Cho M Gam P2O5 Tác Dụng Với 253 5 Ml Dung Dịch Naoh 2M

     

Cho m gam P2O5 chức năng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X.. Cô cạn dung dịch X chiếm được 3m gam chất rắn. Giá trị của m là:


TH 1: P2O5 với NaOH pứ vừa đủ chế tạo muối: nH2O = nNaOH = 0,507mol.

Bạn đang xem: Cho m gam p2o5 tác dụng với 253 5 ml dung dịch naoh 2m

 P2O5 + H2O → 2H3PO4

m/142 → 2m/142 mol

Có thể xảy ra các PT:

H3PO4+ NaOH →NaH2PO4+ H2O (3)

H3PO4+ 2NaOH →Na2HPO4+ 2H2O (4)

H3PO4+ 3NaOH →Na3PO4+ 3H2O (5)

BKTL: mHPO + mNaOH = m rắn + mHO

TH2:Chất rắn gồm: NaOHdư; Na3PO4

P2O5 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3H2O

m/142 0,507 2m/142 3m/142

BTKL: mPO+ mNaOHbđ = m rắn + mHO


TH 1: P2O5 cùng NaOH pứ vừa đủ tạo ra muối: nH2O = nNaOH = 0,507mol.

 P2O5 + H2O 2H3PO4

m/142 → 2m/142 mol

Có thể xảy ra các PT:

H3PO4+ NaOH →NaH2PO4+ H2O (3)

H3PO4+ 2NaOH →Na2HPO4+ 2H2O (4)

H3PO4+ 3NaOH →Na3PO4+ 3H2O (5)

BKTL: mHPO + mNaOH = m rắn + mHO

(2m/142).98 + 0,507x40 = 3m + 0,507x18 →m = 6,886gam (loại).

TH2:Chất rắn gồm: NaOHdư; Na3PO4

P2O5 + 6NaOH→ 2Na3PO4 + 3H2O

m/142 0,507 2m/142 3m/142

BTKL: mPO+ mNaOHbđ = m rắn + mHO

m + 0,2535x2x40 = 3m + 18x3m/142 => m = 8,52g.


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho 1,68 lít CO2(đktc) sục vào trong bình đựng 250 ml dung dịch KOH dư. Biết thể tích hỗn hợp trước cùng sau bội phản ứng không biến đổi Nồng độ mol/lit của muối hạt thu được sau bội nghịch ứng là


Cho 11,2 lít CO2vào 500 ml dung dịch NaOH 25% (D = 1,3 g/ml). Mật độ mol/lit của hỗn hợp muối chế tác thành là


Phải đốt bao nhiêu gam cacbon để khi cho khí CO2tạo ra trong phản ứng trên tác dụng với 3,4 lít dung dịch NaOH 0,5M ta được 2 muối hạt với muối hiđrocacbonat bao gồm nồng độ mol bởi 1,4 lần mật độ mol của muối bột trung hoà.


Cho 4,48 lít CO2 (đktc) đi qua 190,48ml hỗn hợp NaOH 2% có trọng lượng riêng là 1,05g/ml. Trọng lượng muối tạo thành là


Thổi 2,464 lít khí CO2vào một dung dịch NaOH thì được 9,46 gam tất cả hổn hợp 2 muối bột Na2CO3và NaHCO3. Nếu như muốn chỉ thu được muối hạt NaHCO3thì bắt buộc thêm từng nào lít khí cacbonic nữa?


Dẫn 1,12 lít khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,1M. Trọng lượng của muối bột thu được sau phản nghịch ứng là


Cho 5,6 gam CaO vào nước tạo thành hỗn hợp A. Hấp thụ trọn vẹn 2,8 lít khí SO2 (đktc) vào hỗn hợp A chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hoà tung 2,8 gam CaO vào nước ta được dung dịch A. Nếu mang lại khí CO2sục qua dung dịch A cùng sau khi dứt thí nghiệm thấy có một gam kết tủa thì có bao nhiêu lít CO2đã gia nhập phản ứng. Những thể tích khí đo ở đktc.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Về Siêng Năng, Danh Ngôn Chăm Chỉ


Cho a mol CO2hấp thụ hết vào dung dịch chứa b mol NaOH.

