Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn

     
*
đã hỏi8 mon 11, 2020trong Toán đái họcbởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)

Có bao nhiêu số phức zthỏa mãn đồng thời những điều kiện (left|z-i ight|=5)và (z^2) là số thuần ảo.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D.0.


*

*
đã trả lời8 tháng 11, 2020bởi nguyenlengoc070902613 ● cộng tác ViênCử nhân(3.3k điểm)

Chọn C

Đặt (z=a+bi m ; ; (a,bin m R).)

Ta có (left|z-i ight|=5)(eginarrayl =5 \ Leftrightarrow sqrta^2 +(b-1)^2 =5 \ Leftrightarrow a^2 +(b-1)^2 =25 \ Leftrightarrow a^2 +b^2 -2b+1=25 m ; left(1 ight) endarray)Lại gồm (z^2 =left(a+bi ight)^2 =a^2 -b^2 +2abi) ,

mà (z^2) là số thuần ảo đề xuất (a^2 -b^2 =0Leftrightarrow a^2 =b^2 (2))

Từ ((1))và((2))(Rightarrow 2b^2 -2b+1=25Leftrightarrow 2b^2 -2b-24=0)

(Leftrightarrow left<eginarrayl b=-3 \ b=4 endarray ight. .)

Với (b=4Rightarrow a=pm 4.)

Với (b=-3Rightarrow a=pm 3.)

Vậy bao gồm 4số phức zthỏa mãn yêu cầu bài toán.


Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để thêm bình luận.


Các câu hỏi liên quan


0 phiếu
1 trả lời3.7k lượt xem
Có từng nào số phức z thỏa mãn |z-3i|=5 cùng z/z-4 là số thuần ảo?
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn nhu cầu (left|z-3i ight|=5) và (fraczz-4) là số thuần ảo? A. 0. B. Vô số. C. 1. D. 2 .
đã hỏi8 tháng 11, 2020trong Toán đái họcbởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời2.0k lượt xem
Xét các số phức vừa lòng (z+i)(z+2) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp toàn bộ các điểm..

Xem thêm: Các Số Điện Thoại Taxi Grab Hà Nội, Hcm, Đặt Xe Qua, Thông Tin Về Số Điện Thoại Tổng Đài Grab


Xét những số phức vừa lòng (left(overlinez+i ight)left(z+2 ight)) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm trình diễn số phức ... A. 1. ) (B. 5. ) (C. fracsqrt5 2. ) (D. fracsqrt3 2.)
đã hỏi8 mon 11, 2020trong Toán tè họcbởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời949 lượt xem
Xét các số phức thỏa mãn nhu cầu (z+2)(z+2i) là số thuần ảo. Hiểu được tập hợp toàn bộ các điểm màn biểu diễn số...
Xét các số phức vừa lòng (left(overlinez+2 ight)left(z+2i ight)) là số thuần ảo. Biết rằng tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một trong những đ ... .) (B. left(1;1 ight).) (C. left(-1;1 ight). ) (D. left(-1;-1 ight).)
đã hỏi8 mon 11, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời298 lượt xem
Có bao nhiêu số phức thỏa mãn điều khiếu nại z^2 =|z|^2...
Có bao nhiêu số phức vừa lòng điều kiện (z^2 =left|z ight|^2 +overlinez) A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.
đã hỏi2 mon 11, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời1.6k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn nhu cầu |z|(z-4-i)+2i=(5-i)z ?
Có từng nào số phức z thỏa mãn nhu cầu (left|z ight|left(z-4-i ight)+2i=left(5-i ight)z) ? A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
đã hỏi26 mon 12, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời806 lượt xem
Cho những số phức z1, z2 không giống 0, riêng biệt và thỏa mãn nhu cầu z1+z2/z1-z2 là một số trong những thuần ảo. Tính...
Cho các số phức (z_1 ,, , z_2) không giống 0, phân minh và thỏa mãn nhu cầu (fracz_1 +z_2 z_1 -z_2 ) là một số thuần ảo. Tính (T=left|fracz_1 z_2 ight|.) A. (frac12 . ) B. 1. C.( frac13 . ) D. (frac14 .)
đã hỏi7 mon 11, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời2.1k lượt xem
Có từng nào số phức z thỏa mãn |z-1|=√2 và |z+i|+|z-2-i|=4?
Có bao nhiêu số phức z vừa lòng (left|z-1 ight|=sqrt2) cùng (left|z+i ight|+left|z-2-i ight|=4)? A. 0. B. 4. C. 1. D. 2.
đã hỏi20 tháng 12, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● cộng tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời2.3k lượt xem
Có từng nào số phức z thỏa mãn |z|^2 =2|z+z|+4 với |z-1-i|=|z-3+3i|?
Có bao nhiêu số phức z vừa lòng (left|z ight|^2 =2left|z+overlinez ight|+4) và (left|z-1-i ight|=left|z-3+3i ight|)? A.4. B. 3. C. 1. D. 2 .

Xem thêm: Chọn Lọc Những Stt Chán Nản Cuộc Sống Ý Nghĩa, Có Những Ngày Mệt Mỏi Đến Lạ


đã hỏi8 mon 11, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời1.4k lượt xem
​Có từng nào số phức z thỏa mãn nhu cầu |z|=√13 và (z−2i)(z¯−4i) là số thuần ảo? ​
Có từng nào số phức z vừa lòng (left|z ight|=sqrt13) cùng (left(z-2i ight)left(overlinez-4i ight)) là số thuần ảo? A. 1 B. 2 C. 0 D. 4
đã hỏi16 tháng 7, 2021trong Toán lớp 12bởi nhthuyvy16 ● cộng tác ViênTiến sĩ(16.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời10 lượt xem
Các số phức z thỏa mãn(1+i)z+z–là số thuần ảo với |z-2i|=1
đã hỏi27 tháng 11trong Toán lớp 11bởi Hiếu

HOT 1 giờ qua


Thành viên tích cực tháng 12/2022
Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
Về gamize.vn
...