CHO TAM GIÁC ABC CÓ A 90 ĐỘ

     

Tam giác (ABC) tất cả (widehat A = 90^circ ;,AB = AC) đề xuất tam giác (ABC) vuông cân.

Tam giác vuông cân là tam giác vừa vuông vừa cân cần cả A, B, C đều đúng.

Bạn đã xem: đến tam giác abc bao gồm góc a bởi 90 độBạn đang xem: Cho tam giác abc có a 90 độ

*

*Xem thêm: Nêu Công Dụng Của Nhiệt Kế Rượu Là Gì? Dùng Để Làm Gì? Dùng Để Làm Gì

*

*Xem thêm: Clip So Sánh Sinh Sản Hữu Tính Ở Đv Và Tv ? So Sánh Sinh Sản Hữu Tính Ở Động Vật Và Thực Vật

*

Cho tam giác $ABC$ cân tại đỉnh $A$ với (widehat A = 80^0). Trên hai cạnh $AB,AC$ lần lượt lấy hai điểm $D$ với $E$ làm thế nào cho $AD = AE.$ vạc biểu làm sao sau đây là sai?

Cho tam giác (ABC) bao gồm (M) là trung điểm của (BC) và (AM = dfracBC2). Số đo góc (BAC) là

Tam giác (ABC) tất cả (widehat A = 40^circ ;,widehat B - widehat C = 20^circ .) trên tia đối của tia (AC) lấy điểm (E) sao cho (AE = AB.) Tính số đo góc (CBE.)

Cho tam giác (ABC) tất cả (widehat A = 120^circ .) trên tia phân giác của góc (A) lấy điểm (D) làm thế nào cho (AD = AB + AC.) lúc đó tam giác (BCD) là tam giác gì?

Cho tam giác $ABC$ gồm (widehat A = 60^ circ ). Vẽ ra phía kế bên của tam giác nhị tam giác hầu như $AMB$ với $ANC.$

Cho (M) trực thuộc đoạn thẳng (AB.) Trên và một nửa mặt phẳng bờ (AB,) vẽ các tam giác hầu hết (AMC,BMD.) hotline (E;F) theo thiết bị tự là trung điểm của (AD;BC.) Tam giác (MEF) là tam giác gì? lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất.

Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (A) gồm (widehat A = 120^0,BC = 6cm.) Đường vuông góc cùng với (AB) tại (A) cắt (BC) sống (D.) Độ nhiều năm (BD) bằng:

Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (A) có: (widehat A = 100^0, BC = a, AC = b.) Về phía xung quanh tam giác (ABC) vẽ tam giác (ABD) cân tại (D) có: (widehat ADB = 140^0.) Tính chu vi tam giác (ABD) theo (a) với (b.)

Cho tam giác (ABC) cân tại (B,,widehat BAC = 80^0.) rước (I) là điểm nằm trong tam giác sao cho (widehat IAC = 10^0;widehat ICA = 30^0.) Tính góc (ABI.)

kimsa88
cf68