CHO TAM GIÁC ABC CÓ 3 GÓC NHỌN CÁC ĐƯỜNG CAO BD CE CẮT NHAU TẠI H

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cho tam giác abc có 3 góc nhọn các đường cao bd ce cắt nhau tại h

*

Bài tập : cho tam giác ABC tất cả 3 góc nhọn, 2 đường cao BD và CE cắt nhau làm việc H,C,D ở trong AC; E thuộc AB. Minh chứng rằng.a, AB.AE= AC. AD

b, Góc AED = góc ACB

c, BH. BD + CH . CE = BC 2( bình phương)help me (-_-ll)


*

Cho tam giác abc có tía góc nhọn hai tuyến đường cao BD và CE của tam giác giảm nhau tại H. Chứng minh rằng:

1. Góc AED= góc ACB

2.BH*BD+CH*CE=BC^2
Xem thêm: Balance The Following Simple Equation: Fe + Cl 2 Fe + 3 Cl2 → 2 Fecl3 ?

*

a) chứng tỏ tam giác AED đông dang tam giác ACB

b) Kẻ HI vuông góc BC

Có BHxBD+CHxCE=BC^2 bằng xét 2 cặp tam giác đông dạng.


cho tam giác ABC tất cả 3 góc nhọn, 2 đường cao BD và CE của tam giác giảm nhau tại H ( D ở trong AC , E nằm trong AB ) . CMR : a) AB . AE = AC . AD

b) góc AED = góc ACB

c) bảo hành . BD + CH . CE =  BC2
Xem thêm: Mặt Trời Lên Thiên Đỉnh - Hiện Tượng Mặt Trời Thiên Đỉnh Là Gì

Cho tam giác ABC tất cả 3 góc nhọn , hai đường cao BD và CE giảm nhau trên H .

C/m :

a) AB*AE = AC*AD

b) góc AED = góc ngân hàng á châu acb

c) BH*BD + CH*CE = BC^2


A B C D E K H

a) Xét (igtriangleup) AEC vuông tại E với (igtriangleup) ADB vuông trên D có:

(widehatEAD) chung

(Rightarrow) (igtriangleup) AEC đồng dạng cùng với (igtriangleup) ADB(g-g)

(Rightarrow) (dfracAEAD=dfracACAB) (Rightarrow) (AE.AB=AC.AD)

b) Xét (igtriangleup) AED cùng (igtriangleup) ngân hàng á châu acb có:

(widehatEAD) chung

(dfracAEAD=dfracACAB)

(Rightarrow) (igtriangleup) AED đồng dạng cùng với (igtriangleup) ACB(c-g-c)

(Rightarrow) (widehatAED=widehatACB)

c) từ H kẻ đưởng vuông góc cùng với BC cắt BC tại K

Xét (igtriangleup) BKH vuông tại K và (igtriangleup) BDC vuông tại D có:

(widehatHBK) chung

(Rightarrow) (igtriangleup) BKH đồng dạng với (igtriangleup) BDC (g-g)

(Rightarrow) (dfracBKBD=dfracBHBC) (Rightarrow) (BK.BC=BH.BD)(1)

Xét (igtriangleup) CKH vuông tại K cùng (igtriangleup) CEB vuông tại D có:

(widehatHCK) chung

(Rightarrow) (igtriangleup) CKH đồng dạng cùng với (igtriangleup) CEB (g-g)

(Rightarrow) (dfracCKCE=dfracCHBC) (Rightarrow) (CK.BC=CE.CH)(2)