CHU VI MỘT KHU ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT BẰNG 360M

     

Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bằng 360m. Nếu tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì lúc ấy chiều dài bởi 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích khu khu đất đó.Bạn vẫn xem: Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bằng 360m


*

Nửa chu vi khu đất là:

360 : 2 = 180 m

Khi tăng và giảm chiều rộng và dài đi 8 m thì nửa chu vi vẫn không đổi (180 m)

Ta tất cả sơ đồ vật chiều rộng với dài sau khi tăng và giảm là:

Rộng: I----------I 180 m

Dài: I----------I---------I----------I

Tổng số phần bằng nhau:

7 + 2 = 9 phần

Vậy chiều dài sau thời điểm giảm là:

180 : 9 x 7 = 140 m

Vậy chiều rộng sau khoản thời gian tăng là:

180 - 140 = 40 m

(Rightarrow)Chiều rộng ban đầu:

40 - 8 = 32 m (1)

(Rightarrow)Chiều lâu năm ban đầu:

140 + 8 = 148 m (2)

Từ (1) với (2) Ta suy ra được diện tích khu đất đó là:

148 x 32 = 4736 m2

Đs:

Đúng 0 comment (0)
*

Nếu cùngtăng chiều rộng lớn và bớt chiều lâu năm đi 8 m thì tổng của chiều dài và chiều rộng ( Hay có cách gọi khác là nửa chu vi khu đất nền không chuyển đổi )

Nửa chu vi khu đất nền hình chữ nhật là :

360 : 2 = 180 ( m )

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng lớn !____!____! Tổng là 180 m

Chiều dài !____!____!____!____!____!____!____!

Giá trị 1 phần là :

180 : ( 2 + 7 ) = 20 ( m )

Chiều dài khu đất nền hình chữ nhật ban đầulà :

20 x 7 + 8 = 148( m )

Chiều rộng khu đất nền hình chữ nhật là :

180 - 148= 132( m )

Diện tích khu đất nền hình chữ nhật là :

148x 32= 19536( m2)

Đáp số : 19536 m2

Đúng 0
comment (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

360 : 2 = 180 (m)

Khi tăng chiều rộng và sút chiều lâu năm đi 8m thì nửa chu vi không nắm đổi, khi đó ta tất cả sơ đồ:

Chiều dài: |---|---|---|---|---|---|---| } Nửa chu vi: 180m

Chiều rộng: |---|---|

Theo sơ đồ, tổng thể phần đều nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần:

180 : 9 = đôi mươi (m)

Chiều rộng lớn HCN:

20 x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều dài HCN:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN:

135 x 45 = 6075 (m2 )

Đáp số:...

Bạn đang xem: Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 360m

Đúng 0
phản hồi (0)

Nửa chu vi khu đất là :

360 : 2 = 180 ( m )

Tổng số phần đều bằng nhau là :

7 +2 = 9 ( phần )

Chiều nhiều năm là :

180 : 9 x 7 = 140 ( m )

Chiều rộng lớn là :

180 - 140 = 40 ( m )

Diện tích khu đất nền là :

140 x 40 = 5600 ( m2)

Đ/S : ....

Đúng 0
comment (0)

Nửa chu vi của hình chữnhậtđó là :

360 : 2 = 180 (m)

Nếutăng chiều rộngđồng thơi giảm chiều dàiđi 8m thì nửa chu vi ko thayđổi

Tổng số phần đều nhau là :

7 + 2 = 9 (phần)

Chiều lâu năm thật của hình chữ nhật là :

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộngthật của hình chữ nhật là :

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhậtđó là :

148 x 32 = 4736(m2)

Đáp số : 4736 m2

Đúng 0
phản hồi (0) Các thắc mắc tương từ

Chu vi một khu đất hình chữ nhật bởi 360m. Trường hợp tăng chiều rộng với đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì lúc ấy chiều dài bằng 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích khu đất đó.

Lớp 5 Toán 4 0

Một căn vườn hình chữ nhật gồm chu vi 540m. Nếu tăng chiều dài đồng thời giảm chiều rộng đi 8m thì thời điểm đó chiều dài bằng 5/4 chiều rộng. Tính diện tích khu vườn cửa đó.

Xem thêm: Tả Cánh Đồng Lúa Chín Vào Mùa Gặt Ở Quê Hương Em, Tả Cảnh Mùa Gặt Ở Quê Hương Em

Lớp 5 Toán 7 0

chu vi một khu đất nền HCN bởi 360m . Ví như tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều lâu năm đi 8m . Thì khu đất nền đó chiều dài bằng 7/2 lần CR . Tính diện tích s khu đất đo

Lớp 5 Toán 3 0

Chu vi 1 khu đất nền là 360m. Nếu như tăng chiều rộng và đồng thời bớt chiều lâu năm đi 8 m khi ấy chiều nhiều năm bằng(frac72)lần chiều rộng. Tính diện tích khu khu đất đó

Lớp 5 Toán 17 0

chu vi một khu đất nền hình chữ nhật là 360 m.nếu tăng chiều rộng cùng đồng thời sút chiều dài đi 8m .khi đo chiều dài bởi 72 lần chiều rộng.tính diện tích s khu khu đất đó

Lớp 5 Toán 24 0

Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bởi 270m . Ví như tăng chiều rộng,đồng thời giảm chiều lâu năm đi 4m thì cơ hội đó chiều dài bằng 7/2 chiều rộng.Tính diện tích s khu đất đó

Lớp 5 Toán 28 0 Lớp 5 Toán 2 0

một căn vườn hình chữ nhật tất cả chu vi 360m giả dụ tăng chiều lâu năm đồng thời giảm chiều rộng lớn đi 5m thì dịp đó chiều rộng bởi 3/2 chiều dài .

tính diện tích khu sân vườn hình chữ nhật?

Lớp 5 Toán 1 0

Bài Vượt vật cản Vật ( vòng mông )

Hiệu nhị số là 197. Nếu lấy số mập chia mang lại số nhỏ xíu được mến là 6 dư 7. Search số lớn. Trả lời: Số béo là:235.

Tìm số từ nhiênlớn độc nhất vô nhị có bố chữ số khác biệt và bao gồm tổng những chữ số bằng 14. Trả lời: Số tự nhiên và thoải mái cần search là:950.

Xem thêm: Điều Hòa Panasonic Xpu9Xkh-8 Điện Máy Xanh, Máy Lạnh Panasonic Inverter 1 Hp Cu/Cs

Tìm số bao gồm bốn chữ số khác biệt có dạng a35b biết số đó phân chia hết đến 45. Trả lời: Số yêu cầu tìm là:1350.

Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều lâu năm của nó. Nếu cung ứng chiều rộng 5cm, bớt chiều lâu năm 5cm thì hình chữ nhật trở nên hình vuông. Tính diện tích s hình chữ nhật đó. Trả lời: diện tích hình chữ nhật đó là: 1200 cm2

Lớp 5 Toán 0 0

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN