Chứng minh tứ giác là hình bình hành

     

Cách chứng tỏ hình bình hành? đặc thù của hình bình hành? Hình bình hành là hình gì? hôm nay gamize.vn sẽ share với các bạn học sinh “bí kíp” làm dạng bài xích này gắng chắc điểm 10 vào tay.


1. Hình bình hành là gì?