CHO M GAM NAOH VÀO DUNG DỊCH CHỨA 0 04 MOL H3PO4

     
*Bạn đang xem: Cho m gam naoh vào dung dịch chứa 0 04 mol h3po4

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 giờ Anh 12 đồ vật lí 12
*
hóa học 12
*
Sinh học tập 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 đồ gia dụng lí 11

Câu hỏi mang lại m gam NaOH vào dung dịch cất 0,04 mol H3PO4, sau phản nghịch ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 1,22m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm m là

A 2,0. B 4,0. C 6,0.D 8,0.


Xem thêm: Bụng Phẳng Eo Thon Bằng Cách Giảm Mở Bụng Hiệu Quả Nhất Tại Nhà

Phương pháp giải:

NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O

2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

Nếu chỉ bao gồm NaH2PO4 => mmuối = 3m

Nếu chỉ bao gồm Na2HPO4 => mmuối = 1,775m

Nếu chỉ gồm Na3PO4 => mmuối = 1,37m

Theo đề bài: mchất rắn (=1,22m) hóa học rắn bao gồm NaOH với Na3PO4


Lời giải chi tiết:

NaOH + H3PO4 -> NaH2PO4 + H2O

2NaOH + H3PO4 -> Na2HPO4 + 2H2O

3NaOH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3H2O

nNaOH = m/40 = 0,025m (mol)

- nếu chỉ bao gồm NaH2PO4 => nNaH2PO4 = nNaOH = 0,025m (mol) => mmuối = 0,025m.120 = 3m (g)

- trường hợp chỉ gồm Na2HPO4 => nNa2HPO4 = 0,5nNaOH = 0,0125m (mol) => mmuối = 0,0125m.142 = 1,775m (g)

- nếu như chỉ có Na3PO4 => nNa3PO4 = nNaOH/3 = m/120 (mol) => mmuối = m/120.164 ≈ 1,37m (g)

Theo đề bài: mchất rắn (=1,22m) hóa học rắn có NaOH với Na3PO4

=> nNa3PO4 = 0,04 mol=> nNaOH pứ = 0,12 mol

m rắn = mNa3PO4 + mNaOH dư => m rắn = mNa3PO4 + (mNaOH bđ - mNaOH pư)  => 1,22m = 0,04.164 + (m - 0,12.40) => m = 8 gam

Đáp án D


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - xem ngay


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ chế độ


Xem thêm: Những Tâm Sự Mỏng Nghĩa Là Gì

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép gamize.vn gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.