CHO HỖN HỢP X GỒM HAI CHẤT HỮU CƠ CÓ CÙNG CTPT C2H7NO2

     

Cho các thành phần hỗn hợp X gồm hai hóa học hữu cơ gồm cùng cách làm phân tử C2H7O2N chức năng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được hỗn hợp Y cùng 4,48 lít tất cả hổn hợp Z (đktc) tất cả hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối khá của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được khối lượng muối khan là:




Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm hai chất hữu cơ có cùng ctpt c2h7no2

PTHH : CH3COONH4 + NaOH → CH3COONa + NH3 + H2O (1)

HCOOH3NCH3 + NaOH → HCOONa + CH3NH2 + H2O (2)

Theo (1) với (2) : nZ = nNaOH = nH2O = nhhX

BTKL: mmuối = mZ + mNaOH – mH2O - mkhí


CTPT : C2H7NO2

PTHH : CH3COONH4 + NaOH → CH3COONa + NH3 + H2O (1)

HCOOH3NCH3 + NaOH → HCOONa + CH3NH2 + H2O (2)

Theo (1) cùng (2) : nZ = 0,2 ( mol ) = nNaOH = nH2O = nhhX

mmuối = 77.0,2 + 40.0,2 - 18.0,2 - 13,75.2.0,2 = 14,3 (gam)


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm phát âm tham gia thi không biết hỏi ai?

Bạn đề xuất lộ trình ôn thi bài bác bản từ những người am hiểu về kì thi với đề thi?

Bạn bắt buộc thầy cô đồng hành suốt quy trình ôn luyện?

Đấy là vì sao Vừng ơi - gamize.vn đơn vị chức năng chuyên về ôn luyện thi nhận xét năng lực để giúp đỡ bạn:

Lộ trình bài bản 5V: trường đoản cú cơ bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ bí mật lượng kiến thức bởi khối hệ thống ngân mặt hàng 15.000 câu hỏi độc quyềnKết đúng theo học can hệ live, giáo viên nhà nhiệm cung cấp trong suốt quá trình

Miễn phí tư vấn - TẠI ĐÂY


*


+ Quên không trừ khối lượng nước khi BTKL → chọn nhầm C


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng do dự tìm đọc tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn buộc phải lộ trình ôn thi bài xích bản từ những người dân am hiểu về kì thi cùng đề thi?

Bạn nên thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là vì sao Vừng ơi - gamize.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi nhận xét năng lực sẽ giúp đỡ bạn:

Lộ trình bài bản 5V: từ cơ bạn dạng -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ kín đáo lượng kỹ năng và kiến thức bởi khối hệ thống ngân mặt hàng 15.000 câu hỏi độc quyềnKết vừa lòng học hệ trọng live, giáo viên công ty nhiệm hỗ trợ trong suốt vượt trình

Miễn phí hỗ trợ tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập dẫn xuất của amin với amino axit Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi nhận xét năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên với

*


Đăng ký bốn vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Số đồng phân amino axit tất cả CTPT C3H7O2N là


C3H7NO2 gồm bao nhiêu đồng phân?


Ứng với bí quyết phân tử C2H7O2N có bao nhiêu hóa học vừa phản ứng được với hỗn hợp NaOH, vừa phản nghịch ứng được với hỗn hợp HCl ?


Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng bí quyết phân tử là C3H7O2N, phần đa là chất rắn ở điều kiện thường. Hóa học X phản bội ứng với dung dịch NaOH giải tỏa khí, hóa học Y tham gia phản ứng trùng ngưng. Các chất X, Y lần lượt là


Hợp chất hữu cơ CxHyO2N2 là muối bột amoni của amino axit làm phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 loãng theo tỉ lệ mol tương ứng là bao nhiêu


Cho chất hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C2H8O3N2 chức năng với dung dịch NaOH, thu được hóa học hữu cơ 1-1 chức Y và các chất vô cơ. Phân tử khối của Y là


