Cho Tam Giác Abc Nhọn Nội Tiếp Đường Tròn Tâm O Các Đường Cao Ad Be Cf Cắt Nhau Tại H

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp mặt đường tròn ( O;R). Các đường cao AD, BE với CF giảm nhau trên H.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc nhọn nội tiếp đường tròn tâm o các đường cao ad be cf cắt nhau tại h

a. Minh chứng các tứ giác BFHD, BFEC nội tiếp.

b. Minh chứng BD.BC = BH.BE.

c. Kẻ AD cắt cung BC tại M. Minh chứng D là trung điểm của MH.

c. Tính độ dài mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác BHC theo R.


*

O A B C M H F E D

a) 

Vì (widehatHFB+widehatHDB=180^o)=> Tứ giác BFHD nội tiếp

Vì (widehatBFC=widehatBEC=90^o)=> Tứ giác BFEC nội tiếp 

b) Xét tam giác BDH và tam giác BEC có: (widehatBDH=widehatBEC=90^o), (widehatB_1)chung

=> Tam giác BDH đồng dạng tam giác BEC

=> (fracBDBH=fracBEBC)=> BD.BC=BE.BH

c) (widehatBCM=widehatBAM)( cùng chắn cung BM của mặt đường tròn (O)) (1)

vì (widehatADC=widehatCFA=90^o)=> Tứ giác AFDC nội tiếp

=> (widehatFAD=widehatFCD) hay (widehatBAM=widehatHCB) (2)

Từ (1) , (2) 

=> (widehatBCM=widehatBCH)=> CD là con đường phân giác của tam giác tp hcm mà CD cũng là con đường cao

=> tp hcm cân trên C=> D là trung điểm HM

c) Câu hỏi của Nguyễn Vy - Toán lớp 9 - học toán với OnlineMath

Em xem thêm link này nhé!


Đúng 1
phản hồi (0)
Các thắc mắc tương từ
*

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp mặt đường tròn ( O;R). Những đường cao AD, BE cùng CF cắt nhau tại H.

Xem thêm: Trình Bày Cơ Chế Đông Máu Sinh Học 8 Bài 15: Đông Máu Và Nguyên Tắc Truyền Máu

a. Chứng tỏ các tứ giác BFHD, BFEC nội tiếp.

b. Chứng tỏ BD.BC = BH.BE.

c. Kẻ AD giảm cung BC trên M. Chứng minh D là trung điểm của MH.

c. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC theo R.


Lớp 9 Toán
1
1

Cho tam giác ABC có bố góc nhọn (ABa) chứng tỏ tứ giác AFHE cùng tứ giác BFEC là các tứ giác nội tiếp đường tròn b) Đường trực tiếp EF giảm BC tại I. Minh chứng IE.IF=IB.ICc) AI cắt đường tròn (O) trên K. Call M là trung điểm BC. Minh chứng ba điểm K,H,M trực tiếp hàng


Lớp 9 Toán
0
0

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp mặt đường tròn trung khu O(ABa) minh chứng tứ giác BFEC và tứ giác BFHD là những tứ giác nội tiếpb) Vẽ đường kính AK của (O). Chứng tỏ AB.AC=AD.AK


Lớp 9 Toán
0
0

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp mặt đường tròn tâm O (ABa) chứng minh các tứ giác BFEC với tứ giác BFHD là những tứ giác nội tiếpb) Vẽ 2 lần bán kính AK của (O). Chứng minh AB.AC=AD.AK


Lớp 9 Toán
1
0

Cho tam giác nhọn ABC(AB
Lớp 9 Toán
0
0

Cho tam giác ABC ( AB
Lớp 9 Toán
1
0

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp mặt đường tròn trung ương O, các đường cao AD, BE, CF giảm nhau trên H. Đường trực tiếp EF cắt (O) trên M cùng N.

Xem thêm: 4 Bài Tóm Tắt Truyện Kiều Của Nguyễn Du Ngắn Nhất, Tóm Tắt Truyện Kiều Của Nguyễn Du

a, chứng tỏ các tứ giác BHDF với BFEC nội tiếp

b, chứng minh AM=AN

c, minh chứng AM là tiếp tuyến đường của con đường tròn ngoại tiếp tam giác MHD


Lớp 9 Toán
0
1

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp con đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cat nhau trên H.

a) minh chứng các tứ giác BFEC, BFHD nội tiếp

b) chứng tỏ DH là tia phân giác của góc EDF

c) Kẻ AD mèo chungBC tại M. Chứng minh tam giác BMH cân


Lớp 9 Toán
0
0

Cho tam giác ABC nhọn tiếp nối đg tròn (O;R). Các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại Ha, chứng tỏ các tứ giác BFEC VÀ CEHD nội tiếp b, chứng minh OA ⊥ EF


Lớp 9 Toán
1
0

Lớp học tập trực tuyến đường

giờ đồng hồ Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học tập 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực con đường

tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học tập 9- Cô Châu Hoá học tập 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)