CHO M GAM HỖN HỢP X GỒM AL CU

     

Cho m gam tất cả hổn hợp X gồm Al với Cu vào hỗn hợp HCl dư sau thời điểm phản ứng kết thúc thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Nếu mang đến m gam các thành phần hỗn hợp X trên tính năng với HNO3 sệt nguội dư, sau bội nghịch ứng nhận được 6,72 lít khí NO2 (đktc). Giá trị của m là

Đang xem: cho m gam tất cả hổn hợp x tất cả al cu

Phương pháp giải

+) X + HCl => chỉ bao gồm Al bội nghịch ứng

Bảo toàn electron: 3nAl = 2nH2

+) X + HNO­3 quánh nguội => chỉ gồm Cu bội phản ứng

Bảo toàn e: 2nCu = nNO2

Lời giải của GV gamize.vn

X + HCl => chỉ gồm Al phản nghịch ứng

nH2 = 0,15 mol

Bảo toàn electron: 3nAl = 2nH2 => nAl = 2.0,15 / 3 = 0,1 mol

X + HNO­3 sệt nguội => chỉ có Cu phản ứng

nNO2 = 0,3 mol

Bảo toàn e: 2nCu = nNO2 => nCu = 0,3 / 2 = 0,15 mol

=> m = mAl + mCu = 0,1.27 + 0,15.64 = 12,3 gam

Đáp án đề nghị chọn là: d

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho sắt công dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng, sau phản nghịch ứng thu được dung dịch muối và sản phẩm khử X. X cấp thiết là

Cho viên kẽm chức năng với HNO3, sau phản bội ứng không thấy có khí sinh ra. Tổng hệ số thăng bằng của phản nghịch ứng là

Cho nhôm tan hoàn toàn trong hỗn hợp HNO3 loãng, nóng thu được khí N2O. Sau khi đã cân bằng, tỉ lệ giữa số nguyên tử Al bị oxi hoá với số phân tử HNO3bị khử (các số nguyên, buổi tối giản) là:
Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm al cu

READ: Nikon Fe2 Photos On Flickr, Flood Escape

Cho 2,7 gam Al tan trọn vẹn trong hỗn hợp HNO3 loãng, sau bội nghịch ứng chiếm được V lít khí N2O (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là

Cho một lượng Fe làm phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, sau bội phản ứng thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc) với m gam muối bột khan. Quý giá của m là

Cho 4,8 gam kim loại R tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư chiếm được 8,96 lít khí NO2 (đktc). Kim loại R là

Để hoàn tan hoàn toàn 9,6 gam Cu bắt buộc dùng 500 ml hỗn hợp HNO3 (lấy dư 25% so với lượng yêu cầu thiết), chiếm được khí NO duy nhất. Mật độ mol của dung dịch HNO3 đã sử dụng là

Hoà tan 19,2 gam sắt kẽm kim loại M vào H2SO4 sệt nóng dư, nhận được khí SO2. Cho khí này hấp thụ trọn vẹn trong 1 lít hỗn hợp NaOH 0,6M, sau phản nghịch ứng lấy cô cạn dung dịch thu được 37,8 gam chất rắn. M là kim loại

Cho 6,72 gam sắt vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 quánh nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được

Cho 30 gam fe vào hỗn hợp HNO3 loãng rét thấy gồm V lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất) bay ra cùng sau làm phản ứng sót lại 4,8 gam sắt chưa tan. Giá trị của V là


READ: Etyl Axetat Ch3Cooc2H5: đặc điểm Hóa Học, đặc thù Vật Lí, Điều Chế, Ứng Dụng

Cho 6,72 gam sắt phản ứng với 125 ml hỗn hợp HNO3 3,2M thu được hỗn hợp X và khí NO (sản phẩm khử nhất của N+5). Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng muối trong hỗn hợp X là

Cho m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al cùng Cu vào dung dịch HCl dư sau khi phản ứng ngừng thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Nếu mang lại m gam các thành phần hỗn hợp X trên tính năng với HNO3 quánh nguội dư, sau phản bội ứng thu được 6,72 lít khí NO2 (đktc). Giá trị của m là

Cho 8,37 gam các thành phần hỗn hợp (Fe, Cu, Al) tính năng hoàn toàn với lượng dư axit H2SO4 sệt nóng được 0,2 mol SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Khối lượng muối chế tác thành là

Hòa tan hết hỗn hợp X có 16,8 gam sắt ; 2,7 gam Al và 5,4 gam Ag tác dụng với H2SO4 sệt nóng dư chỉ bay ra khí SO2 (sản phẩm khử tuyệt nhất của S). Số mol H2SO4 đang tham gia phản nghịch ứng là

Thể tích hỗn hợp HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết làm phản ứng tạo chất khử nhất là NO) là

Cho 2,91 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Mg, Cu, Al tan không còn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu dược 1,12 lít khí NO làm việc đktc ( không còn sản phẩm khử khác) với dung dịch Y. Mang đến Y tính năng với hỗn hợp NaOH thì thu được lượng kết tủa lớn số 1 là m gam. Cực hiếm của m là
Xem thêm: Quy Trình Các Bước Skincare Cơ Bản Cho Tuổi Dậy Thì Hiệu Quả Nhất

READ: Bảng Hóa Trị các Nguyên Tố hóa học Cơ bản Và Những bài bác Ca Hóa Trị dễ Nhớ

Cho 21,6 gam bột Mg tan không còn trong hỗn hợp hỗn hợp gồm NaNO3 và KHSO4 thu được hỗn hợp X chỉ đựng m gam hỗn hợp các muối trung hòa và 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí Y gồm N2O cùng H2 (tỉ khối của Y đối với H2 là 13,6). Quý hiếm gần độc nhất của m là:

Hỗn đúng theo X có Cu, Mg, MgO được hòa tan trọn vẹn vào HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Ngoài ra nếu hỗn hợp đó phản nghịch ứng với hỗn hợp H2SO4 loãng, dư, chiếm được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng kim nhiều loại Cu có trong X là

Cho lếu láo hợp bao gồm 1,12 gam Fe với 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M cùng NaNO3 0,2M. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X cùng khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml hỗn hợp NaOH 1M vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa thu được là bự nhất. Giá bán trị về tối thiểu của V là:


Post navigation


Previous: Tổng Hợp những Công Thức Trộn Bê Tông Theo Tỉ Lệ chuẩn Năm 2020


Xem thêm: Chuối Truyền Electron Tạo Ra A, Chuỗi Truyền Electron Tạo Ra 34 Atp

Next: Phân Tích bài Sóng 5 6 bài xích Sóng hay Nhất, Bình Giảng Khổ 5 và 6 bài xích Thơ Sóng