CHO TAM GIÁC ABC TRÊN CẠNH AB LẤY ĐIỂM M

     
*

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB mang điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao để cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMNsố lần là………………..

Bạn đang xem: Cho tam giác abc trên cạnh ab lấy điểm m


*

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N thế nào cho AM bằng 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMNsố lần là 9 lần


*

(Hình bn từ vẽ nhak)Xem tam giác ABC là 1Nối MCXét tam giác AMC với tam giác ABC có :- Đáy AM = 1/3 lòng AB- Chung độ cao hạ tự đỉnh C => S tam giác AMC =1/3 S tam giác ABC tốt S tam giác ABC gấp 3 lần S tam giác AMC* Xét tam giác AMN với tam giác AMC gồm :- Đáy AN = 1/3 Đáy AC- Chung độ cao hạ tự đỉnh M=> S tam giác AMN = 1/3 S tam giác AMC tuyệt S tam giác AMC cấp 3 lần tam giác AMN  S tam giác AMN = 1/9 S tam giác ABC xuất xắc S tam giác ABC vội vàng 9 lần tam giác AMN Vậy S tam giác AMN =...

(Hình bn từ bỏ vẽ nhak)

Xem tam giác ABC là 1

Nối MC

Xét tam giác AMC cùng với tam giác ABC bao gồm :

- Đáy AM = 1/3 lòng AB

- Chung độ cao hạ tự đỉnh C 

=> S tam giác AMC =1/3 S tam giác ABC hay S tam giác ABC cấp 3 lần S tam giác AMC

* Xét tam giác AMN với tam giác AMC có :

- Đáy AN = 1/3 Đáy AC

- Chung độ cao hạ tự đỉnh M

=> S tam giác AMN = 1/3 S tam giác AMC tuyệt S tam giác AMC gấp 3 lần tam giác AMN 

  S tam giác AMN = 1/9 S tam giác ABC xuất xắc S tam giác ABC cấp 9 lần tam giác AMN 

Vậy S tam giác AMN = 1/9 S tam giác ABC giỏi S tam giác ABC gấp 9 lần tam giác AMN 

Đáp số : 9 lần

Hok tốt


Đúng 1
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Nối BN.

Xét tam giác AMN với tam giác ABN có chung mặt đường cao hạ trường đoản cú đỉnh N xuống cạnh AB và có AM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xét tam giác ABN cùng tam giác ABC tất cả chung mặt đường cao hạ tự đỉnh B xuống cạnh AC và gồm AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) cùng (2) ta gồm : S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần


Đúng 1
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC mang điểm N làm thế nào cho AM bằng 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMNsố lần là....................

 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy
A B C M N coi tam giác ABC là 1Nối MCXét tam giác AMC cùng với tam giác ABC có :- Đáy AM = 1/3 đáy AB- Chung chiều cao hạ từ bỏ đỉnh C => S tam giác AMC =1/3 S tam giác ABC hay S tam giác ABC cấp 3 lần S tam giác AMC* Xét tam giác AMN cùng với tam giác AMC có :- Đáy AN = 1/3 Đáy AC- Chung chiều cao hạ trường đoản cú đỉnh M=> S tam giác AMN = 1/3 S tam giác AMC tuyệt S tam giác AMC gấp 3 lần tam giác AMN  S tam giác AMN = 1/9 S tam giác ABC giỏi S tam giác ABC cấp 9 lần tam giác AMN Vậy S tam giác...
Đọc tiếp

A B C M N

Xem tam giác ABC là 1

Nối MC

Xét tam giác AMC với tam giác ABC bao gồm :

- Đáy AM = 1/3 đáy AB

- Chung độ cao hạ trường đoản cú đỉnh C 

=> S tam giác AMC =1/3 S tam giác ABC xuất xắc S tam giác ABC vội 3 lần S tam giác AMC

* Xét tam giác AMN cùng với tam giác AMC có :

- Đáy AN = 1/3 Đáy AC

- Chung độ cao hạ từ đỉnh M

=> S tam giác AMN = 1/3 S tam giác AMC tuyệt S tam giác AMC gấp 3 lần tam giác AMN 

  S tam giác AMN = 1/9 S tam giác ABC tuyệt S tam giác ABC vội vàng 9 lần tam giác AMN 

Vậy S tam giác AMN = 1/9 S tam giác ABC xuất xắc S tam giác ABC gấp 9 lần tam giác AMN 

Đáp số : 9 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

 Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB đem điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N làm thế nào để cho AM bằng 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMNsố lần là………………..


