Comparison group là gì? Tầm quan trọng và cách sử dụng comparison group trong nghiên cứu can thiệp

()

Nghiên cứu can thiệp (intervention research) là gì?

Nghiên cứu can thiệp (intervention research) là một loại nghiên cứu khoa học xã hội hoặc y tế nhằm đánh giá hiệu quả của một can thiệp (intervention) đối với một biến kết quả (outcome variable) mong muốn. Can thiệp là một hành động, chương trình, chính sách, hoặc sản phẩm được thực hiện nhằm thay đổi một tình huống, vấn đề, hoặc hành vi nào đó. Biến kết quả là một đại lượng được đo lường để xác định kết quả của can thiệp. Ngoài ra, trong nghiên cứu can thiệp còn có các khái niệm khác như biến nhiễu (confounding variable), biến giả (fictitious variable), biến điều chỉnh (adjusting variable), biến trung gian (mediating variable), biến kiểm soát (controlling variable), biến giải thích (explanatory variable), biến phụ thuộc (dependent variable), biến độc lập (independent variable), biến phân nhóm (moderating variable).

Comparison group là gì?

Trong nghiên cứu can thiệp, comparison group là một nhóm được sử dụng để so sánh với nhóm can thiệp để đánh giá hiệu quả của can thiệp. Comparison group có thể là nhóm đối chứng (control group) hoặc nhóm tham chiếu (reference group) tùy theo mục đích nghiên cứu. Nhóm đối chứng là nhóm không nhận can thiệp hoặc nhận can thiệp giả (placebo) để loại bỏ các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến biến kết quả. Nhóm tham chiếu là nhóm nhận một can thiệp khác hoặc một can thiệp tiêu chuẩn để so sánh với can thiệp mới hoặc cải tiến. Comparison group giúp người nghiên cứu xác định liệu can thiệp có hiệu quả hơn không có can thiệp hoặc có hiệu quả hơn các can thiệp khác.

Comparison group là một yếu tố quan trọng trong nghiên cứu can thiệp vì nó giúp người nghiên cứu kiểm tra giả thuyết, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu, kiểm soát các biến khác, và tăng tính tin cậy của kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, comparison group cũng có một số hạn chế như khó khăn trong việc lựa chọn, phân bổ, và theo dõi comparison group, khả năng xảy ra các hiệu ứng giả (spillover effect), hiệu ứng chồng chéo (crossover effect), hoặc hiệu ứng đa cấp (multilevel effect).

Để sử dụng comparison group trong nghiên cứu can thiệp, người nghiên cứu cần tuân theo các bước sau:

  • Xác định mục tiêu và giả thuyết của nghiên cứu
  • Lựa chọn loại comparison group phù hợp với mục tiêu và giả thuyết của nghiên cứu
  • Thiết lập và phân bổ comparison group theo các phương pháp ngẫu nhiên (randomized) hoặc phi ngẫu nhiên (non-randomized)
  • Đo lường biến kết quả trước và sau can thiệp cho cả nhóm can thiệp và comparison group
  • Phân tích dữ liệu bằng các phương pháp thống kê như phân tích hiệu ứng can thiệp (intervention effect analysis), phân tích hiệu ứng tương tác (interaction effect analysis), phân tích hiệu ứng giả (spillover effect analysis), phân tích hiệu ứng chồng chéo (crossover effect analysis), phân tích hiệu ứng đa cấp (multilevel effect analysis)
  • Kết luận và đưa ra khuyến nghị cho nghiên cứu tiếp theo

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu về comparison group, tầm quan trọng và cách sử dụng comparison group trong nghiên cứu can thiệp. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về comparison group và áp dụng comparison group một cách hiệu quả trong nghiên cứu của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về comparison group, xin vui lòng để lại bình luận bên dưới. Chúc bạn thành công!

Bài đăng này hữu ích như thế nào?

Bấm vào ngôi sao để đánh giá!

Xếp hạng trung bình / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.