Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau

     

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và khác 0 mà trong mỗi số luôn luôn có mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ?

A.A.

*

*

*

*

*

số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và khác 0 mà trong mỗi số luôn luôn có mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ.

Đáp án đúng là C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Bài toán dùng quy tắc đếm, cộng và nhân - Toán Học 11 - Đề số 4

Làm bài

Chia sẻ


người ta đặt số hạt thóc theo cách như sau đây: Ô thứ nhất đặt một hạt thóc, ô thứ hai đặt hai hạt thóc, các ô tiếp theo đặt số hạt thóc gấp đôi ô đứng liền kề trước nó. Hỏi phải tối thiểu từ ô thứ bao nhiêu để tổng số hạt thóc từ ô đầu tiên đến ô đó lớn hơn
hạt thóc.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau

Đội văn nghệ của một nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C.Cần chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ đó để biểu diễn trong lễ bế giảng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất 2 học sinh lớp 12A?

Từ A đến B có 3 con đường, từ B đến C có 4 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn con đường từ A đến C mà phải đi qua B?

Xếp 2 học sinh nam khác nhau và 2 học sinh nữ khác nhau vào một hàng ghế dài có 6 chỗ ngồi sao cho 2 học sinh nam ngồi kề nhau và 2 học sinh nữ ngồi kề nhau. Hỏi có bao nhiêu cách?

Từ các chữ số
có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 15.

Từ các chữ số 2, 4, 6, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau chia hết cho 3?

Biển số xe máy tỉnh
gồm hai dòng: - Dòng thứ nhất là
, trong đó
là một trong
chữ cái,
là một trong
chữ số; - Dòng thứ hai là
, trong đó
,
,
,
,
là các chữ số. Biển số xe được cho là “đẹp” khi dòng thứ hai có tổng các số là số có chữ số tận cùng bằng
và có đúng
chữ số giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn
biển số trong các biển số “đẹp” để đem bán đấu giá?

Cho tập
Có bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau, là số lẻ và chia hết cho

An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có 4 con đường đi, từ nhà Bình đến nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường?

Các thành phố
,
,
được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố
đến thành phố
mà qua thành phố
chỉ một lần?

Một người có
cái quần khác nhau,
cái áo khác nhau,
chiếc cà vạt khác nhau. Để chọn một cái quần hoặc một cái áo hoặc một cái cà vạt thì số cách chọn khác nhau là:

Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ
đến
và ba quả cầu đen được đánh số
Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

Từ một hộp chứa
quả cầu màu đỏ và
quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời
quả cầu. Xác suất để lấy được
quả cầu màu xanh bằng:

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và khác 0 mà trong mỗi số luôn luôn có mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ?

Cho tập
. Từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau thỏa mãn điều kiện: Số đó bắt buộc phải có chữ số 5 và không chia hết cho 5?

Số các số có năm chữ số khác nhau thỏa mãn chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng liền trước nó là:

Cho 2 đường thẳng
, trên đường thẳng a lấy 7 điểm phân biệt, trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt. Hỏi có thể dựng được bao nhiêu tam giác từ 12 điểm đã cho?

Số các số tự nhiên có
(với
) chữ số khác nhau đôi một và đồng thời có mặt bốn chữ số
đôi một không kề nhau là

Cho tập hợp
. Trong các nhận định sau, nhận định nào sai? (1) có thể lập được 320 số có 4 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho 2 (2) có thể lập được 55 số có 3 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho 5 (3) có thể lập được 360 số có 5 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho cả 2 và 5 (4) có thể lập được 240 số có 4 chữ số chia hết cho 3 (5) có thể lập được 1800 số có 4 chia hết cho 2 và 3

Tínhtổng

Có bao nhiêu số tự nhiên có
chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng
?

Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số dạng
với
,
,
sao cho
.

Từcácchữsố
cóthểlậpđượcbaonhiêusốtựnhiêncó
chữsốkhácnhau

Một hình lập phương có cạnh
. Người ta sơn đỏ mặt ngoài của hình lập phương rồi cắt hình lập phương bằng các mặt phẳng songsong với các mặt của hình lập phương thành
hình lập phương nhỏ có cạn
. Có bao nhiêu hình lập phương có đúng một mặt được sơn đỏ .

