CHO TAM GIÁC ABC CÓ GÓC A BẰNG 90 ĐỘ

     
*

cho tam giác abc có góc a=90 độ,trên cạnh bc lấy điểm e sao để cho be=ba.tia phân giác của góc bcắt ac ngơi nghỉ d

a,so sánh độ dài davà de

b, tính số đo góc bed


*

A B E C 1 2 Giải:a) Xét (Delta ABD,Delta EBD) có:(AB=BEleft(gt ight))(widehatB_1=widehatB_2left(=frac12widehatB ight))(BD): cạnh chung(RightarrowDelta ABD=Delta EBDleft(c-g-c ight))(Rightarrow DA=DE) ( cạnh t/ứng )b) vày (Delta ABD=Delta EBD) (RightarrowwidehatA=widehatBED)Mà (widehatA=90^oRightarrowwidehatBED=90^o)Vậy a) da = DE b) (widehatBED=90^o)

A B E C 1 2

Giải:a) Xét (Delta ABD,Delta EBD) có:(AB=BEleft(gt ight))

(widehatB_1=widehatB_2left(=frac12widehatB ight))

(BD): cạnh chung

(RightarrowDelta ABD=Delta EBDleft(c-g-c ight))

(Rightarrow DA=DE) ( cạnh t/ứng )

b) vì (Delta ABD=Delta EBD)

(RightarrowwidehatA=widehatBED)

Mà (widehatA=90^oRightarrowwidehatBED=90^o)

Vậy a) domain authority = DE

b) (widehatBED=90^o)


*

cho tam giác ABC gồm góc A=90 độ, bên trên cạnh BC mang điểm E sao cho BE=BA. Bên trên tia phân giác của góc B cắt AC làm việc D

a)so sánh những độ dài DA với DE

b)tính số đo góc BED


a) Xét tam giác ABD và tam giác EBD có:

+ ^ABD = ^EBD (do BD là phân giác ^B).

Bạn đang xem: Cho tam giác abc có góc a bằng 90 độ

+ BD chung.

+ AB = BE (gt).

=> Tam giác ABD = Tam giác EBD (c - g - c).

=> domain authority = DE (2 cạnh tương ứng).

b) Tam giác ABD = Tam giác EBD (cmt).

=> ^BAD = ^BED (2 góc tương ứng).

Mà ^BAD = 90o (gt).

Xem thêm: Những Câu Chuyện Về Mẹ Hay Nhất Định Phải Đọc Một Lần Trong Đời

=> ^BED = 90o.


Cho tam giác ABC gồm góc BAC=90 độ.Trên cạnh BC mang điểm E sao để cho BE=BA.Tia phân giác góc ABC giảm AC ở D.

a)So sánh độ lâu năm DA với DE

b)Tính số đo góc BED

c)Trên tia đối của tia AB mang điểm E thế nào cho AF=CE.CM 3 điểm E,D,F trực tiếp hàng


Bài làma) Xét tam giác ABD với tam giác EBDTa có: tía = BE ( trả thiết ) (widehatABD=widehatDBE)( BD là tia phân giác của góc ABC ) BD là cạnh chung=> Tam giác ABD = tam giác EBD ( c.g.c )=> da = DE ( nhì cạnh khớp ứng )Vậy da = DEb) vày tam giác ABD = tam giác EBD=> Góc BAD = góc BED ( hai góc khớp ứng )Mà góc BAD = 90o=> BED = 90oVậy góc BED = 90oCâu c) lỗi.# Chúc bạn học giỏi #

Bài làm

a) Xét tam giác ABD cùng tam giác EBD

Ta có: ba = BE ( mang thiết )

(widehatABD=widehatDBE)( BD là tia phân giác của góc ABC )

BD là cạnh chung

=> Tam giác ABD = tam giác EBD ( c.g.c )

=> domain authority = DE ( hai cạnh tương ứng )

Vậy domain authority = DE

b) do tam giác ABD = tam giác EBD

=> Góc BAD = góc BED ( hai góc tương ứng )

Mà góc BAD = 90o

=> BED = 90o

Vậy góc BED = 90o

Câu c) lỗi.

# Chúc chúng ta học tốt #


a,xét tam giac ABD và tam giac EBD có 

BD chung

góc ABD = góc DBE(vì BDlà phân giác của góc ABE)

BA=BE(gt)

Do kia tam giác ABD bởi tam giác EBD(c.g.c)

suy ra DA=DE(2 cạnh tương ứng)

b,vì tam giac ABD=tam giác DBE=>góc a bằng góc BED

mà góc A=90 độ=>Góc BED=90độ


a) Xét tam giác ABD với tam giác BED ta có:

AB=BE(gt)

gócB1=gócB2(tính chất tia phân giác)

BD chung

Suy ra tam giác ABD = tam giác BED (c.g.c)

b) Ta có tam giác ABD=tam giác BED( chứng tỏ câu a)

Suy ra góc BED = 90 độ

Suy ra AD=DE


Cho tam giác ABC có góc BAC=90,trên cạnh BC lấy điểm E sao để cho BE=BA.Tia phân giác của góc ABC cắt AC làm việc D.

a,So sánh các độ nhiều năm DA cùng DE

b,Tính số đo góc BED;

c,Trên tia đối của tia AB rước điểm F sao để cho AF=CE.Chứng minh 3 điểm E,D,F trực tiếp hàng.

