Công Lao Của Lê Hoàn

     

https://hoc247.net/hoi-dap/lich-su-7/cong-lao-cua-ngo-quyen-dinh-bo-linh-le-hoan-va-ly-cong-uan-faq381237.htmlhttps://hoc247.net/hoi-dap/lich-su-6/danh-gia-cong-lao-cua-ngo-quyen-dinh-bo-linh-le-hoan-faq302324.html

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đinh cỗ Lĩnh cùng việc ra đời Nhà nước Đại Cồ Việt độc lập, tự công ty – Báo…

Đinh bộ Lĩnh và bài toán xây dựng công ty nước Đại Cồ Việt độc lập, từ chủ