Công Thức Tính Điện Trở Tương Đương

     

Cách tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch nối tiếp, mạch song song, mạch mong

A. Cách thức & Ví dụ

– Mạch điện mắc nối tiếp các điện trở: R = R1 + R2 + … + Rn

*

– Mạch điện mắc tuy nhiên song các điện trở:

Liên quan: bí quyết tính điện trở tương đương

*

+ Nếu gồm 2 năng lượng điện trở:

*

+ Nếu có n – R0 như là nhau:

*
*

– Mạch điện trở phức tạp có đoạn nối tắt (dây nối không năng lượng điện trở) thì:

+ Đồng nhất những điểm cùng điện thay (chập mạch).

+ Vẽ lại sơ thứ lí thuyết với thực hiện đo lường và tính toán theo sơ đồ.

– vào trường hợp đoạn mạch có cấu trúc đối xứng, có thể lí luận nhờ vào sự đối xứng nhằm định các điểm đồng điệu về điện thế.

trường hợp đặc trưng

Mạch cầu cân bằng:

*

*

Ta vứt R5 hoặc chập 2 điểm M và N lại và vẽ lại mạch như một trong các 2 hình sau:

*

Mạch mong không cân nặng bằng:

*

Ta đưa từ mạch tam giác sang mạch hình sao hoặc ngược lại.

*
*

Ví dụ 1:Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong các số đó R1 = 10Ω, R2 = 6Ω, R3 = 2Ω, R4 = 2Ω, R5 = 4Ω. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

*

Hướng dẫn:

+ bởi R3 với R5 mắc tiếp nối nên ta có: R35 = R3 + R5 = 6Ω

+ vì chưng R4 mắc tuy nhiên song cùng với R35 nên:

*

+ vày R1 mắc tiếp liền với R345 nên: R1345 = R1 + R345 = 10 + 1,5 = 11,5Ω

+ vì R2 mắc tuy nhiên song với R1345 nên:

*

Ví dụ 2:Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong số đó R1 = 6Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

*

Hướng dẫn:

+ gọi M là điểm nối giữa năng lượng điện trở R2 với R3. M với A nối trực tiếp với nhau yêu cầu M trùng cùng với A.

+ gọi N là vấn đề nối giữa điện trở R1 với R2. N cùng B nối trực tiếp với nhau đề nghị N trùng cùng với B.

Mạch điện được vẽ lại như sau:

*
*

+ do (R1 // R2 // R3) nên:

*

Ví dụ 3: mang đến đoạn mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong số đó R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, R3 = 10Ω, R4 = 10Ω. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

*

Hướng dẫn:

+ điện thoại tư vấn M là vấn đề nối giữa năng lượng điện trở R2 , R3 cùng R4.

Mạch điện được vẽ lại như sau:

*
*

+ bởi vì (R3 // R4) nên:

*

+ vì (R2 nt R34) nên:

+ bởi (R1 // R234) nên:

*

Ví dụ 4: tía điện trở R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Hỏi có bao nhiêu phương pháp mắc các điện trở này cùng với nhau? Tìm điện trở tương đương trong mỗi trường hợp.

Bạn đang xem: Công thức tính điện trở tương đương

Hướng dẫn:

những cách mắc 3 điện trở R1, R2, R3 là:

: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 1 + 2 + 3 = 6Ω.

:

*

:

*

:

*

:

*

:

*

:

*

:

*

Vậy: gồm 8 giải pháp mắc 3 điện trở R2, R1, R3 như trên.

Ví dụ 5: Dây dẫn có điện trở R = 144 Ω. đề xuất cắt dây ra từng nào đoạn bằng nhau để lúc mắc các đoạn đó song song nhau, điện trở tương đương là 4Ω?

Hướng dẫn:

Điện trở của mỗi đoạn dây sau thời điểm cắt là:

*

Điện trở tương đương của n đoạn dây tương đương nhau mắc // :

*

Ví dụ 6: có hai nhiều loại điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω. Hỏi phải cần mỗi các loại mấy dòng để lúc ghép nối tiếp, chúng tất cả điện trở tương đương là 55Ω?

Hướng dẫn:

hotline x là số điện trở R1, y là số năng lượng điện trở R2 cần dùng: x, y nguyên, dương.

– Điện trở tương tự khi hệ ghép nối tiếp:

*

– bởi y nguyên, dương nên: 11 – 0,6x ≥ x ⇒ x ≤ 18,3.

• x = 0 ⇒ y = 11: mạch bao gồm 11 điện trở R2 ghép nối tiếp.

• x = 5 ⇒ y = 8 : mạch có 5 điện trở R1 với 8 điện trở R2 ghép nối tiếp.

• x = 10 ⇒ y = 5: mạch tất cả 10 năng lượng điện trở R1 và 5 năng lượng điện trở R2 ghép nối tiếp.

• x = 15 ⇒ y = 2: mạch bao gồm 15 điện trở R1 với 2 năng lượng điện trở R2 ghép nối tiếp.

Ví dụ 7: mang lại mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = R3 = 2Ω, R2 = R5 = 4Ω, R4 = 5Ω. Tính điện trở tương đương của mạch.

*

Hướng dẫn:

+ Ta có:

*
mạch mong không cân bằng.

+ trước hết ta gửi mạch tất cả dạng tam giác AMN thành mạch hình sao.

*

Với:

*

*

+ Mạch năng lượng điện được vẽ lại đẩy đầy đủ hình.

Ta có:

*

+ Lại có:

*

+ Vậy điện trở tương tự của mạch là:

*

B. Bài xích tập

Bài 1.

Xem thêm: So Sánh Biến Thái Hoàn Toàn Và Không Hoàn Toàn Và Biến Thái Không Hoàn Toàn

Tính năng lượng điện trở tương đương của không ít đoạn mạch năng lượng điện hình bên, biết rằng những điện trở đều cân nhau và bằng R = 12Ω

*
*
*

Bài 2. hai dây dẫn, khi mắc thông liền có năng lượng điện trở béo gấp 6,25 lần khi mắc song song. Tính tỉ số năng lượng điện trở của nhị dây.

Bài 3.

Xem thêm: Một Nhà Văn Có Nói Sách Là Ngọn Đèn Sáng Bất Diệt Của Trí Tuệ Con Người Hãy Giải Thích Câu Nói Đó

bao gồm hai nhiều loại điện trở 5Ω cùng 7Ω. Search số điện trở từng loại làm thế nào cho khi ghép thông suốt ta được năng lượng điện trở tổng số là 95Ω cùng với số điện trở nhỏ tuổi nhất.

Bài 4. mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết R1 = R3 = 2Ω, R2 = R5 = 4Ω, R4 = 4Ω. Tính điện trở tương tự của mạch

*

Trắc nghiệm tính điện trở tương tự mạch nối tiếp, mạch song song, mạch ước Dạng 2: Định vẻ ngoài Ôm mang lại đoạn mạch tiếp nối và tuy nhiên song Trắc nghiệm Định qui định Ôm mang đến đoạn mạch tiếp nối và tuy nhiên song Dạng 3: Tìm số chỉ của Ampe kế cùng Vôn kế Trắc nghiệm tìm kiếm số chỉ của Ampe kế cùng Vôn kế 50 bài tập trắc nghiệm Định điều khoản Ôm đến đoạn mạch chỉ tất cả điện trở R gồm đáp án cụ thể (phần 1) 50 bài tập trắc nghiệm Định nguyên tắc Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở R gồm đáp án chi tiết (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 11 tại gamize.vn

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 gồm đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 gồm đáp án chi tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm vật lý 11 gồm đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác