Cho M Gam Hỗn Hợp X Gồm Feo Fe2O3 Fe3O4

     

Cho m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một lượng đủ dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp Y gồm tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+ là 1 trong những : 2. Phân tách Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m1 gam muối hạt khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng thu được mét vuông gam muối bột khan. Biết mét vuông – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã cần sử dụng là


Phần 1: muối thu được gồm FeCl2 với FeCl3

Phần 2: sục khí Clo dư vào thu được muối FeCl3

→ khối lượng tăng lên là cân nặng Cl2 làm phản ứng


Phần 1: muối thu được bao gồm FeCl2 cùng FeCl3

Phần 2: sục khí Clo dư vào: 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

→ khối lượng tăng lên là trọng lượng Cl2 phản nghịch ứng

 $n_Cl_2 = 0,01mol$

$2F exteC extl_2 + Cl_2 o 2F exteCl_3$

0,02 ← 0,01

→ trong phần 1 có: $n_F exteCl_2 = 0,02,,mol,,,n_F exteCl_3 = 0,04,,mol$

Bảo toàn thành phần Clo $ o n_HCl = n_Cl^ - = (0,02.2 + 0,04.3).2 = 0,32,,mol$

$ o V_HCl = dfrac0,322 = 0,16,(l) = 160 ext ml$


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng do dự tìm hiểu tham gia thi không biết hỏi ai?

Bạn nên lộ trình ôn thi bài bản từ những người dân am hiểu về kì thi cùng đề thi?

Bạn đề xuất thầy cô đồng hành suốt quy trình ôn luyện?

Đấy là vì sao Vừng ơi - gamize.vn đơn vị chức năng chuyên về ôn luyện thi đánh giá năng lực sẽ giúp bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp hóa 5V: từ bỏ cơ bạn dạng -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ bí mật lượng kiến thức và kỹ năng bởi khối hệ thống ngân sản phẩm 15.000 thắc mắc độc quyềnKết hòa hợp học liên quan live, giáo viên nhà nhiệm hỗ trợ trong suốt thừa trình

Miễn phí hỗ trợ tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm feo fe2o3 fe3o4


Bài tập gồm liên quan


Ôn tập chương 7 Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi review năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên cùng

*


Đăng ký tứ vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Các hợp chất trong dãy chất nào bên dưới đây đều phải sở hữu tính lưỡng tính?


Cho sơ thiết bị phản ứng Cr $xrightarrow + Cl_2,,t^ circ $ X $xrightarrow extdd,,NaOH,,đặc$ Y

Chất Y trong sơ đồ dùng trên là


Hiện tượng xẩy ra khi nhỏ dại vài giọt hỗn hợp H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là:


Phát biểu làm sao sau đấy là sai?


Cho 13,5 gam láo lếu hợp các kim một số loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng lạnh (trong điều kiện không tồn tại không khí), thu được hỗn hợp X cùng 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là:


Hòa tan trọn vẹn 1,23 gam hỗn hợp X tất cả Cu cùng Al vào hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc) và dung dịch Y. Sục thong dong khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Xác suất về khối lượng của Cu trong tất cả hổn hợp X và quý hiếm của m theo lần lượt là


Phát biểu nào dưới đây không đúng?


Bốn kim loại Na; Al; Fe và Cu được ấn định không theo thứ trường đoản cú X, Y, Z, T. Biết rằng:

- X; Y được pha trộn bằng phương thức điện phân rét chảy

- X đẩy được sắt kẽm kim loại T thoát ra khỏi dung dịch muối

- Z tác dụng được với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng mà lại không chức năng được với hỗn hợp H2SO4 sệt nguội.

X, Y, Z, T theo thứ tự là


Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 với m gam Al ở ánh nắng mặt trời cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, chiếm được 23,3 gam tất cả hổn hợp rắn X. Cho toàn thể hỗn hòa hợp X bội phản ứng với axit HCl (dư) bay ra V lít khí H2 (ở đktc). Quý hiếm của V là


Cho 7,68 gam Cu với 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,6M cùng H2SO4 0,5M. Sau khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử tuyệt nhất là NO), cô cạn cảnh giác toàn bộ dung dịch sau phản nghịch ứng thì khối lượng muối khan chiếm được là:


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO30,2M, sau một thời hạn phản ứng chiếm được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn và Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Quý giá của m là:


Dung dịch loãng (dư) như thế nào sau đây chức năng được với sắt kẽm kim loại sắt chế tạo ra thành muối hạt sắt(III) ?


Hòa tan hoàn toàn x mol fe vào dung dịch cất y mol FeCl3 cùng z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một hóa học tan duy nhất. Biểu thức contact giữa x, y và z là


Cho x mol sắt tan trọn vẹn trong dung dịch đựng y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), nhận được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ cất muối sunfat. Số mol electron do số lượng Fe trên nhường khi bị hoà chảy là


Phát biểu nào sau đây không đúng?


