Cho nửa đường tròn tâm o đường kính ab điểm m nằm trên nửa đường tròn

     

Cho nửa con đường tròn vai trung phong O, nửa đường kính R,đường kính BC. Lấy điểm A trực thuộc nửa mặt đường tròn (A không giống B,C) thế nào cho cung AB > cung AC. Hotline AH là mặt đường cao của tam giác ABC. CMR: a/ Tam giác ABC vuông tại A


*

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

góp mk vs!!

*

1.Từ một điểm A nằm đi ngoài đường tròn trung khu O, vẽ 2 tiếp tuyến đường AB,AC của con đường tròn tâm O( B,C là các tiếp điểm), BD là đường kính của đường tròn trọng tâm O, AD cắt đường tròn trung ương O tại E.a)CM: AB2=AD.AE.b)Gọi H là giao điểm của OA với BC. CMR: HC là phân giác của góc EHD.2.Cho hình thang ABCD, bên trên cạnh BC mang E làm thế nào để cho BE=BC/3, trên tia đối của tia CD đem lấy F làm thế nào để cho CF=BC/2. Hotline M là giao điểm của AE với BF.CMR: 5 điểm A,B,C,D,M cùng thuộc1 đường tròn.3.Cho tam giác ABC nhọn (AB
*

Khách

Hãy nhập thắc mắc của chúng ta vào đây


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!

mang đến nửa đường tròn trung khu O 2 lần bán kính BC và điểm A bên trên nửa mặt đường tròn O (A khác B,C). Hạ AH vuông góc với BC (H trực thuộc BC). I,K lần lượt là đối xứng cùng với H qua AB, AC.Đường thẳng IK va tia CA giảm tiếp tuyến kẻ từ bỏ B của O thứu tự tại M,N. GỌi E là giao điểm của IH và AB, F là giao điểm KH với ACa) hội chứng minh: I, A, K trực tiếp hàng. IK là tiếp đường của ( O)b) hội chứng minh: 1/(BH^2) = 1/(AB^2) + 1/(AN)^2c)Chứng minh: M là trung điểm của BN cùng MC, AH, EF đồng quyd)Xác định vị trí điểm A trên nửa mặt đường tròn để diện tích tứ giác BIKC to nhấte)Chứng minh: BE.CF.BC = (AH)^3f)Tiếp đường tại C của đường tròn ( O ) cắt IK tại P.Chứng minh: NO ⊥ PBg) chứng minh: AO ⊥EF

h) Q, R theo lần lượt là giao điểm của OM, OP với AB, AC. Xác định tâm và tính nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác MP RQ biết ∠ACB = 30 độ.

Bạn đang xem: Cho nửa đường tròn tâm o đường kính ab điểm m nằm trên nửa đường tròn

mang lại nửa (O) đường kính BC, điểm A ở trong nửa (O) (A không giống B, C). Vẽ AH vuông góc ới BC trên H. điện thoại tư vấn I, K lần lượt là điểm đối xứng của H qua A, BAC. Đường trực tiếp IK với tia CA giảm tiếp đường kẻ từ B của nửa (O) lần lượt tại M, N.. Call E là giao điểm của IH với AB, F là giao điểm của KH với AC. CMR:

a) I, A, K, thẳng hàng

b) IK là tiếp tuyến của (O)

c) 3 đườn thẳng MC, AH, EF đồng quy


mang đến nửa con đường tròn (O) 2 lần bán kính BC cùng điểm A phía trong nửa con đường tròn (A≠ B,C). Kẻ AH⊥BC (H∈BC). Trên nửa mặt phẳng bờ BC cất A vẽ 2 nửa con đường tròn , 2 lần bán kính HB và HC. Chúng giảm AB và AC ngơi nghỉ E và F.a, hội chứng Minh: AE.AB=AF.ACb, chứng Minh: EF là tiếp con đường của con đường tròn 2 lần bán kính BHc, call I với K là 2 điểm của H qua AB cùng AC. Chứng minh I,A,K thẳng hàng.

a. Xét tứ giác ACDE có:

EDC^=90°(gt)

EAC^=BAC^=90° (góc nội tiếp chắn nửa cung tròn)


Vậy EDC^+EAC^=180° đề nghị tú giác ACDE nội tiếp được vào một đường tròn.

Xét tứ giác ADBF có:

BDF^=BAF^=90° phải tứ giác ADBF nội tiếp được vào một mặt đường tròn.

Xem thêm: Dụng Cụ Đo Điện Áp Là Gì : Dụng Cụ Và Cách Đo Dòng Điện, Dụng Cụ Đo Và Cách Đo Các Đại Lượng Điện

b. Ta có:

MAE^=ACB^=12 sđ BA^ (1)

Mà ACB^+ABC^=90°BED^+ABC^=90°⇒ACB^=BED^ (2)

Lại có: BED^=MEA^ (2 góc đối đình) (3)

Từ (1), (2) với (3) suy ra: MEA^=MAE^⇔ΔMEA cân tại M ⇒MA=ME

c. Ta có EAC^=BAC^=90°0

Có EAC^=BAC^=90°1 vuông trên A đề xuất EAC^=BAC^=90°2. Nhưng mà EAC^=BAC^=90°3 nên:

EAC^=BAC^=90°4 cân tại M

Suy ra MA = MF = ME. Lúc ấy M là trọng tâm đường tròn ngoại tiếp EAC^=BAC^=90°5 có nửa đường kính R = MA

Mà EAC^=BAC^=90°6 (gt) cần OA là tiếp tuyến phố tròn nước ngoài tiếp tam giác AEF

d. Ta bao gồm EAC^=BAC^=90°7 vuông tại phường (góc EAC^=BAC^=90°8 nội tiếp chắn nửa cung tròn) nên

EAC^=BAC^=90°9 (1)

Mà EDC^+EAC^=180°0 vuông trên D bắt buộc EDC^+EAC^=180°1 (2)

Ta lại có: EDC^+EAC^=180°2 (hai góc nội tiếp cùng chắn cung nhỏ dại BP (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra EDC^+EAC^=180°3

Do kia BP là tiếp con đường của con đường tròn chổ chính giữa I nước ngoài tiếp tam giác AEP với p. Là tiếp điểm.

Suy ra EDC^+EAC^=180°4 (4)

Mà EAC^=BAC^=90°7 vuông tại phường nên EDC^+EAC^=180°6 (5)

Từ (4) và (5) suy ra P, I, C là cha điểm thẳng hàng


triết lý trắc nghiệm hỏi đáp bài xích tập sgk


mang đến nửa con đường tròn trung khu O 2 lần bán kính BC và một điểm A nằm trên phố tròn sao để cho AB

Các câu hỏi tương trường đoản cú

đến nửa con đường tròn (O), 2 lần bán kính AB. Xuất phát điểm từ 1 điểm M nằm trong nửa đường tròn kia (M ∉ AB), kẻ mặt đường vuông góc với AB tại H (H ≠ A, B với O). Kéo dài AM và BM giảm nửa con đường tròn (O) theo thứ tự tại C cùng D. Call N là giao điểm của AD với BC.a) chứng tỏ 4 điểm D, M, C, N thuộc thuộc một đường tròn.b) chứng tỏ 3 điểm M, N, H trực tiếp hàng.c) chứng tỏ OD là tiếp đường của mặt đường tròn trải qua 4 điểm D, M, C, N.

Xem thêm: Nghệ Thuật Chỉ Làm Nên Câu Thơ Trái Tim Mới Làm Nên Thi Sĩ, Please Wait


mang lại nửa con đường tròn (O) 2 lần bán kính BC với điểm A phía bên trong nửa đường tròn (A( e) B,C). Kẻ AH(perp)BC (H(in)BC). Trên nửa khía cạnh phẳng bờ BC chứa A vẽ 2 nửa con đường tròn , đường kính HB và HC. Chúng giảm AB với AC làm việc E với F.

kimsa88
cf68