Chứng minh căn 7 là số vô tỉ

     
Bạn đã dành đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký kết tài khoản, chúng ta có thể xem toàn bộ nội dung trả lời


Bạn đang xem: Chứng minh căn 7 là số vô tỉ

Cải thiện điểm số của bạn bằng phương pháp đăng ký tài khoản gamize.vn.Xem tổng thể các câu trả lời, chat thẳng 1:1 với đội ngũ cô giáo gamize.vn bằng phương pháp Đăng ký tài khoản ngay hiện giờ
*
Đăng cam kết với Google
*
Đăng ký kết với Facebook
*

*Xem thêm: Đồng Hồ Định Vị Cho Trẻ Em Q50, Đồng Hồ Định Vị Q50 Gps

*
Deano
Giả sử phản triệu chứng √7 là số hữu tỉ ⇒ √7 rất có thể biểu diễn dưới dạng phân số buổi tối giản m/n√7 = m/n⇒ 7 = m²/n²⇒ m² = 7n²⇒ m² chia hết mang lại n²⇒ m chia hết mang đến n (vô lý bởi vì m/n là phân số tối giản yêu cầu m không chia hết cho n)Vậy giả sử phản triệu chứng là sai. Suy ra √7 là số vô tỉ.
G/sử:7là 1 số hữu tỉNên tồn tại 2 số nguyên dương a cùng b sao choab=7 ( vớiabtối giản) =>a2b2​= 7 a2=7b2 a2-2ab =7b2-2ab a(a-2b)= b(7b- 2a) ab=7b-2aa-2b​ (1)Mặt khác :ab=7 Vì:7 > 73   (các bạn tính máy tính sẽ hiểu đc chỗ này nhé) vị đó:ab> 73=> 3a> 7b a> 7b- 2a (2)Từ (1) với (2) =>7b-2aa-2b là phân số tối giản của ab Vậy nênabchưa buổi tối giản=> điều mang sử là saiVậy nên7là số vô tỉ
mình nói chỗ bên trên là m2 chia hết cho n2 thì đâu có nghĩa là  m sẽ chia hết cho n đâuvì sẽ có khi m,n thộc tập số thực thì  sẽ  ko thể khẳng định đc nhé. mà bạn giả sử lại chưa đặt điều kiện cho m và n nên 2 lời đầu vẫn chưa chính xác hoàn toàn
*
chứng tỏ căn bậc nhị của 7 là số vô tỉchứng minh √7 là số vô tỉsố vô tỉToán học tập - Lớp 9Toán họcLớp 9


Xem thêm: Ngày Đẹp Sinh Con Tháng 2 Năm 2021, Xem Ngày Sinh Con

*
mang đến hàm số y=(m-2)x=m (m khác 2) đồ dùng thị là mặt đường thẳng (d). Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) trải qua điểm A (0;5)(Toán học tập - Lớp 9)