CHO V LÍT KHÍ CO2 (ĐKTC) HẤP THỤ HẾT TRONG DUNG DỊCH CHỨA 0 2 MOL BA(OH)2 VÀ 0 1 MOL NAOH

     

Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hết trong dung dịch chứa 0,2 mol Ba(OH)2; 0,05 mol NaOH với 0,05 mol KOH. Sau làm phản ứng trọn vẹn thu được kết tủa cùng dung dịch chứa 22,15 gam muối. Quý giá của V là
Bạn đang xem: Cho v lít khí co2 (đktc) hấp thụ hết trong dung dịch chứa 0 2 mol ba(oh)2 và 0 1 mol naoh

Xét hỗn hợp sau bội nghịch ứng chứa : x mol Ba2+ ; 0,05 mol K+ ; 0,05 mol Na+ với HCO3-

Bảo toàn điện tích : nHCO3 = 2.nBa2+ + nK+ + nNa+

+) mmuối =mBa2+ + mK+ + mNa+ + nHCO3 = 22,15 gam => x = 0,05 mol

+) Bảo toàn C : nCO2 = nCO3 + nHCO3


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Ebook Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức Pdf, Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức

*Xem thêm: Nghi Lễ Tạ 100 Ngày Trình Đồng Mở Phủ Cho Các Tân Đồng Trong Tứ Phủ

Dẫn từ bỏ từ đến dư khí CO2vào dung dịch đựng 0,2 mol Ba(OH)2. Sự phụ thuộc vào của số mol kết tủa (a mol) vào số mol khí CO2tham gia bội nghịch ứng (b mol) được biểu diễn như đồ vật thị sau:

*

Tỉ lệ y : x là


Hấp thụ trọn vẹn khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2, trọng lượng kết tủa tạo ra và nhờ vào vào thể tích khí CO2 (đktc) được trình diễn như sau:

*
*

Biết Va, là thể tích CO2 cần dùng để làm có trọng lượng kết tủa lớn nhất Va > V. Quý hiếm của Va là: