Cho Tam Giác Abc Đều Cạnh A

     
*

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 tiếng Anh 12 trang bị lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học tập 12
*
lịch sử hào hùng 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ Anh 11 thiết bị lí 11

Câu hỏi cho tam giác (ABC) phần đông cạnh (a). Tính độ dài của các vectơ sau (overrightarrow AB - overrightarrow AC ,,,overrightarrow AB + overrightarrow AC ).

Bạn đang xem: Cho tam giác abc đều cạnh a

A (left| overrightarrow AB - overrightarrow AC ight| = a) B (left| overrightarrow AB + overrightarrow AC ight| = asqrt 3 )C Cả A, B hầu hết đúng D Cả A, B mọi sai 

Lời giải bỏ ra tiết:

*

Theo phép tắc trừ ta tất cả (overrightarrow AB - overrightarrow AC = overrightarrow CB Rightarrow left| overrightarrow AB - overrightarrow AC ight| = BC = a)

Gọi (A") là đỉnh của hình bình hành (ABA"C) cùng (O) là trung tâm hình nình hành đó.

Khi kia ta tất cả (overrightarrow AB + overrightarrow AC = overrightarrow AA" ).

Xem thêm: Giao Dịch Ngoài Giờ Mở Cửa Ngân Hàng Acb Mới Nhất Năm 2022, Giờ Làm Việc Ngân Hàng Acb

Ta có: (AO = sqrt AB^2 - OB^2 = sqrt a^2 - fraca^24 = fracasqrt 3 2)

( Rightarrow left| overrightarrow AB + overrightarrow AC ight| = AA" = 2AO = asqrt 3 )

Chọn C.

Xem thêm: Cách Dùng Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Khô Hiệu Quả Nhất, Cách Dùng Đông Trùng Hạ Thảo Hiệu Quả Nhất


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - coi ngay


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ chính sách
*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép gamize.vn nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.