Cho tam giác abc vuông tại a ab=3cm ac=4cm

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Cho tam giác abc vuông tại a ab=3cm ac=4cm

*

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB= 3cm, AC=4cm

a. Tính độ dài cạnh BC

b. So sánh các góc của △ABC

c. Vẽ đường phân giác BD của △ABC (D ∈ AC). Vẽ DE ⊥ BC tại E. Chứng minh △ABD=△EBD

d. Trên tia đối của tia AB, lấy điểm K sao cho AK=EC. Chứng minh \(\widehat{BKC}=\widehat{BCK}\)


*

a) Theo định lí Py-ta-go:

\(BC^2=AB^2+AC^2=3^2+4^2=25\Rightarrow BC=5\)

Vậy BC = 5

b) Ta có

AB Góc C \(\left\{{}\begin{matrix}\widehat{ABD}=\widehat{EBD}\\chungBD\end{matrix}\right.\)

d) △ABD=△EBD => AB = BE

Có: BK = AB + AK và BC = BE + EC

Mà: AB = BE (cmt), AK = EC

=> BK = BC

=> △BKC cân tại B

=> đpcm


*

a. Xét tam giác ABD vuông tại A có :

BC2=AB2+AC2(định lí Pytago)

=>BC2=9+16=25 Mà BC >0

=>BC = 5cm

b. Ta có : ABACB0

ABD=EBD(BD là đg phân giác của tam giác ABC)}

BD :cạnh chung

=>tam giác ABD= tam giác EBD(ch+gn)

d.Ta có:AB+AK=BK

BE+EC=BC

MÀ AB=BE(tam giác ABD=tam giác EBD)

AK=EC

=>BK=BC

=>Tam giác BKC cân tại B

=> BKC =BCK


*Xem thêm: Top 3 Loại Phô Mai Làm Pizza Không Có Phô Mai Béo Ngậy, Ăn Ngon Đê Mê

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A,vẽ BE là phân giác của ABC(E thuộc AC).Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD=BA .Chứng minh rằng :

a, Tam giác ABE= Tam Giác DBE b, DE VUÔNG GÓC BC ;

c, Trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao cho AF = DC. C/minh : F,E,D thẳng hàng.

Bài 2: Cho xOy nhọn , vẽ Ot là phân giác của xOy .Lấy I trên Ot, kẻ IAOx (A

*
Ox)

cắt Oy tại K, kẻ IBOy cắt Ox tại H.Chứng minh:

a, Tam Giác AOI= Tam Giác BOI ; b, AK=BH c,Lấy D là trung điểm HK C/m: O,I,D thẳng 


Cho △ABC vuông tại A có AB

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB=3cm, AC=4cm

a) Tính độ dài BC

b) Tia phân giác của B cắt cạnh AC tại D. Từ D vẽ DE vuông với BC ( E thuộc BC ). Chứng minh tam giác ABD=tam giác EBD

c) Tia ED cắt tia BA tại I. Chứng minh tam giác IDC cân 


CHo tam giác ABC có AB=9cm, AC= 12 cm và BC = 15 cm. Vẽ tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE=BA. Đường thẳng DE cắt đường thẳng AB tại F. a, Chứng minh tam giác ABC vuông. b, Chứng minh DE vuông góc với BC rồi so sánh AD và DC. c, Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AE và CF. CHứng minh ba điểm M,D,N thẳng hàng

mn giúp mik vs mik cần gấp.


Cho ∆ABC vuông tại A có AB=9cm, AC=12cmA. Tính độ dài cạnh BC và so sánh các góc của ∆ABCB. Tia phân giác của góc ABC cắt AC tại D. Vẽ DH vuông góc BC(H thuộc BC). Chứng minh AD=HDC. Gọi E là giao điểm của 2 đường thẳng HD và BA. Kéo dài BD cắt tại T. CM: BI vuông góc EC


cho tam giác abc vuông tại a tia phân giác của góc abc cắt ac tại d lấy e trên cạnh bc sao cho ab=be

a chứng minh tam giác abc=tam giác ebd 

b tia ed cắt ba tại m . CM EC=AM 

 


Cho tam giác ABC vuông tại A và AB


Xem thêm: Trẻ Em Lang Thang Là Gì Và Thực Trạng Cũng Như Giải Pháp Đối

Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên BC lấy điểm E sao cho BA=BE. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Trên BC lấy điểm E sao cho BA=BEa) Chứng minh tam giác ABD= tam giác EBDb) Chứng minh DE vuông góc với BCc) Trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho AM=EC, chứng minh MD=CD


Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm BC = 10cm a) tính độ dài cạnh ACb) gọi M là trung điểm của BC . Vẽ MD vuông góc với AC tại D. Trên tia đối MD lấy điểm E sao cho ME=MB . Chứng munh tam giác CMD= BME c) chứng minh AC // BE d) gọi M là trung điểm của AM và BD . Chứng minh G là trọng tâm tam giác ABC