Số
có bao nhiêu ước số nguyên?

Một hình chóp có tất cả
mặt. Hỏi hình chóp đó có bao nhiêu đỉnh?

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau chia hết cho 5? Kết quả cần tìm là

Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn
được lập từ các chữ số
,
,
,
,
?

Có bao nhiêu số tự nhiên có
chữ số, sao cho trong mỗi số chỉ có mặt hai chữ số

, đồng thời số chữ số
có mặt trong số tự nhiên đố luôn là một số lẻ?

Cho tập
Có bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau, là số lẻ và chia hết cho

Một hội thảo có
nhà khoa học đến từ bốn tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương và Thái Nguyên ( mỗi tỉnh có hai người ). Hỏi có bao nhiêu cách xếp
nhà khoa học nói trên vào một bàn tròn sao cho có đúng hai nhà khoa học của Hải Phòng ngồi cạnh nhau?

Cho các phát biểu sau: a)Số phần tử của tập hợp hữu hạn
được ký hiệu là
hoặc
. b)Nếu

là hai tập hợp hữu hạn không giao nhau thì số phần tử của tập
bằng số phần tử của
cộng với số phần tử của
. c)Chỉ có một quy tắc đếm cơ bản là quy tắc cộng. d)Quy tắc cộng mở rộng là
. Số đáp án đúng là?

Từ các chữ số
có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm
chữ số khác nhau ?

Một đoàn tàu có bốn toa đỗ ở sân ga. Có bốn hành khách bước lên tàu. Số trường hợp có thể xảy ra về cách chọn toa của bốn khách là

Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số?

Có bao nhiêu số tự nhiên có tám chữ số trong đó có ba chữ số
, không có hai chữ số
nào đứng cạnh nhau và các chữ số khác chỉ xuất hiện nhiều nhất một lần.

Từ các chữ số
có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có
chữ số khác nhau ?

Trên bàn có bày 2 loại bánh khác nhau, 4 loại mứt khác nhau và 5 loại trái cây khác nhau để cho khách dùng tráng miệng. Hỏi mỗi người khách có thể có bao nhiêu cách chọn một loại bánh hoặc một loại mứt hoặc một loại trái cây?

Từ các chữ số
có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có sáu chữ số và thỏa mãn điều kiện: sáu chữ số của mỗi số là khác nhau và chữ số hàng nghìn lớn hơn
?

Có bao nhiêu số tự nhiên có
chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng
?

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.Khi bắt vua Lê nhường ngôi Mạc Đăng Dung đang giữ chức vụ nào trong triều Lê?

Quốc phòng an ninh có vai trò như thế nào trong thời bình?


Đt ht đu mi ny mm v trí nm ngang, sau thi gian, thân cây cong lên, còn r câycong xung. Hin tưng này đưc gi là:

Hành vi nào dưới đây thể hiện người không có nhân phẩm?

Cho biểu đồ sau:
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn; cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Xét các phép lai sau:(1) AAaaBbbb × aaaaBBbb (2) AAaaBBbb × AaaaBbbb (3) AaaaBBBb × AAaaBbbb(4) AaaaBBbb × AaBB.(5) AaaaBBbb × aaaaBbbb (6) AaaaBBbb × aabbTheo lí thuyết, trong 6 phép lai nói trên có bao nhiêu phép lai mà đời con có 12 kiểu gen, 4 kiểu hình?

It makes us aware of our global responsibilities.

Ai là người đầu tiên đi vòng quanh Trái Đất bằng đường biển?

Một sợi dây kim loại dài
được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất được uốn thành một hình vuông, đoạn thứ hai được uốn thành một vòng tròn. Hỏi khi tổng diện tích của hình vuông và hình tròn ở trên nhỏ nhất thì chiều dài đoạn dây uốn thành hình vuông bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

I don’t travel ________ these days because I don’t have much free time.


Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà tổng tất cả các chữ số của số đó bằng 7.

Câu 87948 Vận dụng

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà tổng tất cả các chữ số của số đó bằng 7.

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Liệt kê các trường hợp có tổng 4 số bằng 7, chia các trường hợp sau:

+ Trong 4 chữ số a, b, c, d có 3 chữ số bằng 0.

