Cho M Gam Bột Cu Vào 400Ml Dd Agno3 0.2M

     

Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M sau một thời gian phản ứng nhận được 7,76g các thành phần hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc X rồi thêm 5,85g Zn vào dung dịch Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53g chất rắn. Quý hiếm của m là :

A.Bạn đang xem: mang đến m gam bột cu vào 400ml dd agno3 0.2m

5,12g

B.

Bạn đang xem: Cho m gam bột cu vào 400ml dd agno3 0.2m

3,84g

C. 5,76g

D. 6,40g


*

Đáp án : D

Ta thấy nNO3 = 0,08 mol Zn = 0,09 mol => Zn dư cùng muối trong dung dịch cuối cùng là 0,04 mol Zn(NO3)2

Bảo toàn trọng lượng : mZn + mY = mdd cuối + mrắn cuối

=> mY = 0,04.189 + 10,53 – 5,85 = 12,24g

Bảo toàn khối lượng : mCu + mdd AgNO3 = mX + mY

=> mCu = m = 7,76 + 12,24– 0,08.170 = 6,4g


*

Cho m(g) bột Cu vào 400ml dd AgNO3 0,2M, sau một thời gian thu được 7,76g hh chất rắn X với dd Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85g bột Zn vào Y. Sau khoản thời gian p.ư xảy ra hoàn toàn thu được 10,53g chất rắn Z. M =

A.6,4 B.5,76 C.3,84 D.5,12

Cu + 2Ag ---> Cu2+ + 2Agx---->2x--------x------->2x---> trọng lượng tăng (=7,76-m) = khối lượng của Ag sinh ra dính vào Cu ( = mAg- mCu pứ) 2x.108 - 64x = 7,76 - m---> m = 153x-7,76 (1)Zn + Cu2+ ---> Zn2+ + Cuxx molZn + 2Ag -----> Zn2+ + 2Ag0,04-x (0,08-2x)---> nZn dư = 0,09 - (x+0,04-x) = 0,05--> 0,05.95 + 64x + (0,08-2x).108 = 10,53--->152x = 1,36(1) ---> m=6,4

Cu + 2Ag ---> Cu2+ + 2Agx---->2x--------x------->2x---> khối lượng tăng (=7,76-m) = khối lượng của Ag sinh ra dính vào Cu ( = mAg- mCu pứ) 2x.108 - 64x = 7,76 - m---> m = 153x-7,76 (1)Zn + Cu2+ ---> Zn2+ + Cuxx molZn + 2Ag -----> Zn2+ + 2Ag0,04-x (0,08-2x)---> nZn dư = 0,09 - (x+0,04-x) = 0,05--> 0,05.95 + 64x + (0,08-2x).108 = 10,53--->152x = 1,36(1) ---> m=6,4=> câu trả lời A

quá trình 1 sau p.ư bao gồm (Cu;Ag): 7.76g với hh ( Cu 2+; Ag+) , cho tiếp Zn vào thì Zn đẩy Cu với Ag còn lại trong dd muối hạt ra, nên toàn cục quá trình coi như cho cả Cu với Zn vào dd AgNO3; ví như Ag p.ư không còn thì số mol e nhận là 0,08 Zn dư, số mol Zn p.ư = 0,04 => số mol Zn dư = 0,05ta gồm PT bảo toàn khối lượngm + 0,08.108 = 7,76 + 10,03 - 0,05.65=> m =6,4=> chọn lời giải A

Cho m gam bột Cu vào 400ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng thu được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Tính quý hiếm của m.

Ta thấy(n_NO3=0,08molZn)dư và muối vào dung dịch sau cuối là 0,04 mol Zn(NO3)2

Bảo toàn khối lượng: mZn+ ,my=(m_ddcuối)+(m_rắncuối)

=>mY= 0,04.189 + 10,53 – 5,85 = 12,24g

Bảo toàn cân nặng : mCu+ mdd AgNO3= mX+ mY

=> mCu= m = 7,76 + 12,24– 0,08.170 = 6,4g.

Cho m gam bột Cu vào 400ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng nhận được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Cực hiếm của m 1à

A. 5,12

B.3,84

C. 5,76

D.6,40

Đáp án D


*

Sau phản ứng rắn X 1à hỗn kim loại tổng hợp loại đề nghị X 1à Ag (2x) cùng Cu (y)

Dung dịch Y gồm AgNO3 (0,08-2x) với Cu(NO3)2 (x)

nZn = 0,09


*

nZn phản nghịch ứng = 0,04-x + x = 0,04 => nZn dư =0,09-0,04 =0,05

Chất rắn Z tất cả Cu (x); Ag (0,08-2x) và Zn dư (0,05)

=> 64x + 108.(0,08-2x) + 0,05.65 = 10,53 => x = 17/1900

2x.108 + y.64 = 7,76

y = 173/1900

mCu = (x+y).64 = 6,4

Cách tính nhanh: ta lấy Z + X gồm: Ag (0,08); Zn (0,05) và Cu (m)

=> m = 10,53+7,76-0,05.65-0,08.108

= 6,4

Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp rắn X và dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Cực hiếm của m là:

5,12

B.

Xem thêm: Tổng Hợp 9 Cách Làm Bánh Bao Tại Nhà Bằng Bột Mì Vừa Ngon Vừa Mềm

5,76

C. 3,84

D. 6,40

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch A g N O 3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng nhận được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Cực hiếm của m là

A. 5,12

B. 3,84

C. 5,76

D. 6,4

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng thu được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Cực hiếm của m là :

A. 6,40.

B. 5,76 .

C. 3,84.

D. 5,12.

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO 3 0,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn và Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Cực hiếm của m là

A. 6,40

B. 5,76

C. 3,84

D. 5,12

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng nhận được 7 gam tất cả hổn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 6,14 gam hóa học rắn. Giá trị của m là:

A. 6,40 gam

B.

Xem thêm: Sen Đá Hoa Hồng Hà Lan - Những Loại Sen Đá Hoa Hồng Mang Vẻ Đẹp Khó Cưỡng

5,76 gam

C. 3,20 gam

D. 3,84 gam

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7 gam tất cả hổn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 6,14 gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là