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
3
0
GửiHủy

Nối BN.

Xét tam giác AMN với tam giác ABN có chung con đường cao hạ tự đỉnh N xuống cạnh AB cùng có AM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xét tam giác ABN cùng tam giác ABC bao gồm chung mặt đường cao hạ từ đỉnh B xuống cạnh AC và tất cả AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) và (2) ta gồm : S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

Tham khảo tại chỗ này nà

https://olm.vn/hoi-dap/detail/187942010083.html

Hk tốt


Đúng 0
Bình luận (0)
Giải A B C M N Nối MCXét (Delta AMC) với (Delta ABC) , ta tất cả :- Đáy AM = (frac13) đáy AB- Chung độ cao hạ từ đỉnh C (Rightarrow) (S_Delta AMC=frac13S_Delta ABC) hay (S_Delta ABC)gấp 3 lần (S_Delta AMC)* Xét (Delta AMN) với (Delta AMC) có :- Đáy AN = (frac13) Đáy AC- Chung độ cao hạ từ bỏ đỉnh M(Rightarrow) (S_Delta AMN=frac13S_Delta AMC) (S_Delta AMC) cấp 3 lần (S_Delta AMN)...
Đọc tiếp

Giải

A B C M N

Nối MC

Xét (Delta AMC) với (Delta ABC) , ta tất cả :

- Đáy AM = (frac13) đáy AB

- Chung độ cao hạ từ bỏ đỉnh C 

(Rightarrow) (S_Delta AMC=frac13S_Delta ABC) giỏi (S_Delta ABC)gấp 3 lần (S_Delta AMC)

* Xét (Delta AMN) với (Delta AMC) bao gồm :

- Đáy AN = (frac13) Đáy AC

- Chung độ cao hạ trường đoản cú đỉnh M

(Rightarrow) (S_Delta AMN=frac13S_Delta AMC) (S_Delta AMC) cấp 3 lần (S_Delta AMN)

 (Leftrightarrow) Diện tích tam giác AMN = (frac19) Diện tích tam giác ABC hay S tam giác ABC gấp 9 lần tam giác AMN 

Vậy S tam giác AMN = (frac19) S tam giác ABC xuất xắc S tam giác ABC gấp 9 lần tam giác AMN 


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB rước điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMNsố lần là.

giúp nha 

nhanh mang lại 3 tick

 


Xem đưa ra tiết
Lớp 6Toán thắc mắc của OLM
2
0
GửiHủy

- Ta thấy SAMC = 1/3 SABC vì AM = 1/3 AB, bao gồm chung mặt đường cao hạ trường đoản cú C xuống AB.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Giả Lập Máy Tính Casio Fx 570Es Plus Online Trên Pc

- Ta thấy SAMN = 2/3 SAMC vì AN = 2/3 AC, có chung mặt đường cao hạ từ M xuống AC.

Diện tích hình tam giác AMN thông qua số phần diện tích hình tam giác ABC là:

1/3 x 2/3 = 2/9 

=> diện tích hình tam giác ABC bằng 9/2 diện tích hình tam giác AMN.

Đáp số: 9/2


Đúng 0

Bình luận (0)

cảm ơn bn kb vs mk luôn luôn nhé


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB mang điểm M, bên trên cạnh AC lấy điểm N làm sao cho AM bởi 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMNsố lần là……………….. Hoàn toàn có thể giúp anh mk ? MiK 7 nhưng mà dạy nó ko hiểu


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

Đầu tiên 

Nối BN.

Xét tam giác AMN cùng tam giác ABN gồm chung con đường cao hạ từ đỉnh N xuống cạnh AB với có AM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xét tam giác ABN và tam giác ABC có chung con đường cao hạ tự đỉnh B xuống cạnh AC và bao gồm AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) cùng (2) ta tất cả : S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

thanks bạn 


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB rước điểm M, trên cạnh AC mang điểm N làm thế nào cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMN chu kỳ là...................


