Cho Một Luồng Khí Co Đi Qua Ống Sứ Đựng M Gam Fe2O3

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho một luồng khí CO trải qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 10,44 gam hóa học rắn X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Kết hợp hết X trong hỗn hợp HNO3 đặc, nóng thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử độc nhất vô nhị ở đktc). Tính m ?

A.

Bạn đang xem: Cho một luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe2o3

12

B. 8

C. 20

D.

Xem thêm: Ắc Quy Viễn Thông Thanh Lý Ắc Quy Viễn Thông 100A Tại Hà Nội

 24


*

*


Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời hạn thu được 10,44 gam hóa học rắn X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Kết hợp hết X trong hỗn hợp HNO3 đặc, rét thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử độc nhất ở đktc). Tính m ?

A. 12

B. 8

C. 20

D. 24


Cho một luồng khí CO trải qua ống sứ đựng m gam F e 2 O 3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 10,44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, F e 2 O 3 , F e 3 O 4 . Hòa tan hết X trong hỗn hợp HNO3 đặc, rét thu được 4,368 lít N O 2 (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc). Cực hiếm của m là

A. 24

B. 10,8

C. 12

D. 16


Nung m gam sắt trong ko khí, sau một thời gian ta nhận được 34.8 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X có Fe, fe 2 O 3 , fe 3 O 4 , FeO. Hoà tan hết 34,8 gam hỗn hợp chất rắn X vào dung dịch HNO 3 dư nhận được 3,36 lít khí NO 2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Cực hiếm m là

B. 12,6

D. 20,4


Nung m gam fe trong không khí, sau một thời hạn ta chiếm được 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X tất cả Fe, fe 2 O 3 , sắt 3 O 4 , FeO. Hoà tan không còn 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X vào dung dịch HNO 3 dư chiếm được 2,24 lít khí NO 2 (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Quý giá m là:

A. 7,28

C. 8,40


Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,09 mol hỗn hợp A gồm Fe2O3 cùng FeO nung lạnh sau một thời hạn thu được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi thoát khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 17,73 gam kết tủa. Mang lại B tính năng hết với dung dịch HNO3 dư nhận được V lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm của V là:

A. 1,344 lít

B. 1,68 lít

C.

Xem thêm: Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 160L Ø58 Classic

1,14 lít

D. 1,568 lít


Cho khí CO trải qua ống sứ đựng 0,09 mol tất cả hổn hợp A có F e 2 O 3 với FeO nung rét sau một thời gian thu được 10,32 gam hóa học rắn B. Dẫn khí đi ra khỏi ống sứ vào dung dịch B a ( O H ) 2 dư nhận được 17,73 gam kết tủa. Mang đến B tính năng hết với dung dịch H N O 3 dư thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý hiếm của V là

A. 1,344 lít

B. 1,68 lít

C. 1,14 lít

D. 1,568 lít


Để m gam một phoi bào sắt kế bên không khí, sau một thời gian được 12 gam chất rắn X bao gồm Fe,FeO,Fe2O3, Fe3O4. Phối hợp hết X trong hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh thu được 2,24 lít SO2 là sản phầm khử tốt nhất ở đktc. Cực hiếm của m là

A. 10,08

B. 9,72

C. 9,62

D. 9,52


Nung nóng 12,6 gam Fe ko kể không khí sau một thời hạn thu được m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 . Hỗn hợp này phản bội ứng hết với hỗn hợp H2SO4 đặc lạnh (dư), thu được 4,2 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc). Tính m?