Cho tam giác abc m là trung điểm của bc

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho tam giác ABC , M là trung điểm của BC. Bên trên tia đối của tia MA lấy điểm E làm sao để cho ME=MA.chứng minh rằng:

a)AC=EB và AC//BE

b)gọi I là trung điểm bên trên AC; K là 1 trong điểm trên EB làm sao để cho AI=EK.Chứng minh 3 điểm I,M,K trực tiếp hàng

c) tự E kẻ EH vuông góc vs BC (H trực thuộc BC). Biết HBE=50 độ;MEB=25 độ. tính HEM với BME


*

*

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của bc. Bên trên tia đối của tia MA mang điểm E sao để cho ME=MA.Chứng minhh rằng :

a) AC=EB vá AC//BE

b) hotline I là giao điểm bên trên AC; K là một trong điểm trên EB làm sao cho AI=EK. C/m:3 điểm I,M,K trực tiếp hàng

c) tự E kẻ Eh vôung góc cùng với BC (h thuộc BC). Biết HBE= 50 độ ; MEB = 25 độ

 


Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tiaMA rước điểm E làm thế nào cho ME=MA. Minh chứng rằng:a/ AC=EB và AC // BEb/ call I là một điểm bên trên AC, K là một trong những điểm trên EB thế nào cho : AI=EK. Chứngminh: I, M, K trực tiếp hàng.c/ từ E kẻ EH ⊥ BC (H ∈ BC). Biết góc HBE bằng 500* góc MEB bằng 250* tính các góc HEM và BME ?


Hơi nặng nề nhìn,nếu bạn không hiểu biết nhiều phần nào các bạn hỏi mình nhé.Nếu bạn có chủ kiến gì về bài giải và phương pháp giải của mình chúng ta cũng có thể hỏi bản thân nha.Mình sẽ vấn đáp bạn.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc m là trung điểm của bc


cho tam giác ABC, đem M là trung điểm của BC. Bên trên tia đối của tia MA rước E sao cho ME=MA

a) chứng minh rằng AC=EB và AC//BE

b) bên trên AC rước I, trên EB đem K sao để cho AI=EK. C/m 3 điểm I,M,K trực tiếp hàng

c) từ E kẻ EH vuông góc với BC (H thuộc BC). Biết K là trung điểm của BE và HK=5cm, HE=6cm. Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp BH


cho tam giác ABC,M là trung điểm BC .trên tia đối của MA đem điểm E sao để cho MA=MEa, chứng tỏ rằng AC=EB,AC//EBb,gọi I là 1 điểm trên EB làm sao để cho bài AI=EK.chứng minh 3 điểm I,M,K, trực tiếp hàng 

 


cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Bên trên tia đối của tia MA rước điểm E sao cho ME=MA . Minh chứng rằng:

a)AC=EB và AC//BE

b) call I là một trong điểm trên AC , K là một trong điểm bên trên EB thế nào cho AI=EK . Chứng tỏ ba điểm I,M,K thẳng hàng.

 


a)AC=EB với AC//BEem chứng minh tam giác AMC = tam giác EMB (c.g.c)=> AC = EB và góc CAM = góc BEM mà lại 2 góc này ở chỗ so le trong buộc phải AC//BEb) chứng minh ba điểm I,M,K thẳng hàng.em minh chứng IC = BK, góc ACM = góc EBM( suy ra từ bỏ câu a)khi kia tam giác IMC = tam giác KMB (c.g.c)=> góc IMC = góc KMBkhi kia góc IMK = 180 độI, M, K thẳng mặt hàng

a) Xét tam giác AMC với tam giác BME có : AM = ME (gt) BM = MC (gt) →ΔAMC=ΔEMB(c.g.c)ˆMAC=ˆMEB(cặp góc tương ứng) mà lại 2 góc này nằm ở đoạn so le trong bởi vì cát con đường AE giảm Rightarrow AC // BE. B) Ta bao gồm : ˆAMI+ˆIME=180
mang đến tam giác ABC , M là trung điểm của BC . Trên tia đối của tia MA mang điểm E sao cho ME = MA . Chứng minh rằng :

a) AC = EB với AC song song BE

b) điện thoại tư vấn I là một điểm bên trên AC ; K là 1 điểm bên trên EB làm thế nào cho AI = EK . Chứng minh 3 điểm I , M , K , trực tiếp hàng

c) từ bỏ E kẻ EH vuông góc BC ( H thuộc BC ) Biết góc HBE = 50 độ , góc MEB = 25 độ . Tính góc HEM cùng góc BME . 


M A B C E I K H 1 2

a, Xét nhị tam giác AMC với tam giác BME, ta có:

AM=ME (giả thiết)

góc BME= góc AMC (2 góc đối đỉnh)

BM=MC (M là trung điểm của BC)

Suy ra: tam giác AMC= tam giác BME (c.g.c)

=> AC=BE (hai cạnh tương ứng) (ĐPCM)

=>góc MAC= góc MEB (2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này ở chỗ so le trong nên: AC//BE (ĐPCM)

b, Xét tam giác AMI với tam giác EMK, ta có:

KE=AI (giả thiết)

góc CAM= góc EMK(chứng minh trên)

AM=Me ( giả thiết)

Suy ra: tam giác AMI= tam giác EMK(c.g.c)

=> góc AMI= góc EMK (2 góc tương ứng)

