Có Bao Nhiêu Số Chia Hết Cho 5 Bé Hơn 1000? Câu Hỏi 198533 Câu Hỏi Của Đậu Thị Bảo Ngân

     
Hãy nhập câu hỏi của bạn, gamize.vn đang tìm những thắc mắc có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn nhu cầu với các câutrả lời có sẵn, bạn hãy tạo thắc mắc mới.

Bạn sẽ xem: bao gồm bao nhiêu số từ 1 đến 1000 phân chia hết cho 5 hoặc 7?

số nhỏ nhất chia hết mang đến 5 là : 0

số lớn nhất chia hết đến 5 mà nhỏ hơn 1000 là : 995

vậy bao gồm :

( 995-0 ) : 5 +1 = 200 ( số )

đáp số 200 số

ta cos dãy số : 0;5;10;....;995

có tất cả các số chia hết đến 5 mà bé thêm hơn 1000 là :

(1000 - 0) : 5 + 1 = 201 (số)

ĐS : 201 số

đúng thì k nha

cac so phân chia het mang đến 5 teo tan cung la 0 va 5

vay co tat ca so chia het cho 5 be hon 1000 la

:5+1=200

đáp số 200 số

số đầu phân tách hết đến 5 là 0 số cuối cùng chia hết đến 5 bé dại hơn 1000 là 995 vậy những số phân chia hết đến 5 bé hơn 1000 là : ( 995 - 0 ) : 5 + 1 =200 ( số ) đáp số : 200 số

Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 3,5 dm .Tính diện tích bìa cần dùng để làm cái hộp đó không kể mép dán

dãy trên là hàng số biện pháp đều 5 đơn vị.

có số các số phân tách hết mang lại 5 nhỏ hơn 1000 là:

995-0:5+1=200

Đáp số: 200 số.

Day so phân chia het mang đến 5 : 0;5;10;...;995

Co tat ca cac so phân chia het mang đến 5 la:

995 - 0 : 5 + 1 + 200

D/S : 200 so

200 dung 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Số hạng đầu tiên là : 0

Số hạng sau cùng là : 995

Số số phân chia hết mang lại 5, bé nhiều hơn 1000 là :

( 995 - 0 ) : 5 + 1 = 200 ( số )

ĐS : 200 số

đúng 100% luôn

Số nhỏ nhất chia hết cho 5 là : 0

Số lớn số 1 chia hết cho 5 mà nhỏ dại hơn 1000 là: 995

Vậy gồm : (995-0):5+1= 200 ( số )

Đáp số : 200 số

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!

số lớn số 1 chia hết mang lại 5 nhưngbé hơn 1000 là : 995

số bé nhất phân chia hết cho 5 là : 5

có số số chia hết đến 5 nhỏ thêm hơn 1000 là : (995 - 5) : 5 + 1 =199 ( số )

đáp số : 199 số

bạn tk mik nha

bình chọn Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK giờ đồng hồ Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp giờ đồng hồ Việt lớp 5 Hỏi đáp tiếng Anh lớp 5 αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()|/ℕℤℚℝℕ∗