Xem chi tiết
Lớp 6Toán
1
0
GửiHủy

Tham khảo bài sau nha:

https://mathx.vn/hoi-dap-toan-hoc/142778.html


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB rước điểm M, bên trên cạnh AC mang điểm N làm thế nào cho AM bởi 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMN số lần là....................


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
4
0
GửiHủy

Bằng 9 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

9 lan nha bn


Đúng 0
Bình luận (0)
Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N làm sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMN chu kỳ là....................trả lời: Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB rước điểm M, trên cạnh AC rước điểm N làm sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMN chu kỳ là 9 lầnchúc bạn làm việc tốt
Đọc tiếp

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB đem điểm M, trên cạnh AC đem điểm N sao để cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMN tần số là....................

trả lời:

 Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC mang điểm N thế nào cho AM bằng 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMN chu kỳ là 9 lần

chúc bạn học tốt


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB rước điểm M, trên cạnh AC mang điểm N làm thế nào cho AM bởi 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMN mốc giới hạn là....................


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy
Nối BN.Xét tam giác AMN với tam giác ABN bao gồm chung con đường cao hạ từ bỏ đỉnh N xuống cạnh AB cùng có AM = 1/3AB=>S AMN = 1/3 S ABN (1) Xét tam giác ABN và tam giác ABC gồm chung mặt đường cao hạ trường đoản cú đỉnh B xuống cạnh AC và gồm AN = 1/3 AC =>S ABN = 1/3 S ABC (2) từ bỏ (1) với (2) ta gồm :S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC => S ABC = 9 S AMN Đáp số: 9 lần 
Đọc tiếp

Nối BN.

Xét tam giác AMN và tam giác ABN tất cả chung đường cao hạ từ bỏ đỉnh N xuống cạnh AB và có AM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xét tam giác ABN và tam giác ABC gồm chung đường cao hạ trường đoản cú đỉnh B xuống cạnh AC và có AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) và (2) ta có :

S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần 


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

covid


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, bên trên cạnh AC rước điểm N làm sao để cho AM bằng 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMN mốc giới hạn là..................

Xem thêm: Anh Với Tôi Biết Từng Cơn Ớn Lạnh, Phân Tích Bài Thơ Đồng Chí Của Chính Hữu


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy
hai tam giác gồm chung mặt đường cao hạ từ (B)xuống (AC)Mà : (AN=frac13AC) ( vì (NC=frac23AC) )(Rightarrow S_ABN=frac13S_ABC)* Xét 2 tam giác (NAM) và (NAB) có :Chung đường cao hạ từ (N)xuống (AB)Mà : (AM=frac13AB)(Rightarrow S_AMN=frac13S_ABC) (S_AMN=frac13 imesfrac13=frac19) (S_ABC)(Rightarrow) (S_ABC) vội 9 lần (S_AMN)
Đọc tiếp

hai tam giác tất cả chung mặt đường cao hạ từ (B)xuống (AC)

Mà : (AN=frac13AC) ( vì (NC=frac23AC) )

(Rightarrow S_ABN=frac13S_ABC)

* Xét 2 tam giác (NAM) và (NAB) gồm :

Chung mặt đường cao hạ từ (N)xuống (AB)

Mà : (AM=frac13AB)

(Rightarrow S_AMN=frac13S_ABC) 

(S_AMN=frac13 imesfrac13=frac19) (S_ABC)

(Rightarrow) (S_ABC) gấp 9 lần (S_AMN)


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB đem điểm M,trên cạnh AC lấy điểm N làm sao để cho AM bằng 1/3 AB.NC bằng 2/3 AC.Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMNsố lần là....................

HELP ME!CÁC YOU ME BÍ


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
5
0
GửiHủy

Nối BN. 

Xét tam giác AMN và tam giác ABN tất cả chung mặt đường cao hạ tự đỉnh N xuống cạnh AB và có AM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xét tam giác ABN cùng tam giác ABC có chung con đường cao hạ từ đỉnh B xuống cạnh AC và có AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) với (2) ta gồm : S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

tam giác ABC vội tam giác AMN là 9 lần nha bạn


Đúng 0
Bình luận (0)

1-3+3-1+3+4=


Đúng 0
Bình luận (0)