CÁCH CHUYỂN PHÂN SỐ THÀNH SỐ THẬP PHÂN

     

Toán lớp 5: đưa hỗn số thành phân số. Gửi phân số thành hỗn số là tài liệu vì gamize.vn biên soạn bao gồm phần nội dung lý thuyết và gợi nhắc cách giải các bài tập cụ thể về những đổi phân số ra láo lếu số và ngược lại các đổi láo số ra phân số. Mời các em tìm hiểu thêm để nắm rõ hơn phần kim chỉ nan này.

Bạn đang xem: Cách chuyển phân số thành số thập phân

Để tải toàn bộ tài liệu, mời các bạn học sinh nhấn vào đường link: Chuyển láo thành phân số và chuyển phân số thành lếu láo số

1. Định nghĩa về láo lếu số

Hỗn số tất cả hai nhân tố là phần nguyên và phần phân số.

Chú ý:

+ Phần phân số của láo lếu số bao giờ cũng bé dại hơn 1.

+ Khi phát âm (hoặc viết) lếu láo số, ta gọi (hoặc viết) phần nguyên rồi hiểu (hoặc viết) phần phân số.


2. Phương pháp đổi láo số ra phân số

✩ Để gửi hỗn số thành phân số, ta thực hiện như sau:

+ Tử số bởi phần nguyên nhân với mẫu số rồi cùng với tử số ở vị trí phân số.

+ mẫu mã số bởi mẫu số tại vị trí phân số.

Tổng quát: muốn đổi láo lếu số ra phân số, ta rước số nguyên nhân với mẫu mã số rồi cùng tử số và giữ nguyên mẫu số.

Xem thêm: Cách Làm Móng Tay Giả Bằng Ống Hút Cực Đơn Giản, Làm Móng Tay Giả Bằng Ống Hút Như Thật

Ta gồm hỗn số

*

Khi đó nhằm đổi láo số ra phân số, ta thực hiện cách sau:

*

Ví dụ: Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

*

Lời giải:

*
*
*
*

3. Biện pháp đổi phân số ra hỗn số

✩ Để chuyển phân số thành láo số, ta tiến hành như sau:

+ Tính phép phân tách tử số cho mẫu số.

+ không thay đổi mẫu số của phần phân số.

+ Tử số thông qua số dư vào phép phân tách tử số cho mẫu số.

+ Phần nguyên bằng thương của phép chia tử số mang lại mẫu số.

Tổng quát: ước ao chuyển phân số sang láo số, ta rước tử số phân chia cho chủng loại số.

*
vào đó:

+ q là yêu thương của phép phân chia a : b

+ r là số dư của phép phân tách a : b


+ b là chủng loại số ban đầu

Chú ý: để chuyển được phân số thành láo lếu số, phân số thuở đầu phải to hơn 1, tức là tử số to hơn mẫu số.

Xem thêm: Dẫn Chứng Về Lòng Biết Ơn, Dẫn Chứng Bài Văn Nghị Luận Về Lòng Biết Ơn

Ví dụ: Chuyển những phân số sau thành láo số:

*

Lời giải:

Phân số
*

Phép chia 11 : 2 = 5 dư 1. Phân số

*
được viết dưới dạng láo số là
*

Phân số
*

Phép chia 34 : 16 = 2 dư 2. Phân số

*
được viết bên dưới dạng láo số là
*

Phân số
*

Phép chia 58 : 7 = 8 dư 2. Phân số

*
được viết bên dưới dạng lếu số là
*

Phân số
*

Phép phân tách 138 : 12 = 11 dư 6. Phân số

*
được viết bên dưới dạng láo lếu số là
*

4. Bài tập luyện tập

Bài 1: Đổi những phân số sau đây thành lếu láo số:

*

Bài 2: Đổi những hỗn số dưới đây thành phân số:

*

Bài 3: Chuyển những hỗn số thành phân số rồi triển khai phép tính:

a)
*
b)
*
c)
*
d)
*

5. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: láo số tất cả những yếu tắc nào?


A. Phần nguyên với phần phân số

B. Phần nguyên

C. Phần phân số

D. Phần nguyên, phần số tự nhiên và phần phân số

Câu 2: Đáp án nào sau đây chỉ lếu láo số?

A. 5B.
*
C.
*
D.
*

Câu 3: Hỗn số

*
tất cả phần nguyên bằng?

A. 2B. 7C. 9D. 11

Câu 4: Hỗn số

*
có phần lếu số bằng?

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 5: láo lếu số "Mười nhị chín phần ba mươi bảy" được viết là:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: Phân số

*
được viết dưới dạng láo số là:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 7: Chuyển hỗn số

*
thành phân số được công dụng là:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 8:  Khi gửi phân số

*
thành láo số ta được lếu số có số phần nguyên là

A. 41B. 42C. 43D. 44

Câu 9: gửi hỗn số

*
thành phân số, ta được phân số tất cả tử số to hơn mẫu số bao nhiêu đơn vị?

A. 100 1-1 vịB. 104 đối kháng vịC. 108 đối chọi vịD. 112 đơn vị

Câu 10: Thực hiện phép tính tiếp nối chuyển phân số thành láo số, ta được hiệu quả là:

*

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Đáp án:

Câu 1: ACâu 2: CCâu 3: BCâu 4: DCâu 5: A
Câu 6: CCâu 7: DCâu 8: BCâu 9: BCâu 10: D

-----

Trên đây, gamize.vn vẫn tổng hợp chi tiết cho những em làm rõ hơn về cách đổi phân số ra láo số và cách đổi láo lếu số ra phân số giúp những em học viên học giỏi môn Toán lớp 5, sẵn sàng cho các bài thi trong thời gian học.