Hợp chất hữu cơ A mạch thẳng, CTPT là C3H10O2N2. A công dụng với kiềm sinh sản khí hương thơm khai khối lượng nhẹ hơn không khí. A chức năng với axit tạo ra muối amin bậc I. Công thức cấu trúc của A là




Xem thêm: Nên Đặt Nhiệt Độ Ngăn Mát Tủ Lạnh Là Bao Nhiêu, Ngăn Mát Tủ Lạnh Bao Nhiêu Độ Phù Hợp

Hợp hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử là C4H14O3N2. Khi cho X công dụng với hỗn hợp NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm 2 khí ở đk thường và đều có tác dụng làm xanh quỳ tím ẩm. Số CTCT tương xứng của X là


Hỗn hòa hợp hữu cơ X bao gồm công thức C4H9O2N. Khi đến X công dụng với dung dịch NaOH thu được một muối hạt của một amino axit cùng một ancol đơn chức. Số bí quyết cấu tạo phù hợp với X là


Cho hợp chất hữu cơ X bao gồm CTPT C3H12N2O3 phản ứng với hỗn hợp NaOH dư, đun cho nóng thu được tất cả hổn hợp khí có 2 hóa học Y với Z đông đảo làm xanh quì tím ẩm trong các số đó chỉ có 1 chất khi tác dụng với HNO2 giải phóng N2. Phần hỗn hợp sau bội nghịch ứng lấy cô cạn chỉ thu được các hợp hóa học vô cơ. Công thức cấu trúc của X là:


Hai hóa học hữu cơ X, Y là đồng phân của nhau và có công thức phân tử là C3H7O2N. X công dụng với NaOH thu được muối X1 có công thức phân tử là C2H4O2NNa ; Y công dụng với NaOH thu được muối hạt Y1 có công thức phân tử là C3H3O2Na. Tra cứu công thức cấu tạo của X, Y?


Chất cơ học X là một trong những muối axit tất cả CTPT là C4H11O3N có thể phản ứng với tất cả dung dịch axit cùng dung dịch kiềm. Khi đến X tính năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, cô cạn thì phần rắn chiếm được chỉ toàn hóa học vô cơ. Số CTCT tương xứng là:


Đun nóng hợp chất hữu cơ X (CH6O3N2) với NaOH thu được 2,24 lít khí Y có khả năng làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Khối lượng muối khan nhận được sau phản bội ứng là :


Cho 0,1 mol chất X (C2H8O3N2) tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun cho nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ độ ẩm và hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y thu được m gam chất rắn khan. Quý giá của m là:


Hợp hóa học X mạch hở bao gồm công thức phân tử C4H9NO2. Mang lại 10,3 gam X phản ứng toàn diện với dung dịch NaOH có mặt khí Y với dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí và làm giấy quì tím độ ẩm chuyển thành color xanh. Dung dịch Z có công dụng làm mất màu nước Brom. Cô cạn Z thu m gam muối khan. Cực hiếm m là?


Cho 1,82 gam hợp hóa học hữu cơ đối kháng chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH, đun nóng thu được khí Y với dung dịch Z. Cô cạn Z chiếm được 1,64 gam muối hạt khan. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là


Hợp chất X gồm công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa công dụng được với axit vừa chức năng được cùng với kiềm trong điều kiện thích hợp. Vào phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của những nguyên tố C, H, N lần lượt bởi 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn sót lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X bội nghịch ứng trọn vẹn với một số lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối hạt khan. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là


Đốt cháy hoàn toàn một hóa học hữu cơ X trong O2 nhận được 1,344 lít CO2, 0,168 lít N2 (đktc) với 1,485 gam H2O. Khi mang lại X tác dụng với NaOH thu được một sản phẩm là CH3COONa. Công thức cấu trúc thu gọn của X là


