CÓ 9 Ô TÔ CHUYỂN THỰC PHẨM VÀO THÀNH PHỐ

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: tất cả 6 xe hơi chuyển thực phẩm vào thành phố
Bạn đang xem: Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố

*

Có 6 xe hơi chuyển hoa màu vào thành phố,trong kia 5 ô tô đi đầu ,mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ và ô tô đi sau đưa 42 tạ.Trung bình mỗi xe hơi chuyển được từng nào tạ thực phẩm?

Cảm ơn mấy chế
Xem thêm: Nước Ép Dưa Hấu Để Được Bao Lâu ? Nước Ép Dưa Hấu Để Được Bao Lâu

*

tất cả 9 xe hơi chuyển thực phẩm vào thành phố,trong đó 5 xe hơi đi đầu,mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ cùng 4 xe hơi đi sau,mỗi ô tô chuyển được 45 tạ .Hỏi vừa đủ mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn hoa màu


Xem thêm: Kinh Không Đều Làm Sao Biết Ngày Rụng Trứng, Những Dấu Hiệu Rụng Trứng

*

(5)ô tô mũi nhọn tiên phong chở được số sản phẩm là:

(36 imes5=180)(tạ)

(4)ô đánh đi sau chở được số sản phẩm là:

(45 imes4=180)(tạ)

Trung bình mỗi xe hơi chuyển được số tạ hoa màu là:

(left(180+180 ight)div9=40)(tạ)

Đổi:(40)tạ(=)(4)tấn.

Có 9 ô tô chuyển hoa màu vào thành phố ,trong đó tất cả 5 ô tô tiên phong , mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ cùng 4 ô tô đi sau , mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ . Hỏi vừa phải mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm

Đáp án:

4 tấn

Giải thích quá trình giải:

5 xe hơi đầu chở được số lương thực là :

36x5=180 (tạ)

4 xe hơi sau chở được số hoa màu là:

45x4=180 (tạ)

Trung bình từng xe gửi được số hoa màu là :

(180+180):(5+4)= 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn

Có 9 xe hơi chuyển hoa màu vào thành phố, trong những số đó 5 xe hơi đi đầu, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ cùng 4 xe hơi đi sau, mỗi xe hơi chuyển được 90 tạ. Hỏi vừa đủ mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn thực phẩm?

Bài giải

Số tấn 5 xe hơi đầu chở là:

36 X 5 = 180 (tạ)

=18 (tấn)

Số tấn 4 xe hơi sau chở là:

90 X 4 = 360 (tạ)

= 36 (tấn)

Trung bình mỗi xe hơi phải chở số hoa màu là:

(18 + 36):9 = 6 (tấn)

Đáp số : 6 tấn

tất cả 9 ô tô chuyển hoa màu vào thành phố,trong kia 5 ô tô đi đầu,mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ và 4 xe hơi đi sau,mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ .Hỏi vừa phải mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hoa màu THANK YOU

Có 9 xe hơi chuyển lương thực vào thành phố, trong đó có 5 xe hơi đi đầu, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ cùng 4 xe hơi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi vừa đủ mỗi xe hơi chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Số tạ thực phẩm vị 5 xe hơi chuyển là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm do 4 xe hơi chuyển là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của bạn là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm do 9 ô tô chuyển là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng hoàn toàn có thể thay 3 cách giải nghỉ ngơi giữa bằng 1 bước giải (dùng toán gộp) như sau:

Cả 9 xe hơi chở được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) lúc giải bài này ta đã núm tổng những số hạng đều bằng nhau bằng phép nhân

Có 9 xe hơi chuyển lương thực vào thành phố, trong các số đó có 5 xe hơi đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 xe hơi sau, mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm? bao gồm cách gọn gàng không?

Có 9 ô tô chuyển lương thực vào thành phố, trong những số ấy có 5 ô tô đi đầu, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ cùng 4 ô tô sau, mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ. Hỏi vừa phải mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phẩm?

Số tạ thực phẩm vày 5 ô tô chuyển là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm bởi vì 4 xe hơi chuyển là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của chúng ta là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm bởi vì 9 ô tô chuyển là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng có thể thay 3 bước giải ngơi nghỉ giữa bởi 1 bước giải (dùng toán gộp) như sau:

Cả 9 xe hơi chở được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) khi giải bài bác này ta đã vắt tổng các số hạng đều nhau bằng phép nhân

Có 9 xe hơi chuyển hoa màu vào thành phố,trong kia 5 xe hơi đi đầu,mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau,mỗi ô tô chuyển được 45 tạ .Hỏi vừa đủ mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn hoa màu THANK YOU

5 xe hơi đầu trở số tạ thực phẩm là: 36x5=180 (tạ)

4 xe hơi sau trở số tạ hoa màu là: 45x4=180 (tạ)

Có tất cả số ô tô là: 4+5=9 (ô tô)

Trung bình từng xe trở số tạ hàng là: (180x2):9=40 (tạ)

Đ/S:40 tạ

HT

5 ô tô đầu chở được số lương thực là:

5x36=180( tạ)

4 xe hơi sau chở được số lương thực là:

45x4=180(tạ)

Trung bình mỗi ô tô chở được số thực phẩm là:

(180+180):9=40(tạ)

Đổi:40 tạ=0,4 tấn

5 ô tô tiên phong chở đc số tạ là : 36 x 5 = 180 (tạ) 4 ô tô đi sau chở đc số tạ là : 45 x 6 = 270 (tạ) mức độ vừa phải mỗi ô tô chở được số tạ là (270 + 180) : 9 = 50 (tạ) Đáp số : 50 tạ

nCos9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong số ấy 5 ô tô đi đầu mỗi xe hơi chuyển 36 tạ với 4 ô tô đi sau mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi xe hơi chuyển được bao nhiêu tấn lương thực ?

TL

5 xe ô tô đầu gửi được số tạ thực phẳm là:

36*5=180(tạ thực phẩm)

4 xe xe hơi sau chở được số tạ thựcphẩmlà:

45*4=180(tạ thực phẩm)

Trung bình từng xe chở số lương thực là:

(180+180):2=180(tạ)

đổi 180 tạ =18 tấn

vậy vừa đủ mỗi xe hơi chuyển được 18 tấn thực phẩm

học tập tốt!

Có 9 ô tô chuyển hoa màu vào thành phố, trong số đó 5 ô tô đi đầu, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạvà 4 ô tô đi sau mỗiô tô chuyển được 45 tạ,