Cơ Sở Di Truyền Của Hiện Tượng Ưu Thế Lai

     

Ưu gắng lai là gì? cho thấy thêm cở sở dt của hiện tượng trên. Nguyên nhân không dùng nhỏ lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu cụ lai thì nên dùng phương án gì?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

- Ưu ráng lai là hiện tượng con lai F1 khỏe mạnh hơn, sinh trưởng cải cách và phát triển mạnh, phòng chịu giỏi các tính trạng hình thái cùng năng suất cao hơn trung bình thân hai phụ huynh hoặc vượt trội hơn hết hai dạng cha mẹ.

- cơ sở di truyền của hiện tượng trên được phân tích và lý giải như sau: Về phương diện di truyền, những tính trạng số lượng (chỉ tiêu về hình thái, năng suất…) bởi nhiều ren trội quy định. Khi lai giữa hai loại thuần bao gồm kiểu gen khác nhau, ở con lai F1 chỉ có những gen trội có ích mới được biểu lộ (gen trội át ren lặn), công năng xấu không được biểu hiện, vị vậy con lai F1 có nhiều đặc điểm tốt như mong muốn muốn.

- tín đồ ta không dùng bé lai F1 có tác dụng giống vì con lai F1 là cơ thể dị hợp, nếu đem các con lai F1 giao phối với nhau thì những gen lặn đã được tổ hợp lại chế tác thể đồng vừa lòng lặn → các tính trạng có hại sẽ được biểu lộ ra loại hình, tác động đến năng suất và unique sản phẩm của các thế hệ tiếp theo.

- Muốn duy trì ưu nỗ lực lai phải dùng phương án nhân tương tự vô tính (giâm, chiết, ghép...)