- ví như b = 2a thì thu được dung dịch X.

- ví như b = a thì thu được hỗn hợp Y.

- giả dụ b = 1,4a thì thu được dung dịch Z.

Xem thêm: 15 Tác Dụng Của Khoai Lang: Món Ăn Khoai Lang Mỗi Ngày Có Tốt Không ?

Chỉ sử dụng 1 chất hóa học duy độc nhất và các thiết bị, điều kiện thí nghiệm quan trọng hãy trình bày phương thức nhận biết các dung dịch X, Y, Z trên.


Hấp thụ trọn vẹn 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml hỗn hợp NaOH 0,16M thu được hỗn hợp X. Thêm 250 ml hỗn hợp Y đựng 2 hóa học tan là BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 aM vào dung dịch X, thu được 3,94 gam kết tủa cùng dung dịch Z. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của a là:


Đốt cháy trọn vẹn m gam FeS2 bởi một lượng oxi hoàn toản thu được khí X. Kêt nạp hết X vào 1 lít dung dịch cất Ba(OH)2 0,2M và KOH 0,2M thu được dung dịch Y và 32,55 gam kết tủa. đến dung dịch NaOH vào dung dịch Y lại thấy lộ diện thêm kết tủa. Giá trị của m là:


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M. Lúc V vươn lên là thiên từ 2,24 lít cho 4,48 lít thì khối lượng kết tủa cũng chuyển đổi theo, trong những số đó lượng kết tủa thu được ít nhất là:


Dẫn 3,136 lít CO2 (đktc) vào trong V(l) dung dịch kiềm cất NaOH 0,7M cùng Ba(OH)2 0,5M cho đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được 5,91 gam kết tủa trắng. Quý giá của V là:


Cho m gam P2O5 vào dung dịch cất 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch X.Cô cạn X, chiếm được 8,56 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là:


Cho m gam P2O5 chức năng với 253,5 ml hỗn hợp NaOH 2M, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X.. Cô cạn dung dịch X nhận được 3m gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là:


Oxi hóa trọn vẹn 3,1 gam photpho trong khí oxi dư. Cho toàn cục sản phẩm vào 200 ml dung dịch NaOH 1M đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cân nặng muối trong X là:


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M với NaOH 1M. Sau phản ứng chiếm được 19,7 gam kết tủa. Cực hiếm của V là:


Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M chiếm được a gam kết tủa và dung dịch X. Dẫn 0,7V lít khí CO2 vào hỗn hợp X thu nhận thêm 0,3a gam kết tủa nữa. Thể tích những khí phần đông đo ở đktc. Giá trị của V là:


Trộn 50 gam hỗn hợp KOH 11,2% cùng với 150 gam dung dịch Ba(OH)2 22,8% được dung dịch A. Dẫn 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A, sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn thu được dung dịch B. Cân nặng của hỗn hợp B so với hỗn hợp A?


Dẫn một lượng khí CO2 thu được khi đốt cháy một hợp hóa học hữu cơ vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 5 gam kết tủa. Lọc vứt kết tủa với đun rét nước thanh lọc thu được thì tạo được thêm 2,5 gam kết tủa nữa. Tính thể tích khí CO2 lúc đầu (đktc)?


Cho 17,15 gam các thành phần hỗn hợp X gồm ba và na vào nước thu được hỗn hợp Y với 3,92 lít khí H2 (đktc). đến khí CO2 vào hỗn hợp Y. Mang đến V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Y thấy lượng kết tủa nhận được là bự nhất. Quý hiếm của V là:


Hấp thụ hết CO2 vào dung dịch NaOH được hỗn hợp A. Phân tách A làm 2 phần bởi nhau. đến dung dịch BaCl2 dư vào phần 1 được a gam kết tủa. Mang đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào phần 2 được b gam kết tủa. Cho biết thêm a

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát