Cộng hai lũy thừa cùng cơ số

     

Là nội dung kỹ năng của lũy quá với số mũ tự nhiên, phép tắc nhân nhị lũy thừa cùng cơ số là một trong những quy tắc đặc trưng được trình làng trước tiên.

Bạn đang xem: Cộng hai lũy thừa cùng cơ số

Bạn đã xem: cùng hai lũy thừa thuộc cơ số

Công thức nhân nhì lũy thừa cùng cơ số được viết như thế nào? nội dung bài viết dưới đây bọn họ sẽ trả lời câu hỏi này, đồng thời áp dụng công thức nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số này nhằm giải một số trong những bài tập minh họa.

1. Lũy vượt với số mũ tự nhiên

• Lũy vượt bậc n của a là tích của n thừa số bởi nhau, mỗi thừa số bởi a:

 

*

 a call là cơ số, n gọi là số mũ. Quy ước a1 = a.

> giữ ý:

 a2 còn được gọi là a bình phương (hay bình phương của a).

 a3 còn được hotline là a lập phương (hay lập phương của a).

• Phép nhân các thừa số đều nhau gọi là phép nâng lên lũy thừa.

* Ví dụ: 35 = 3.3.3.3.3 = 243

2. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số

 Khi nhân hai lũy thừa thuộc cơ số, ta không thay đổi cơ số cùng cộng các số mũ:

• Công thức nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số: am.an = am+n

* Ví dụ: 23.25 = 23+5 = 28

> Chú ý:

- một trong những là bình phương của một số tự nhiên được điện thoại tư vấn là số chính phương. Ví dụ: 4 là một vài chính phương bởi 4 = 22; 625 cũng là một vài chính phương vì chưng 625 = 252.

3. Bài tập áp dụng quy tắc nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số

* Bài 56 trang 27 sgk Toán 6 Tập 1: Viết gọn các tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa.

Xem thêm: Bảng Chiều Cao Cân Nặng Của Trẻ Việt Nam Cập Nhật Mới Nhất Năm 2020

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10

* Lời giải:

a) 5.5.5.5.5.5 = 56

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64

c) 2.2.2.3.3 = 23.32

Bài 57 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: Tính giá bán trị các lũy thừa sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35

c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64

* Lời giải:

a) 23 = 2.2.2 = 8;

 24 = 2.2.2.2 = 16;

 25 = 2.2.2.2.2 = 32;

 26 = 2.2.2.2.2.2 = 64;

 27 = 26.2 = 64.2 = 128;

 28 = 27.2 = 128.2 = 256;

 29 = 28 .2 = 256.2 = 512;

 210 = 29.2 = 512.2 = 1024.

b) 32 = 3.3 = 9;

 33 = 3.3.3 = 27;

 34 = 33.3 = 27.3 = 81;

 35 = 34.3 = 81.3 = 243.

c) 42 = 4.4 = 16;

 43 = 42.4 = 16.4 = 64;

 44 = 43.4 = 64.4 = 256.

d) 52 = 5.5 = 25;

 53 = 52.5 = 25.5 = 125;

 54 = 53.5 = = 125.5 = 625.

e) 62 = 6.6 = 36;

 63 = 62.6 = 36.6 = 216;

 64 = 63.6 = 216.6 = 1296.

* bài bác 58 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: a) Lập bảng bình phương những số tự nhiên từ 0 mang đến 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một trong những tự nhiên: 64; 169; 196.

Xem thêm: Không Nên Đeo Đồng Hồ Tay Trái, Đeo Tay Nào Tiện Hơn

* Lời giải:

a) Ta có bảng sau:

a012345678910
a20149162536496481100

 

a11121314151617181920
a2121144169196225256289324361400

b) Dựa vào bảng làm việc câu a để gia công câu này:

 64 = 8.8 = 82

 169 = 13.13 = 132

 196 = 14.14 = 142

b) Viết mỗi số sau thành lập phương của một số trong những tự nhiên: 27; 125; 216.

* Lời giải:

a) Bảng lập phương các số thoải mái và tự nhiên từ 0 đến 10

a012345678910
a301827641252163435127291000

b) Dựa vào bảng ở câu a để làm câu này:

 27 = 3.3.3 = 33

 125 = 5.5.5 = 53

 216 = 6.6.6 = 63

* bài bác 60 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: