CÔ GIÁO CHIA KẸO CHO CÁC CHÁU

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn sẽ xem: thầy giáo phát kẹo cho những em nhỏ


*

Cô giáo phát bánh kẹo cho các em nhỏ. Nếu như mỗi em chia 3 cái kẹo thì còn sót lại 5 mẫu kẹo. Nếu như mỗi em chia 4 viên kẹo thì thiếu 12 viên kẹo. Cô giáo có bao nhiêu loại kẹo?

– Nhớ đưa ra giải pháp giải quyết ví dụ cho mình nhé!


*

Cô giáo phát bánh kẹo cho các em nhỏ. Nếu phân tách mỗi nhỏ cho 3 thì còn dư 5. Nếu chia mỗi bé cho 4 thì thiếu hụt 12 con. Cô giáo tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Số kẹo đầy đủ để cho từng em 4 cái nhiều hơn thế nữa số kẹo phải cho từng em 3 là

12 + 5 = 17 miếng

Mỗi trẻ chia 4 miếng nhiều hơn thế nữa mỗi trẻ phân chia 3 miếng là 4 – 3 = 1 miếng

Số trẻ em được chia kẹo 17: 1 = 17 trẻ

Số kẹo cô giáo bao gồm 17 x 3 + 5 = 56


*

Nếu từng em phân tách 3 viên kẹo còn vượt 5 viên, phân chia 4 viên kẹo không đủ 12 viên.

Bạn đang xem: Cô giáo chia kẹo cho các cháu

-Ban đầu nếu phân chia 3 thì dư 5. Nếu chia cho 4 thì dư 5 người.

-Nếu thiếu 12 viên thì còn 12 bạn chưa dìm đủ 4 viên kẹo.

Xem thêm: Cho Nửa Đường Tròn Tâm O Đường Kính Ab Điểm M Nằm Trên Nửa Đường Tròn

– Vậy có 12 + 5 = 17 (học sinh)

Số kẹo là 17 x 3 + 5 = 56 cái

Vì vậy, chúng ta có 56

Cô giáo chia kẹo cho những em. Nếu mỗi em phân tách 3 chiếc kẹo thì còn dư 5 cái. Giả dụ mỗi con có 4 miếng thì không đủ 12 miếng.

Cô giáo phân phát kẹo cho các em nhỏ. Nếu như mỗi em 3 dòng kẹo thì còn dư 5 cái. Nếu như mỗi em 4 viên kẹo thì thiếu hụt 12 viên kẹo. Hỏi cô giáo bao gồm bao nhiêu cái kẹo

Cô giáo phân phát bánh kẹo cho các em nhỏ. Nếu chia mỗi bé cho 3 thì còn dư 5. Nếu phân tách mỗi em 4 miếng thì còn thiếu 12 miếng. Cô giáo gồm bao nhiêu mẫu kẹo?

Cô giáo vạc bánh kẹo cho những em nhỏ. Nếu chia mỗi bé cho 3 thì còn dư 5. Nếu phân tách mỗi em 4 miếng thì còn thiếu 12 miếng. Cô giáo tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Cô giáo phát bánh kẹo cho các em nhỏ. Nếu phân chia mỗi nhỏ cho 3 thì còn dư 5. Nếu phân tách mỗi con cho 4 thì thiếu hụt 12 con. Hỏi cô giáo gồm bao nhiêu chiếc kẹo

Cô giáo phân phát bánh kẹo cho các em nhỏ. Nếu chia mỗi bé cho 3 thì còn dư 5. Nếu phân chia mỗi em cho 4 thì 3 em không bị chia. Cô giáo bao gồm bao nhiêu cái kẹo?

Giải pháp cố thể!

Cô giáo phát các loại bánh kẹo Tết cho những em. Nếu cô chia cho mỗi bạn 4 loại kẹo thì còn dư 7 cái. Ví như cô cho mỗi trẻ 5 cái kẹo thì không đủ 5 cái. Hỏi:

a) Trường mẫu giáo có bao nhiêu cháu?

b) tìm kiếm số kẹo chúng ta ấy vẫn chia

Cô giáo cho đứa trẻ ăn kẹo. Nếu ta phân tách mỗi bé cho 3 thì còn dư 5. Nếu như chia cho từng em 4 cái thì thiếu 12. Hỏi cô có bao nhiêu mẫu kẹo.

Xem thêm: Tóc Màu Nâu Tây Là Màu Gì? Các Kiểu Nhuộm Màu Nâu Tây Có Cần Tẩy Tóc Không

có một giải pháp

Cô giáo phát bánh kẹo cho những em nhỏ. Nếu phân chia mỗi bé cho 3 thì còn dư 5. Nếu phân tách mỗi em mang đến 4 thì 3 em không xẩy ra chia. Hỏi cô giáo gồm bao nhiêu chiếc kẹo? Trả lời: Cô giáo có … chiếc kẹo.