Mà góc AMI+ góc IME= 180 độ (2 góc kề bù)

Do đó: góc IME+ góc EMK= 180 độ

Hay 3 điểm I,M,K thẳng mặt hàng (ĐPCM)

c, vày góc HME là góc ko kể của tam giác BME nên:

HME= MBE+ MEB

= 50 độ+ 25 độ

= 75 độ

Xét tam giác vuông tất cả H1= 90 độ, ta có

HME+HEM= 90 độ

=> Hem= 90 độ- HME= 90 độ- 75 độ= 15 độ

Theo định lí tổng 3 góc vào tam giác BME, ta có:

BME+ MBE+ BEM= 180 độ

=> BME= 180 độ- MBE-BEM= 180 đọ- 50 đọ- 25 độ= 105 độ

Vậy HEM=15 độ

BME= 105 độ


Đúng 3

comment (1)

A B C M E H K I

a/

-Xét tam giác ACM cùng tam giác EBM, có:

CM=MB (gt)

góc AMC = góc EMB ( đối đỉnh )

AM=ME ( gt)

=> tam giác ACM cùng tam giác EBM bằng nhau ( c.g.c )

=> AC=EB

- Theo chứng tỏ trên 

=> góc ACM = góc MBE ( nhì góc so le vào )

=> AC tuy vậy song BE.

Xem thêm: So Sánh Phan Bội Châu Và Phan Châu Trinh, So Sánh Tư Tưởng Phan Bội Châu Và Phan Châu Trinh

b) ( câu này ko bik nhé)

c)

ta có góc BME = 180 -50-25

= 105 độ.

góc HEM = góc MHE - góc HME

=90- 105 (??????)

Cậu xem xét lại đề nhé.

Xem thêm: Tranh Tô Màu Trang Trí Hình Vuông Đẹp Cho Bé, Trang Trí Hình Vuông Sưu Tầm


Đúng 1
bình luận (0)

Đề đúng òi mak!!!


Đúng 0
comment (0)

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Bên trên tia đối của của tia MA rước điểm E sao cho ME= MA. Minh chứng rằng:a) AC = EB với AC // BEb)Gọi I là một trong điểm bên trên AC;K là một điểm bên trên EB thế nào cho AI=EK . Minh chứng bađiểm I , M , K trực tiếp hàngc) từ E kẻ EH BC H BC Biết HBE= 50o;MEB=25o.Tính HEMvàBME


Lớp 7 Toán bài bác 1: Tổng ba góc của một tam giác
2
1
gửi Hủy

A B C M E I K

a) xét

 (Delta BME extVÀDelta CMA\ BM=CMleft(gt ight)\ widehatBME=widehatCMA\ MA=MEleft(gt ight)\ Delta BME=Delta CMAleft(c-g-c ight)Rightarrow BE=AC\widehatEMB=widehatACMleft( extMÀ Ở VỊ TRÍ SO LE TRONG ight)\Rightarrow AC ext//BE)

:V lười gõ tiếp thừa ;-;

mà chúng ta cho bản thân hỏi. =) mình thấy các bạn đăng toàn câu hỏi nâng cao bạn đang thi HSG hả ;-; mình 24/1 thi rồi =) chần chừ bạn gồm thi ko =))) 


Đúng 1

bình luận (0)

a, xét tam giác MAC và trung ương giác MEB 

có{ME=MA(gt);BM=MC;tam giác MAC= tam giác MEB(c-g-c)

=> AC = EB=>EMB^=ACM^( mà ở vị trí so le trong)

=> AC// BE

b, Xét tam giác AIM và tam giác KME

có { AI=KE(gt);M3^=M4^; AM=ME(gt)

=> tam giác AIM= tam giác KME(c-g-c)

=> IM=MK

=> I,M,K trực tiếp hàng

c, ta tất cả : tam giác HEB 

có { H^ =90°;B^ =50°;MEB^=25°

=> H^ + B^ + MEB^ +HEM^ =180° 

=> 90°+50°+25°+HEM^ =180°

=> HEM^ =180°-90°-50°-25°

=> HEM^=15°

lại gồm tam giác BME

{B^=50°;E^=25°

=> B^+E^+BME^= 180°

=> BME^ = 180° -25°-50°

=> BME^ =105°


Đúng 1
bình luận (0)

 cho tam giác ABC, lấy M là trung điểm của BC .trên tia đối của tia MA lấy điểm Eg sao mang đến ME=MA.chứng minh rằng:

A, AC = EB và AC //BE

B, bên trên AC lấy điểm I, trên EB lấy điểm K sao cho AI = EK

Chứng minh cha điểm: I, M, K trực tiếp hàng

C, tự E Kẻ EH vuông góc với BC (H thuộc BC). Biết K là trung điểm của BE và HK = 5cm;HE=6cm. Tính độ dài con đường thẳng BH

Làm gấp giùm mik nha thank các bạn


Lớp 7 Toán
0
0
Gửi diệt

Cho tam giác ABC , M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA 

a/ minh chứng rằng AC//BE

b/ hotline I là một trong những điểm trên AC, K là 1 trong điểm bên trên EB sao cho AI=EK. Chứng minh ba điểm I,M,K trực tiếp hàng.


Lớp 7 Toán
2
0
nhờ cất hộ Hủy

A B C M E K I Câu trả lời mình gởi sau:


Đúng 0

bình luận (0)

k biết

 


Đúng 0
bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
gamize.vn