Cho Tam Giác Abc Vuông Tại A Gọi M Là Trung Điểm Của Bc

     

Ôn tập chương 2 – Hình học tập 7 – bài bác 7 trang 176 Tài liệu dạy dỗ – học tập Toán 7 tập 1. Giải bài tập mang lại tam giác ABC vuông trên A. GỌi M là trung điểm của BC, bên trên tia đối của tia MA đem điểm D làm thế nào để cho M là trung điểm của AD.Bạn vẫn xem: mang đến tam giác abc vuông tại a điện thoại tư vấn m là trung điểm của bc


*

Cho tam giác ABC vuông trên A. GỌi M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA mang điểm D làm thế nào để cho M là trung điểm của AD.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc vuông tại a gọi m là trung điểm của bc

a) minh chứng rằng (Delta MAB = Delta MDC.)

b) minh chứng rằng (CD ot AC.)

c) call N là trung điểm của AC. Chứng tỏ rằng NB = ND.

d) đến (widehat ABC = 60^0.) chứng tỏ rằng (Delta MAB) đều. Tinh AC lúc biết AB = 8 cm.


*

*

a)Xét tam giác MAB cùng MDC có:

MA = MD (M là trung điểm của AD)

MB = MC (M là trung điểm của BC)

(widehat AMB = widehat DMC) (hai góc đối đỉnh)

Do đó: (Delta MAB = Delta MDC(c.g.c).)

b) Ta có: (widehat ABM = widehat DCM(Delta MAB = Delta MDC))

Mà góc ABM và DCM so le trong. Do đó: AB // CD.

Ta có: (AB ot AC(Delta ABC) vuông trên A) với AB // CD (chứng minh trên) (Rightarrow CD ot AC.)

c) Xét tam giác ANB và CND ta có:

AN = công nhân (N là trung điểm của AC)

Quảng cáo

(eqalign & widehat BAN = widehat NCD( = 90^0) cr và AB = CD(Delta MAB = Delta MDC) cr )

Do đó: (Delta ANB = Delta CND(c.g.c) Rightarrow NB = ND)

d) Xét tam giác ABC và CDA có:

AB = CD

(widehat BAC = widehat DCA( = 90^0))

AC là cạnh chung.

Do đó: (Delta ABC = Delta CDA(c.g.c) Rightarrow BC = AD)

Mà (MB = MC = BC over 2) (M là trung điểm của BC)

Và (MA = MD = AD over 2) (M là trung điểm của AD)

Tam giác MAB bao gồm MB = MA => tam giác MAB cân tại M

Mà (widehat ABC = 60^0(gt)) . Cho nên vì thế tam giác MAB đầy đủ => MB = AB = 8cm.

Xem thêm: Những Câu Chúc Valentine Hay Nhất Cho Vợ Yêu Hay, Lãng Mạn Nhất

Ta có: BC = 2MB = 2.8 = 16 (cm)

Tam giác ABC vuông trên A

(Rightarrow AB^2 + AC^2 = BC^2) (định lí Pythagore)

Do đó: (AC^2 = BC^2 – AB^2 = 16^2 – 8^2 = 256 – 64 = 192)

Mà AC > 0. Vậy (AC = sqrt 192 (cm).)

cho tam giác abc hotline m là trung điểm của cạnh bc. Trên tia đối của tia ma đem điểm d làm sao để cho MA=MDa,chứng minh tam giác amb – tam giác dmcb.chứng minh ab tuy nhiên song cùng với cd

c,gọi i là trung điểm của ab vẽ điểm H sao để cho i là trung điểm của ch chứng minh b là trung điểm của hd

bài xích 7: cho tam giác ABC vuông trên A. điện thoại tư vấn M là trung điểm của BC; bên trên tia đối của tia MA đem điểm D làm sao cho MA=MD.a) hội chứng minh: Tam giác AMB = tam giác DMC ; AB = DC ; AB//DC ; ^ACD = 90 độb) bệnh minh: tam giác BCA = tam giác DAC ; BC = AD

c) triệu chứng minh: AM = 50% BC

a)Xét △AMC và △DMB có:AM = DM ( gt )ˆAMC=ˆDMB(đối đỉnh)AMC^=DMB^(đối đỉnh)MC = MB ( gt )⇒ △AMC = △DMB ( c.g.c )