 


Cho tam giác ABC có (widehatA=90^o).Trên cạnh BC mang E sao ccho BE=BA.Tia phân giác của góc B giảm AC ở D.

Xem thêm: Có Nên Bôi Thuốc Mỡ Tetracyclin Sau Khi Xăm Môi Hiệu Quả, Có Sợ Bị Thâm Không

a,so sánh những độ nhiều năm DA với DE

b,tính số đo góc BED


Cho tam giác ABC tất cả góc A=90 độ, trên cạnh BC đem điểm E sao cho BE=BA. Tia phân giác của góc B giảm AC ở D

a/So sánh những độ lâu năm DA và DE

b/Tính số đo góc BED


a/ Xét tam giác ABD và tam giác EBD có:

- Cạnh BD chung

- Góc ABD = góc DBE (vì BD là tia phân giác của góc ABE)

- bố = BE (gt)

Do kia tam giác ABD = tam giác EBD (c.g.c)

Suy ra da = DE (2 cạnh tương ứng)

b/ Từ tam giác ABD = tam giác EBD => Góc A = góc BED (2 góc tương ứng) 

Mà góc A = 90o nên góc EBD = 90o


cho tam giác ABC tất cả góc A=90 độ, bên trên cạnh BC lấy điểm E thế nào cho BE=BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ngơi nghỉ D a) So sánh các độ lâu năm DA và DE B) Tính số đo góc BED c) CM: Góc BDE> góc C d) đối chiếu góc BDE cùng góc DBA e) đối chiếu góc ADE và góc ABE

cho tam giác ABC vuông trên A trên cạnh BC lấy điểm E sao để cho BE=BA.Tia phân giác của góc B cắt AC sống D

a)chứng minh tam giác ABD=tam giác EBD

b)tính số đo góc BED

c)so sánh độ dài DA cùng DE

d) chứng minh BD vuong góc cùng với AE

giúp bản thân câu d nhá


cho tam giác ABC vuông tại A bên trên cạnh BC đem điểm E làm sao để cho BE=BA.Tia phân giác của góc B cắt AC sinh sống Da)chứng minh tam giác ABD=tam giác EBDb)tính số đo góc BEDc)so sánh độ lâu năm DA với DEd) chứng tỏ BD vuong góc với AEgiúp bản thân câu d nhá E B A C 1 2 D

cho tam giác ABC vuông tại A trên cạnh BC mang điểm E làm thế nào cho BE=BA.Tia phân giác của góc B giảm AC ở D

a)chứng minh tam giác ABD=tam giác EBD

b)tính số đo góc BED

c)so sánh độ dài DA cùng DE

d) chứng tỏ BD vuong góc với AE

giúp mình câu d nhá

E B A C 1 2 D


(d,) Gọi (AEcap BD=leftH ight\)(left{eginmatrixwidehatABH=widehatEBH\AB=AE\BH ext chungendmatrix ight.RightarrowDelta ABH=Delta EBHleft(c.g.c ight)\RightarrowwidehatBHA=widehatBHE\ extMà widehatBHE+widehatBHA=180^0left( extkề bù ight)\RightarrowwidehatBHE=widehatBHA=90^0\Rightarrow BHot AE\Rightarrow BDot AE)

(d,) Gọi (AEcap BD=leftH ight\)

(left{eginmatrixwidehatABH=widehatEBH\AB=AE\BH ext chungendmatrix ight.RightarrowDelta ABH=Delta EBHleft(c.g.c ight)\RightarrowwidehatBHA=widehatBHE\ extMà widehatBHE+widehatBHA=180^0left( extkề bù ight)\RightarrowwidehatBHE=widehatBHA=90^0\Rightarrow BHot AE\Rightarrow BDot AE)


Cho tam giác ABC bao gồm góc A bởi 90 độ , trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = bố . Tia phân giác của góc B cắt AC trên D .

a) So sánh những độ nhiều năm DA với DE

b) Tính số đo góc BED


Bài nãy dễ dàng mà bạn A B C D E a) (Delta ABD=Delta EBDleft(c-g-c ight)Rightarrow DA=DE)b) (Delta ABD=Delta EBD)nên góc A = góc BED - vày góc A bằng 90 độ bắt buộc => (widehatBED=90^o)

Bài nãy dễ nhưng bạn 

A B C D E

a) (Delta ABD=Delta EBDleft(c-g-c ight)Rightarrow DA=DE)

b) (Delta ABD=Delta EBD)nên góc A = góc BED 

- vị góc A bằng 90 độ phải => (widehatBED=90^o)