Cho tam giác abc trung tuyến am

     
*

Cho tam giác ABC bao gồm trung con đường AM , điện thoại tư vấn I là trung điểm AM , D là giao điểm BI với AC . Bệnh minh 

a , AD = 50% DC 

b , so sánh BD với ID 


*

Gọi K là trung điểm của CDa: Xét ΔBDC có M là trung điểm của BCK là trung điểm của CDDo đó: MK là con đường trung bình=>MK//BDhay ID//MKXét ΔAMK có I là trung điểm của AMID//MKDo đó: D là trung điểm của AK=>AD=DK=KC=>AD=1/2DCb: Xét ΔAMK có I là trung điểm của AMD là trung điểm của AKDo đó: ID là đường trung bình=>ID=MK/2hay MK=2IDTa có: MK là con đường trung bình của ΔBDCnên MK=BD/2=>BD/2=2IDhay BD=4ID

Gọi K là trung điểm của CD

a: Xét ΔBDC có 

M là trung điểm của BC

K là trung điểm của CD

Do đó: MK là con đường trung bình

=>MK//BD

hay ID//MK

Xét ΔAMK có 

I là trung điểm của AM

ID//MK

Do đó: D là trung điểm của AK

=>AD=DK=KC

=>AD=1/2DC

b: Xét ΔAMK có 

I là trung điểm của AM

D là trung điểm của AK

Do đó: ID là con đường trung bình

=>ID=MK/2

hay MK=2ID

Ta có: MK là đường trung bình của ΔBDC

nên MK=BD/2

=>BD/2=2ID

hay BD=4ID


*

Cho tam giác ABC, trung đường AM. Hotline I là trung điểm của AM, D là giao điểm của BI với AC.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc trung tuyến am

a)Chứng minh AD=1/2 DC

b) đối chiếu độ nhiều năm BD và ID


Cho tam giác ABC, trung đường AM. Call I là trung điểm của AM, D là giao điểm của BI cùng AC.

a ) chứng minh : (AD=frac12DC)

b ) so sánh độ nhiều năm BD với ID


D A B C l M K từ M kẻ MK // BD (K trực thuộc DC)a, Xét t/g DBC có: MK // BD, MB = MC (gt)=> MK là đường trung bình của t/g DBC=> ông xã = DK (1)Xét t/g AMK có: MK // ID, IA = yên (gt)=> ID là đường trung bình của t/g AMK=> da = DK (2)Từ (1) cùng (2) => ck = DAMà ck = (fracDC2)=>(DA=fracDC2left(đpcm ight))b, vì MK là đường trung bình của t/g DBC=> (MK=fracBD2left(3 ight))Vì ID là con đường trung bình của t/g AMK=>(ID=fracMK2left(4 ight))Từ (3) cùng (4) => BD > ID

D A B C l M K

Từ M kẻ MK // BD (K nằm trong DC)

a, Xét t/g DBC có: MK // BD, MB = MC (gt)

=> MK là mặt đường trung bình của t/g DBC

=> ck = DK (1)

Xét t/g AMK có: MK // ID, IA = yên ổn (gt)

=> ID là con đường trung bình của t/g AMK

=> da = DK (2)

Từ (1) cùng (2) => chồng = DA

Mà ông xã = (fracDC2)

=>(DA=fracDC2left(đpcm ight))

b, vày MK là mặt đường trung bình của t/g DBC

=> (MK=fracBD2left(3 ight))

Vì ID là con đường trung bình của t/g AMK

=>(ID=fracMK2left(4 ight))

Từ (3) và (4) => BD > ID


Cho tam giác ABC, trung đường AM. Gọi I là trung điểm của AM, D là giao điểm của BI và AC.

Xem thêm: Cho Phương Trình Cos5X - Giải Phương Trình Cos5X

a) bệnh minh: AD=1/2DC

b) đối chiếu độ nhiều năm BD cùng ID


Cho tam giác ABC, trung đường AM, hotline I là trung điểm của AM, D là giao điểm của BI và ACa) CMR: AD = 50% DCb) so sánh độ nhiều năm BI với ID


từ trang 1 dến 9 bao gồm 9 chữ sốtừ trang 10 mang lại 99 gồm số chữ số là( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 số để viết 90 số bao gồm 2 chữ số cần số chữ số là90 . 2= 180 chữ sốtừ 100 đến 999 gồm số số là( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900 số để viết 900 số gồm 3 chữ số cần số chữ số là900 . 3 = 2700 chữ sốtừ 1000 cho 1032 có số số là( 1032 - 1000 ) : 1 + 1 = 33 số để viết 33 số bao gồm 4 chữ số ta bắt buộc số chữ số là33 . 4 = 132 chữ sốcần tất cả số chữ số để viết từ 1 cho 1032 là9 + 180 + 2700 + 132 = 3021 chữ số

