Tam Giác Abc Có Góc A = 90 Độ, Ab = 12Cm, Ac =16Cm

     

Tam giác (ABC) có (widehat A = 90^circ ;,AB = AC) cần tam giác (ABC) vuông cân.

Tam giác vuông cân là tam giác vừa vuông vừa cân đề xuất cả A, B, C đều đúng.
Bạn đang xem: Tam giác abc có góc a = 90 độ, ab = 12cm, ac =16cm

*
*
*
*
*
*

*

*

Cho tam giác $ABC$ cân nặng tại đỉnh $A$ với (widehat A = 80^0). Trên nhì cạnh $AB,AC$ lần lượt lấy hai điểm $D$ cùng $E$ làm sao cho $AD = AE.$ phát biểu nào sau đây là sai?


Cho tam giác (ABC) có (M) là trung điểm của (BC) cùng (AM = dfracBC2). Số đo góc (BAC) là
Xem thêm: Ngôn Ngữ Lập Trình Gồm Những Gì, Bạn Biết Gì Về Ngôn Ngữ Lập Trình

Tam giác (ABC) có (widehat A = 40^circ ;,widehat B - widehat C = 20^circ .) bên trên tia đối của tia (AC) đem điểm (E) làm sao cho (AE = AB.) Tính số đo góc (CBE.)


Cho tam giác (ABC) tất cả (widehat A = 120^circ .) bên trên tia phân giác của góc (A) mang điểm (D) thế nào cho (AD = AB + AC.) lúc đó tam giác (BCD) là tam giác gì?


Cho tam giác $ABC$ gồm (widehat A = 60^ circ ). Vẽ ra phía quanh đó của tam giác nhì tam giác đều $AMB$ cùng $ANC.$


Cho (M) nằm trong đoạn trực tiếp (AB.) Trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ (AB,) vẽ các tam giác những (AMC,BMD.) điện thoại tư vấn (E;F) theo sản phẩm công nghệ tự là trung điểm của (AD;BC.) Tam giác (MEF) là tam giác gì? lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất.


Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (A) tất cả (widehat A = 120^0,BC = 6cm.) Đường vuông góc cùng với (AB) tại (A) giảm (BC) làm việc (D.) Độ dài (BD) bằng:
Xem thêm: Bài Học Kinh Nghiệm Của Câu Tục Ngữ " Chết Đứng Còn Hơn Sống Quỳ Là Gì?

Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (A) có: (widehat A = 100^0, BC = a, AC = b.) Về phía ngoại trừ tam giác (ABC) vẽ tam giác (ABD) cân tại (D) có: (widehat ADB = 140^0.) Tính chu vi tam giác (ABD) theo (a) và (b.)


Cho tam giác (ABC) cân tại (B,,widehat BAC = 80^0.) đem (I) là điểm nằm trong tam giác thế nào cho (widehat IAC = 10^0;widehat ICA = 30^0.) Tính góc (ABI.)