Cho lếu hợp gồm một mol hóa học X và 1 mol chất Y tính năng hết với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng (dư), tạo thành 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là


Cho 6,72 gam fe vào dung dịch đựng 0,3 mol H2SO4 đặc, lạnh (giả thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được


Thể tích hỗn hợp HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần dùng để hoà tan hoàn toàn một láo hợp tất cả 0,15 mol Fe với 0,15 mol Cu là (biết bội phản ứng tạo chất khử nhất là NO)


Hòa tan trọn vẹn 1,805 gam lếu hợp tất cả Fe và kim loại X bởi dung dịch HCl, thu được 1,064 lít khí H2. Khía cạnh khác, hòa tan trọn vẹn 1,805 gam các thành phần hỗn hợp trên bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí phần lớn đo ở đk tiêu chuẩn. Kim loại X là


Cho m gam hỗn hợp X tất cả FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một số lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp Y có tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+ là 1 trong những : 2. Phân tách Y thành 2 phần bởi nhau. Cô cạn phần một nhận được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thu được m2 gam muối bột khan. Biết mét vuông – m1 = 0,71. Thể tích hỗn hợp HCl đã dùng là


Hỗn phù hợp X có FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Cho khí co qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z. Cho cục bộ Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, chiếm được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng (dư), chiếm được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch chứa 18 gam muối. Quý hiếm của m là


Hỗn hòa hợp X có Al, Fe3O4 cùng CuO, trong những số ấy oxi chiếm 25% trọng lượng hỗn hợp. Mang đến 1,344 lít khí co (đktc) trải qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hóa học rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bởi 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được dung dịch chứa 3,08m gam muối cùng 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần quý hiếm nào nhất sau đây?


Nung lạnh m gam tất cả hổn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không tồn tại không khí) cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Phân tách Y thành nhì phần bởi nhau:

- Phần 1 chức năng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), hiện ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc);

- Phần 2 chức năng với dung dịch NaOH (dư), ra đời 0,84 lít khí H2 (ở đktc).

Giá trị của m là


Hỗn phù hợp X có 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở ánh nắng mặt trời cao trong điều kiện không tồn tại không khí, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành nhị phần bởi nhau. Phần một tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần nhì phản ứng với dung dịch NaOH dư, nhận được a mol khí H2. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Nung một các thành phần hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư). Sau thời điểm các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chuyển bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và tất cả hổn hợp khí. Biết áp suất khí vào bình trước với sau làm phản ứng bằng nhau, mối tương tác giữa a và b là (biết sau các phản ứng, giữ huỳnh ở tầm mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn là không đáng kể)


Nung m gam các thành phần hỗn hợp X gồm FeS cùng FeS2 vào một bình bí mật chứa bầu không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) cho khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y bao gồm thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm trọng lượng của FeS trong tất cả hổn hợp X là


Cho 18,4 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Cu2S, CuS, FeS2 với FeS tác dụng hết với HNO3 (đặc nóng, dư) thu được V lít khí chỉ có NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào một trong những lượng dư dung dịch BaCl2, nhận được 46,6 gam kết tủa; còn khi cho tổng thể Y công dụng với dung dịch NH3 dư chiếm được 10,7 gam kết tủa. Cực hiếm của V là


Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết cùng với H2SO4đặc rét (dư), chỉ thấy thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2(là sản phẩm khử duy nhất). Bí quyết của hợp hóa học sắt kia là


Để luyện được 800 tấn gang bao gồm hàm lượng sắt 95%, buộc phải dùng x tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không đựng sắt). Biết rằng lượng fe bị hao hụt trong quy trình sản xuất là 1%. Giá trị của x là


Cho những phát biểu: (1) Nhôm là một trong kim các loại lưỡng tính; (2) CrO3 là oxit lưỡng tính; (3) Al2O3 là oxit lưỡng tính; Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính. Số tuyên bố đúng


Cho 34,138 gam các thành phần hỗn hợp X có FeCl2 với CrCl3 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y với kết tủa Z. Lọc đem Z rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì nhận được 11,52 gam hóa học rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng của CrCl3 trong X là


Nung m gam lếu hợp tất cả Mg cùng Cu(NO3)2 vào điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được rắn X và 6,384 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Hòa tan trọn vẹn X bằng 500 ml; dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z chỉ đựng 54,42 gam muối và 0,05 mol các thành phần hỗn hợp khí T bao gồm hai khí trong những số ấy có N2. Tỉ khối của T so với He bằng 5,7.

Cho những phát biểu sau:

(a) quý hiếm của m là 39,64.

(b) vào Y gồm chứa 0,045 mol O2.

(c) Nếu liên tục nung X đến khối lượng không thay đổi thì nhận được 2 hóa học rắn.

Xem thêm: Nên Mua Lò Nướng Loại Nào? Kinh Nghiệm Mua Lò Nướng Bánh Kinh Nghiệm Chọn Mua Lò Nướng Bánh Chất Lượng

(d) hỗn hợp Z chỉ cất 1 anion.

(e) hỗn hợp Z đựng 2 cation.(d) Số tuyên bố đúng là:


Nung 5,54 gam hỗn hợp X có Fe3O4, CuO cùng Al mang lại phản ứng trọn vẹn được hỗn hợp rắn Y. Kết hợp hết Y trong dung dịch HCl dư thì lượng H2 sinh ra buổi tối đa là 0,06 mol. Nếu mang lại Y vào dung dịch NaOH dư thì thấy còn 2,96 gam chất rắn ko tan. Phần trăm khối lượng của Al vào X là:


thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho tất cả hổn hợp Na2O cùng Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).

(b) Cho tất cả hổn hợp Cu cùng Fe3O4 (tỉ lệ mol tương xứng 2 : 1) vào hỗn hợp HCl (dư).

(c) mang lại hỗn hợp bố và NaHCO3 (tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2) vào hỗn hợp HCl (dư).

(d) Cho các thành phần hỗn hợp Cu và NaNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào hỗn hợp HCl (dư).

Xem thêm: Học Sinh Cần Làm Gì Để Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa, Em Phải Làm Gì Để Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa

(e) Cho tất cả hổn hợp BaCO3 với KHSO4 vào nước (dư).

Khi phản bội ứng trong những thí nghiệm bên trên kết thúc, gồm bao nhiêu thí nghiệm không thu được hóa học rắn?