước chứ không làm ngược lại.

Thao tác pha loãng: trộn nước tinh khiết vào ly thí nghiệm. Cho axit sunfuric vào một trong những cốc khác. Tỷ lệ axit/nước bao nhiêu phụ thuộc vào vào độ loãng của dung dịch.


Câu 7. Tính chất nào sau đây không phải đặc thù của H2SO4 đặc?

A. Tính háo nước

B. Tính axit

C. Tính oxi hóa

D. Tính khử


Xem đáp án
Đáp án D

H2SO4 đặc không tồn tại khử


Câu 8. Người ta thực hiện Axit sunfuric đặc có tác dụng khô các chất khí ẩm. Nhiều loại khí nào sau đây có thể được làm khô nhờ vào axit sunfuric đặc?

A. Khí SO2.

B. Khí H2S.

C. Khí NH3.

D. Cả A với B đúng.


Xem đáp án
Đáp án A

Axit sunfuric sệt được sử dụng làm khô những chất khí ẩm. Nhiều loại khí rất có thể được làm khô dựa vào axit sunfuric quánh là khí không chức năng được với H2SO4 đặc => SO2


Câu 9. Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. Fe, Cu, Mg

B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Fe, Al.

Xem thêm: Quyền Hạn Và Nhiệm Vụ Của Đoàn Viên Gồm Những Gì? Đoàn Tncs Hồ Chí Minh

D. Fe, Zn, Ag


Xem đáp án
Đáp án C

Cu, Ag không chức năng với axit loãng.


Câu 10. Dãy các chất không chức năng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Zn, Fe2O3, Ba(OH)2.

B. Ag, CuO, Cu(OH)2.

C. K2O, Fe(OH)2, K2CO3.

D. MgO, MgCO3, Mg(OH)2


Xem đáp án
Đáp án B

Oxit bazo, bazo và một trong những muối chức năng được với dung dịch H2SO4 loãng

=> Đáp án: B vì tất cả Ag lép vế H2 không tác dụng được với H2SO4


Câu 11. Axit H2SO4 loãng không tác dụng với sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Al

B. Fe.

C. Mg.

D. Ag


Xem đáp án
Đáp án D

Ag là kim loại đứng sau H trong dãy điện hóa bắt buộc không phản bội ứng được cùng với dd H2SO4 loãng


Câu 12. Trong những trường vừa lòng sau, trường vừa lòng nào có thể hoà tan trọn vẹn chất rắn?

A. Cho các thành phần hỗn hợp Cu, CuO vào hỗn hợp H2SO4 loãng.

B. Cho hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào dung dịch FeCl3.

C. Cho tất cả hổn hợp Al, fe vào hỗn hợp HNO3 đặc nguội.

D. Cho tất cả hổn hợp Na, Mg vào H2O.


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 13. Có 3 lọ mất nhãn đựng hiếm hoi 3 dung dịch của 3 chất H2SO4, Na2SO4, NaOH


A. Hỗn hợp BaCl2

B. Quỳ tím

C. Hỗn hợp Ba(OH)2

D. Zn


Xem đáp án
Đáp án B

Các chất cần nhận thấy là H2SO4, Na2SO4, NaOH thuộc 3 một số loại chất khác nhau: axit, muối, bazơ.

Sự dụng chỉ thị là quỳ tím

Nhận biết được H2SO4: có tác dụng giấy quỳ chuyển thành màu sắc đỏ

Nhận biết được NaOH: làm cho giấy quỳ tím chuyển thành color xanh

Còn lại sẽ phân biệt được Na2SO4 không làm cho quỳ tím gửi màu


Câu 14. Nhận xét nào tiếp sau đây không đúng về H2SO4?

A. H­­2SO4 tan xuất sắc trong nước

B. Ở điều kiện thường H2SO4 đặc nguội phản ứng được cùng với Al, Fe

C. H2SO4 tất cả tính axit mạnh.

D. H2SO4 đặc gồm tính háo nước.


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 15. Phát biểu làm sao sau đấy là đúng?

A. H2SO4 loãng bội nghịch ứng với tương đối nhiều kim các loại (trừ Cu, Ag, Au…) giải tỏa khí H2.

B. H2SO4 đặc, nóng phản bội ứng với khá nhiều kim loại (trừ Cu, Ag, Au…) hóa giải khí H2.

C. HCl phản bội ứng với toàn bộ kim các loại giải phóng khí H2.

D. HCl với HNO3 phản bội ứng với nhiều kim nhiều loại (trừ Cu, Ag, Au…) hóa giải khí H2.


Xem đáp án
Đáp án B

H2SO4 đặc, nóng bội phản ứng với nhiều kim nhiều loại (trừ Cu, Ag, Au…) giải tỏa khí H2.


Câu 16. Nhận xét nào sau đây không đúng về H2SO4?

A. H­­2SO4 tan xuất sắc trong nước

B. Ở đk thường H2SO4 là hóa học rắn.

C. H2SO4 có tính axit mạnh.

D. H2SO4 đặc có tính háo nước.


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 17. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói tới tính chất hóa học của hiđro sunfua.

A. Tính axit to gan lớn mật và tính khử yếu.

B. Tính bazơ yếu cùng tính thoái hóa mạnh.

C. Tính bazơ yếu và tính lão hóa yếu.

D. Tính axit yếu cùng tính khử mạnh.


Xem đáp án
Đáp án D

Tính chất hóa học của hiđro sunfua: Tính axit yếu và tính khử mạnh.


Câu 18. Axit sunfuhiđric tính năng với dung dịch bazơ NaOH sản xuất 2 muối nào?

A. Na2S2 cùng NaHS

B. Na2S2 và Na2S

C. Na2S với NaHS

D. NaS cùng NaHS


Xem đáp án
Đáp án C

Axit sunfuhiđric công dụng với dung dịch kiềm, tùy theo tỉ lệ hình thành muối th-nc hay muối axit

Phương trình phản ứng minh họa

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O


..............................

Xem thêm: Nếu Đời Ai Không Có Những Tháng Ngày, Thi_N S_ Vˆ T_ T__Ng Gi‡C Ng_

gamize.vn đã gửi tới chúng ta bộ tài liệu kim loại nào không tác dụng với H2SO4 loãng tới những bạn. Để có tác dụng cao hơn trong học tập tập, gamize.vn xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, chuyên đề đồ gia dụng Lí 9, triết lý Sinh học 9, Giải bài tập chất hóa học 9, Tài liệu học hành lớp 9 nhưng mà gamize.vn tổng hợp cùng đăng tải.