CỘNG 2 LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

     

Là nội dung kiến thức của lũy quá với số nón tự nhiên, luật lệ nhân nhì lũy thừa cùng cơ số là trong số những quy tắc quan trọng được reviews trước tiên.

Bạn đang xem: Cộng 2 lũy thừa cùng cơ số


Công thức nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số được viết như vậy nào? bài viết dưới đây chúng ta sẽ trả lời thắc mắc này, đồng thời áp dụng công thức nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số này để giải một trong những bài tập minh họa.

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

• Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bởi nhau, mỗi thừa số bởi a:

 

*

 a hotline là cơ số, n call là số mũ. Quy mong a1  = a.

> lưu ý:

 a2 còn được gọi là a bình phương (hay bình phương của a).

 a3 còn được gọi là a lập phương (hay lập phương của a).

• Phép nhân những thừa số cân nhau gọi là phép thổi lên lũy thừa.

* Ví dụ: 35 = 3.3.3.3.3 = 243

2. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ số

 Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta không thay đổi cơ số với cộng các số mũ:

• Công thức nhân nhị lũy thừa cùng cơ số: am.an  = am+n

* Ví dụ: 23.25 = 23+5 = 28

> Chú ý:

- một trong những là bình phương của một số trong những tự nhiên được gọi là số bao gồm phương. Ví dụ: 4 là một vài chính phương vị 4 = 22; 625 cũng là một số trong những chính phương vày 625 = 252.

3. Bài bác tập vận dụng quy tắc nhân 2 lũy thừa cùng cơ số

* Bài 56 trang 27 sgk Toán 6 Tập 1: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


* Lời giải:

a) 5.5.5.5.5.5 = 56

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64

c) 2.2.2.3.3 = 23.32

d) 100.10.10.10 = (10.10).10.10.10 = 105.

Bài 57 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: Tính giá chỉ trị các lũy quá sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35

c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64

* Lời giải:

a) 23 = 2.2.2 = 8;

 24 = 2.2.2.2 = 16;

 25 = 2.2.2.2.2 = 32;

 26 = 2.2.2.2.2.2 = 64;

 27 = 26.2 = 64.2 = 128;

 28 = 27.2 = 128.2 = 256;

 29 = 28 .2 = 256.2 = 512;

 210 = 29.2 = 512.2 = 1024.

Xem thêm: Câu 1: Giải Thích Câu Tục Ngữ Công Cấy Là Công Bỏ Công Làm Cỏ Là Công Ăn ""?

b) 32 = 3.3 = 9;

 33 = 3.3.3 = 27;

 34 = 33.3 = 27.3 = 81;

 35 = 34.3 = 81.3 = 243.

c) 42 = 4.4 = 16;

 43 = 42.4 = 16.4 = 64;

 44 = 43.4 = 64.4 = 256.

d) 52 = 5.5 = 25;

 53 = 52.5 = 25.5 = 125;

 54 = 53.5 = = 125.5 = 625.

e) 62 = 6.6 = 36;

 63 = 62.6 = 36.6 = 216;

 64 = 63.6 = 216.6 = 1296.

* bài 58 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: a) Lập bảng bình phương các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một trong những tự nhiên: 64; 169; 196.

* Lời giải:

a) Ta có bảng sau:

a012345678910
a20149162536496481100

 

a11121314151617181920
a2121144169196225256289324361400

b) Dựa vào bảng sinh sống câu a để triển khai câu này:

 64 = 8.8 = 82

 169 = 13.13 = 132

 196 = 14.14 = 142

* bài xích 59 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: a) Lập bảng lập phương những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang đến 10.

b) Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của một số trong những tự nhiên: 27; 125; 216.

Xem thêm: Hãy Tưởng Tượng Mình Gặp Gỡ Và Trò Chuyện Với Người Lính Lái Xe Trong Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính Của Phạm Tiến Duật

* Lời giải:

a) Bảng lập phương những số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 10

a012345678910
a301827641252163435127291000

b) Dựa vào bảng sống câu a để làm câu này:

 27 = 3.3.3 = 33

 125 = 5.5.5 = 53

 216 = 6.6.6 = 63

* bài bác 60 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: Viết công dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7;

* Lời giải:

a) 33.34 = 33+4 = 37

b) 52.57 = 52+7 = 59

c) 75.7 = 75+1 = 76


Tóm lại, nội dung cần ghi ghi nhớ về quy tắc nhân 2 lũy thừa cùng cơ số đó là công thức nhân 2 lũy vượt sau: am.an = am+n. Những em hãy có tác dụng nhiều bài bác tập nhằm ghi nhớ cách làm này.