X có CTPT C3H12N2O3. X chức năng với hỗn hợp NaOH (đun rét nhẹ) hoặc HCl đều có khí thoát ra. Rước 18,60 gam X công dụng hoàn toàn cùng với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản nghịch ứng cô cạn hỗn hợp đến cân nặng không đổi thì được m (gam) rắn khan, m có giá trị là


Cho hợp chất hữu cơ đối chọi chức X có công thức là C3H10O3N2. Mang đến m gam X công dụng với NaOH hoàn toản thu được 2,55 gam muối bột vô cơ. Quý hiếm của m là:


Hai hóa học hữu cơ A, B tất cả công thức CH5NO2 cùng C2H7NO2. Tất cả hổn hợp X tất cả A với B cho tác dụng với NaOH dư tạo nên 2,72 gam một muối tuyệt nhất và cất cánh ra một tất cả hổn hợp khí tất cả $overlineM$= 27,5. Hỗn hợp X có khối lượng


Cho các thành phần hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ tất cả cùng phương pháp phân tử C2H7O2N công dụng vừa đủ với hỗn hợp NaOH với đun nóng, thu được dung dịch Y cùng 4,48 lít hỗn hợp Z (đktc) tất cả hai khí (đều có tác dụng xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối khá của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là:


Hợp chất X bao gồm công thức C2H7NO2 gồm phản ứng tráng gương, lúc phản ứng với dung dịch NaOH loãng tạo ra dung dịch Y và khí Z, khi cho Z chức năng với hỗn hợp hỗn hợp tất cả NaNO2 với HCl tạo nên khí p Cho 11,55 gam X công dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch thu được số gam chất rắn khan là:


Hỗn hợp X có chất Y (C2H10O3N2) và chất Z (C2H7O2N). Mang đến 14,85 gam X bội nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch NaOH cùng đun nóng, thu được dung dịch M cùng 5,6 lít (đktc) tất cả hổn hợp T bao gồm 2 khí (đều có tác dụng xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn toàn thể dung dịch M thu được m gam muối bột khan. Quý giá của m có thể là


Đốt cháy trọn vẹn m gam láo hợp có glyxin, anlanin, amoni acrylat cùng etylamin bởi lượng oxi vừa đủ. Thành phầm cháy chiếu vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 41,37 gam kết tủa, cân nặng dung dịch Ba(OH)2 bớt 26,82 gam với 1,008 lít khí (đktc) không xẩy ra hấp thụ. Quý giá của m là


Hai hóa học P, Q có công thức phân tử theo thứ tự là C3H12N2O3 cùng C2H7NO3. Khi đến P,Q phản bội ứng với hỗn hợp HCl cùng tạo nên khí Z; còn với dung dich NaOH cùng mang lại khí Y. Dấn xét nào sau đây đúng


Chất X tất cả công thức phân tử C4H9O2N với là este của amino axit. Số công thức cấu tạo có thể bao gồm của X là


Cho sơ đồ đưa hóa

C8H15O4N + NaOH (xrightarrowt^o) X + CH4O + C2H6O

X + HCl dư → Y + 2NaCl

Nhận định nào sau đây đúng?




Xem thêm: Hỏi Đáp 24/7 - Co2 + Ca(Oh)2 → Caco3 + H2O

Chất hữu cơ mạch hở X bao gồm công thức C8H15O4N. Mang lại m gam X công dụng với lượng dư NaOH nhận được (m +1) gam muối hạt aminoaxit và hỗn hợp Y có hai ancol. Tính quý giá của m


Cho tất cả hổn hợp E gồm 0,1 mol X (C5H11O4N) với 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là muối hạt của axit cacboxylic hai chức) công dụng hoàn toàn với hỗn hợp KOH, chiếm được một ancol solo chức, nhị amin no (kế tiếp trong dãy đồng đẳng) cùng dung dịch T. Cô cạn T, thu được tất cả hổn hợp G gồm cha muối khan bao gồm cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (trong đó tất cả hai muối của nhị axit cacboxylic với muối của một α-amino axit). Phần trăm trọng lượng của muối có phân tử khối lớn số 1 trong G là