+ Trong 4 chữ số a, b, c, d có 2 chữ số bằng 0.

+ Trong 4 chữ số a, b, c, d có 1 chữ số bằng 0.

+ Trong 4 chữ số a, b, c, d có 0 chữ số bằng 0.

- Sử dụng hoán vị sau đó áp dụng quy tắc cộng.

Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - Bài toán đếm --- Xem chi tiết

...


Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau lớp 11

Hỏi ĐápBao nhiêu
*
Reply
*
5
*
0
*
Chia sẻ

Nên chọn đòn bẩy bao nhiêu Forex

Đòn bẩy tài chính - Con dao hai lưỡi trong đầu tư ForexRủi ro khi dùng Đòn bẩy cao{alt= alt=Screenshot_2. class=bbCodeImage LbImage />}Ví dụ Sử dụng Đòn bẩy ...


Hỏi ĐápBao nhiêu
A boat nghĩa là gì

Tiếng AnhSửa đổiboatCách phát âmSửa đổiIPA: /ˈboʊt/Hoa Kỳ<ˈboʊt> Danh từSửa đổiboat /ˈboʊt/Tàu thuyền. to take a boat for... đáp tàu đi...Đĩa hình thuyền ...

Xem thêm: An Thường Tâm Sự Với Các Bạn Nói Đến Truyền Thống, Em Sẽ Nói Gì Với An


Hỏi ĐápLà gì
Phi công lái máy bay tiếng Anh là gì
Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anhCông NghệMáy
Có nên theo lập trình game

Tải app Tinh tếTải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích


Hỏi ĐápCó nênGame Game
Kỹ năng giao tiếp trong tiếng Anh là gì

Bạn muốn gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng bằng CV tiếng Anh? Hãy học cách liệt kê các kỹ năng bạn có bằng những từ tiếng Anh đúng, bạn sẽ trông ...


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anh
Ngôi nhà tiếng Trung là gì

4 năm trước TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐỀTỪ VỰNG VỀ CHUNG CƯ***************************1. 公寓 gōngyù : chung cư2. 阳台 yángtái : ban công3. 地下室 ...


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng trungXây ĐựngNhà
Tay đọc tiếng anh là gì

Tiếng Anh hay Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ()) là một ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời thời Trung cổ tại Anh, ngày nay là lingua franca toàn cầu.<4><5> Từ ...


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anh
Tôi đi học thêm tiếng Anh là gì
Hỏi ĐápLà gìHọc TốtHọcTiếng anh
Bánh bao chiên bao nhiêu calo

Bánh bao bao nhiêu calo? Bánh bao có béo không?Bánh bao là một đồ ăn nhanh khá phổ biến và quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Bánh bao có rất nhiều loại, ...


Hỏi ĐápBao nhiêuMón NgonBánh
1u bằng bao nhiêu C

Đơn vị khối lượng nguyên tử hay dalton (ký hiệu SI: u hoặc Da), là một đơn vị đo khối lượng trong hóa học và vật lý, sử dụng đo khối lượng của các ...


Hỏi ĐápBao nhiêu
Stand in with nghĩa là gì

Phrasal verb là một trong những thứ khó học nhất trong tiếng anh vì với những trường hợp khác nhau thì nó mang nghĩa khác nhau. Nó còn không thể nào dịch thuật ...


Hỏi ĐápLà gì
Sốc đường tiếng Anh là gì

Dưới đây là một số từ tiếng Anh liên quan đến sức khỏe, trong đó có tên các loại bệnh và các vấn đề về sức khỏe.Các bệnh và vấn đề sức ...


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anh
Mắm chưng hột vịt bao nhiêu calo
Hỏi ĐápBao nhiêu
Crayon tiếng Anh là gì

Tiếng AnhSửa đổiCách phát âmSửa đổiIPA: /ˈkreɪ.ˌɑːn/Danh từSửa đổicrayon /ˈkreɪ.ˌɑːn/Phấn vẽ màu; bút chì màu.Bức vẽ phấn màu, bức vẽ than màu, ...


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anh
Không thú vị Tiếng Anh là gì

EngToViet.com | English to Vietnamese TranslationEnglish-Vietnamese Online Translator Write Word or Sentence (max 1,000 chars): English to ...