từ trang 1 dến 9 tất cả 9 chữ số

từ trang 10 mang lại 99 gồm số chữ số là

( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 số 

để viết 90 số tất cả 2 chữ số cần số chữ số là

90 . 2= 180 chữ số

từ 100 mang lại 999 có số số là

( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900 số 

để viết 900 số gồm 3 chữ số cần số chữ số là

900 . 3 = 2700 chữ số

từ 1000 cho 1032 gồm số số là

( 1032 - 1000 ) : 1 + 1 = 33 số 

để viết 33 số có 4 chữ số ta đề xuất số chữ số là

33 . 4 = 132 chữ số

cần toàn bộ số chữ số nhằm viết từ 1 cho 1032 là

9 + 180 + 2700 + 132 = 3021 chữ số


Cho tam giác ABC, trung tuyến đường AM. điện thoại tư vấn I là trung điểm của AM, D là trung điểm của BI với AC

a ) bệnh minh (AD=frac12DC)

b ) đối chiếu độ lâu năm BD với ID


Cho tam giác ABC, trung đường AM. điện thoại tư vấn I là trung tuyến đường của AM, D là trung điểm của BI với AC.a) chứng minh: AD = một nửa DCb) đối chiếu độ lâu năm BD cùng ID


Cho tam giác ABC, đường trung tuyến đường AM. Gọi I là trung điểm của AM, D là giao điểm của BI và AC

a. Chứng tỏ rằng AD = DC/2 b. Tính tỉ số độ dài BD và ID


A B C I D M N a)Lấy điểm N trên tia IB thế nào cho NI=IDXét tam giác NIM với DIA cóIA=IM (giả thiết)ID=IN^AID=^MIN=>Tam giác NIM bằng tam giác DIA=> ^IAD=^IMN => AD//MN=> MN//DC mà M là trung điểm của BC=> MN là đường trung bình của tam giác DBC=> N là trung điểm BD (1)Và NM=1/2 DCMặt không giống MN=AD (tam giác NIM bằng tam giác DIA)=> AD=1/2 DC =DC/2b)Từ (1) => BD=2.ND=2.2.ID=4ID=> BD/ID=4/1

A B C I D M N

a)Lấy điểm N bên trên tia IB thế nào cho NI=ID

Xét tam giác NIM với DIA có

IA=IM (giả thiết)

ID=IN

^AID=^MIN

=>Tam giác NIM bởi tam giác DIA

=> ^IAD=^IMN 

=> AD//MN

=> MN//DC 

mà M là trung điểm của BC

=> MN là đường trung bình của tam giác DBC

=> N là trung điểm BD (1)

Và NM=1/2 DC

Mặt khác MN=AD (tam giác NIM bởi tam giác DIA)

=> AD=1/2 DC =DC/2

b)

Từ (1) => BD=2.ND=2.2.ID=4ID

=> BD/ID=4/1


BÀI 8; mang lại TAM GIÁC ABC, TRUNG ĐIỂM AM. GỌI I LÀ TRUNG ĐIẺM AM. D LÀ GIAO ĐIỂM CỦA BI VÀ AC.

Xem thêm: Khối Lượng Riêng Của Một Chất Là Gì ? Công Thức Tính Khối Lượng Riêng

A, CM; AD = 1 PHẦN 2 DC

B, SO SÁNH ĐỘ DÀI BD VÀ ID.


cho tam giác , trung tuyến đường AM. Gọi I là trung điểm của AM D là giao điểm của BI với AC 

a) minh chứng AD=1phần2 DC

b) so sánh độ lâu năm BD và MD 

GiÚp mình VớI

 


a) hotline K là trung điểm của CDXét ΔBDC có M là trung điểm của BCK là trung điểm của CDDo đó: MK là mặt đường trung bình của ΔBDCSuy ra: MK//BD và (MK=dfracBD2)Xét ΔAMK có I là trung điểm của AMID//MKDo đó: D là trung điểm của AKSuy ra: AD=DKmà DK=KCnên AD=DK=KC(Leftrightarrow AD=dfracDK+KC2=dfracDC2)(đpcm)

a) hotline K là trung điểm của CD

Xét ΔBDC có 

M là trung điểm của BC

K là trung điểm của CD

Do đó: MK là mặt đường trung bình của ΔBDC

Suy ra: MK//BD và (MK=dfracBD2)

Xét ΔAMK có 

I là trung điểm của AM

ID//MK

Do đó: D là trung điểm của AK

Suy ra: AD=DK

mà DK=KC

nên AD=DK=KC

(Leftrightarrow AD=dfracDK+KC2=dfracDC2)(đpcm)