Cho Tam Giác Abc Có Ab=Ac

     

Áp dụng định lý tổng bố góc vào tam giác, đặc điểm tam giác cân, dấu hiệu nhận ra tam giác vuông cân.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc có ab=ac


*

Vì (AB = AC,left( gt ight) Rightarrow Delta ABC) cân nặng tại (A) (dấu hiệu nhận ra tam giác cân)

( Rightarrow angle B = angle C) (tính chất tam giác cân).

Ta có: (angle A + angle B + angle C = 180^0) (định lý tổng bố góc của tam giác).

Mà (left{ eginarraylangle B = angle C\angle A = 2angle B\angle A + angle B + angle C = 180^0endarray ight. \Rightarrow 2angle B + 2angle C = 180^0 \Rightarrow angle B + angle C = 180^0:2 = 90^0\ Rightarrow angle A = 180^0 - 90^0 = 90^0)

( Rightarrow Delta ABC) là tam giác vuông cân nặng tại (A) (dấu hiệu nhận biết tam giác vuông cân).


Đáp án cần chọn là: d


...

Bài tập bao gồm liên quan


Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 5 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Thu gọn solo thức ( - x^3left( xy ight)^4dfrac13x^2y^3z^3) hiệu quả là:


Đơn thức phù hợp điền vào nơi chấm trong phép toán: (3x^3 + ... = - 3x^3) là:


Cho các đa thức (A = 3x^2 - 7xy - dfrac34;,B = - 0,75 + 2x^2 + 7xy). Đa thức (C) thỏa mãn nhu cầu (C + B = A) là:


Cho hai đa thức (Pleft( x ight) = - x^3 + 2x^2 + x - 1) với (Qleft( x ight) = x^3 - x^2 - x + 2) nghiệm của nhiều thức (Pleft( x ight) + Qleft( x ight)) là:


Cho tam giác nhọn (ABC,,angle C = 50^0) những đường cao (A mD,,BE) cắt nhau trên (K). Câu nào sau đây sai?


Cho (Delta ABC) tất cả (widehat C = 50^0,,widehat B = 60^0). Câu nào tiếp sau đây đúng:


Cho (Delta ABC) bao gồm (AB = AC), (widehat A = 2widehat B) gồm dạng đặc biệt nào:


Tìm (x) biết (,left( 3x - dfrac12 ight)^2 + dfrac2125 = 1).

Xem thêm: Gia Chủ Tuổi Thân Chọn Người Xông Đất 2022 Tuổi Nào Hợp? Chọn Tuổi Xông Nhà Cho Gia Chủ Tuổi Thân


Tính (,25dfrac319:left( dfrac - 54 ight) - 35dfrac319:left( dfrac - 54 ight)) ta được kết quả là:


Cho tam giác (ABC) gồm (widehat A = 70^0). Gọi (I) là giao điểm những tia phân giác (widehat B) và (widehat C). Số đo (widehat BIC) là:


Thu gọn biểu thức (left( 3x - 2 ight)left( 3x + 2 ight)) ta được:


Có bao nhiêu nghiệm của đa thức (2x^2 + 7x - 9)?


Cho đa thức: (7x^3 + 3x^4 - x + 5x^2 - 6x^3 - 2x^4 + 2020 + x^3). Chứng thực hệ số cao nhất và thông số tự vì của đa thức.


Cho 2 nhiều thức (Pleft( x ight) = x^2 + 2x - 5) cùng (Qleft( x ight) = x^2 - 9x + 5).


Tính quý hiếm của đa thức (fleft( x ight) = x^6 - 2019x^5 + 2019x^4 - 2019x^3 + 2019x^2 - 2019x + 1) trên (x = 2018).


Cho (Delta ABC) vuông tại (C) có: (widehat A = 60^0). Tia phân giác (widehat BAC) cắt (BC) nghỉ ngơi (E). Kẻ (EK) vuông góc với (AB) sinh sống (K). Kẻ (BD) vuông góc với (AE) sống (D).


*

Cho nhiều thức (fleft( x ight) = ax^2 + bx + c). Tính quý hiếm của (fleft( - 1 ight)) biết (a + c = b + 2018).

Xem thêm: Top 3 Bài Tóm Tắt Tiểu Thuyết Số Đỏ Của Vũ Trọng Phụng, Tóm Tắt “Số Đỏ” Của Vũ Trọng Phụng


Cho đa thức (Fleft( x ight) = ax^2 + bx + c) với các hệ số (a,,b,,c) vừa lòng (11a - b + 5c = 0).