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anh
Mirror tiếng Việt là gì

EngToViet.com | English to Vietnamese TranslationEnglish-Vietnamese Online Translator Write Word or Sentence (max 1,000 chars): English to ...


Hỏi ĐápLà gì
Một củ đậu bao nhiêu calo

Củ đậu bao nhiêu Calo? Bí quyết giảm 2 kg một tuần bằng củ đậuVới đặc tính ngọt nhẹ, thanh mát, giải khát nên nhiều bạn thích ăn củ đậu, nhất là ...


Hỏi ĐápBao nhiêu
Bánh nếp chuối bao nhiêu calo
Hỏi ĐápBao nhiêuMón NgonBánh
Starting tiếng Việt là gì

EngToViet.com | English to Vietnamese TranslationEnglish-Vietnamese Online Translator Write Word or Sentence (max 1,000 chars): English to ...


Hỏi ĐápLà gì
Tóc duỗi bao lâu thì trở lại bình thường

Blog Làm ĐẹpDuỗi Tóc Giữ Được Bao Lâu? Những yếu tố ảnh hưởng đến tóc duỗi của bạn. Posted on February 19, 2020November 12, 2020 by huuthinhBạn mới duỗi ...

Xem thêm: Hãy Tưởng Tượng 20 Năm Sau Em Về Thăm Trường Cũ, Tưởng Tượng 20 Năm Sau Về Thăm Lại Trường Cũ


Hỏi ĐápBao lâu
Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm


C8h8o2 có bao nhiêu đp este1 năm trước. bởiLamhung_2022
100g sườn non bao nhiêu protein1 năm trước. bởimitchinhkitty
Anken C5H10 có bao nhiêu đp cấu tạo1 năm trước. bởitran_hung1
Đồ thị hàm số 4 2 yxx 3 1 và đồ thị hàm số 2 yx 2 7 có bao nhiêu điểm chung 1 năm trước. bởiphamdung1
Có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên 4 học sinh từ một nhóm gồm 7 học sinh1 năm trước. bởiMissmy_4

Toplist được quan tâm


#1
Top 8 người đóng giả tôn ngộ không 20225 ngày trước
#2
Top 17 có mấy lưu ý khi trồng cây chôm chôm 20224 ngày trước
#3
Top 15 a 1 2 2 b 4 0 2 c 2 0 2 d 2 0 1 câu 26 trong không gian với hệ tọa độ oxyz cho tam giác abc có a 2 2 20226 ngày trước
#4
Top 7 đối tượng nghiên cứu của triết học la những quy luật 202216 giờ trước
#5
Top 10 bác hồ về thăm quê nghệ an lần thứ hai vào năm nào 20221 tuần trước
#6
Top 7 tìm việc phụ xe tải quảng bình 20225 ngày trước
#7
Top 16 có sổ đỏ có phải đóng thuê đất không 20226 ngày trước
#8
Top 7 bài thơ lục bát về quê hương đất nước 20224 ngày trước
#9
Top 18 giả danh công an gọi điện lừa đảo 20223 ngày trước
Quảng cáo

Xem Nhiều


Tiêu chuẩn Lấy mẫu be tông 44535 ngày trước. bởiMinusculeDemeanor
Định dạng latex trong python5 ngày trước. bởiStampedPendulum
Cách lấy dị vật trong mũi5 ngày trước. bởiRound-tripProphecy
slap your sibling day là gì - Nghĩa của từ slap your sibling day4 ngày trước. bởiSonicRecipe
Hindu Calendar 2023 with Tithi in Hindi PDF5 ngày trước. bởiLiteralMusician
Months until May 20244 ngày trước. bởiSpecial-interestBrunch
Tải mẫu lý lịch 2a/tctw4 ngày trước. bởiForbiddenSnark
Chất trữ tình trong bài thơ Từ ấy5 ngày trước. bởiUncomprehendingPeter
Phụ lục gia hạn hợp đồng vay tiền5 ngày trước. bởiOperativeWindfall
Tại sao excel không cho tôi siêu liên kết?2 ngày trước. bởiDiscerningCompleteness
Quảng cáo

Token Data


Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng xã hội


Bản quyền © 2021 gamize.vn Inc.