⇒AC=BD(tương ứng)⇒AC=BD(tương ứng)

b)Có △AMC = △DMB ( cmt )⇒ˆACM=ˆDBM(tương ứng)⇒ACM^=DBM^(tương ứng)MàˆACMvàˆDBMACM^vàDBM^nằm sinh sống vị trị so le trong⇒ AC // BD ( vết hiệu phân biệt )⇒ˆCAB+ˆABD=180o(hai góc trong thuộc phía)CAB^+ABD^=180o(hai góc trong cùng phía)⇒ˆABD=180o−ˆCAB⇒ABD^=180o−CAB^⇒ˆABD=180o−90o⇒ABD^=180o−90o⇒ˆABD=90o⇒ABD^=90oc ) Xét △BAC và △ABD bao gồm :BA - cạnh chungˆBAC=ˆABD(=90o)BAC^=ABD^(=90o)AC =BD ( cmt )⇒ △BAC = △ABD ( c.g.c )⇒ BC = AD ( khớp ứng )MàAM=12ADAM=12AD

⇒AM=1/2BC

thắc mắc hot cùng chủ thể

Xét bài toán: "Cho một điểm M nằm bên phía trong góc xOy làm sao để cho khoảng cách từ M đến nhì cạnh Ox, Oy bằng nhau. Chứng tỏ rằng OM là tia phân giác của góc xOy"

Hãy sắp xếp một cách thích hợp lý các câu sau để được lời giải của bài toán trên.

a. Vì đó ΔOMA=ΔOMB

b.Gọi MA và MB theo thứ tự là khoảng cách từ M đến Ox và Oy

c. Xét nhị tam giác vuông OMA và OMB có:

OM là cạnh chung

MA = MB (gt)

d. Suy ra:MOA^=MOB^ (hai góc tương ứng)

e.Vậy OM là tia phân giác của xOy^

Sắp xếp nào dưới đây đúng:

A. B, c, a, d, e

B. B, a, d, c, e

C. B, c, d, a, e

D. C, b, a, d, e

a.Xét△ABM và △DCM:

(AM=MDleft(gt ight))

(hatAMB=hatDMC)(đối đỉnh)

(BM=MCleft(gt ight))

(RightarrowDelta ABM=Delta DCMleft(c.g.c ight))

b.Từa.=>(hatMCD=hatMBA)(2 góc tương ứng). Mà hai góc này tại đoạn so le trong

(Rightarrow CD ext // ABleft(a ight))

c.

Xem thêm: Bài Thơ Đêm Nay Bác Không Ngủ Kể Lại Câu Chuyện Gì, Bài Đêm Nay Bác Không Ngủ Kể Lại Câu Chuyện Gì

Xét△CIK và△AIB:

(AI=ICleft(gt ight))

(hatAIB=hatCIK)(đối đỉnh)

(BI=IKleft(gt ight))

(RightarrowDelta CIK=Delta AIBleft(c.g.c ight)RightarrowhatICK=hatIAB). Mà lại hai góc ở vị trí so le trong

(Rightarrow AB ext // CKleft(b ight))

Từ (a) với (b), theo tiên đề Ơ-clit(Rightarrow AB ext // DK)

Vậy: D, C, K thẳng hàng (đpcm).

Đua đứng top nhận quà tháng 3/2022

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5* giả dụ câu trả lời hữu ích nhé!

quabongvang rất ước ao câu vấn đáp từ bạn. Viết trả lời


*

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 7 - TẠI ĐÂY

Các thắc mắc tương từ

Toán lớp 7 Ngữ văn lớp 7 tiếng Anh lớp 7

triết lý trắc nghiệm hỏi đáp bài xích tập sgk

cho tam giác ABC . M là trung điểm BC . Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao để cho MD=MA. C/m

a) tam giác AMB = tam giác DMC

b)CD//AB

c) Kẻ AH vuông góc cùng với BC, bên trên AH kéo dãn lấy N làm sao để cho HA=HN.Chứng minh rằng bh là tia phân giác của góc ABN