Cho Hỗn Hợp X Gồm Etilen Và H2

     

Cho các thành phần hỗn hợp X có etilen và H2 có tỉ khối đối với H2 bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung lạnh (hiệu suất phản ứng 75%) thu được tất cả hổn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2 (các thể tích đo ở thuộc điều kiện) là
Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm etilen và h2

+) giả sử đem 1 mol tất cả hổn hợp X. Hotline nC2H4 = x mol; nH2 = y mol => PT(1)

+) (ar M_X = frac28x + 2yx + y ) => PT(2)

+) năng suất phản ứng tính theo hóa học hết (khi coi H = 100%)

+) nC2H4 phản nghịch ứng = nhỗn thích hợp khí giảm => nY 

+) Áp dụng công thức: (fracar M_Xar M_Y = fracn_Yn_X,, = > ,,ar M_Y = fracn_X.ar M_Xn_Y)


Giả sử rước 1 mol tất cả hổn hợp X. Gọi nC2H4 = x mol; nH2 = y mol

=> x + y = 1 (1)

(ar M_X = frac28x + 2yx + y = 4,25.2) (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,25 mol; y = 0,75 mol

C2H4 + H2 → C2H6

=> năng suất phản ứng tính theo C2H4

=> nC2H4 phản ứng = nhỗn vừa lòng khí giảm = 0,25.0,75 = 0,1875 mol

=> nY = 1 – 0,1875 = 0,8125 mol

Áp dụng công thức: (fracar M_Xar M_Y = fracn_Yn_X,, = > ,,ar M_Y = fracn_X.ar M_Xn_Y = frac1.8,50,8125 = 10,46,, = > ,,d_Y/H_2 = 5,23)


Đáp án phải chọn là: a


*


+ Đề bài xích hỏi tỉ khối của Y so với H2 => quên không phân chia 2 chọn nhầm D

+ Xét hiệu suất phản ứng tính theo chất gồm tỉ lệ số mol nhỏ tuổi hơn. Tính nhầm bội phản ứng theo H2 => chọn nhầm B

+ cùng với những vấn đề chỉ gồm tỉ lệ thể tích, tỉ lệ cân nặng mà không có số mol, ta hoàn toàn có thể giả sử lấy 1 mol láo lếu hợp ban đầu để thuận tiện tính toán


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập phản bội ứng cùng của anken Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Áp dụng phép tắc Mac-cốp-nhi-cốp vào trường hợp nào sau đây ?


Khi mang đến but-1-en công dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Mac-côp-nhi-côp thành phầm nào sau đó là sản phẩm bao gồm ?


Anken C4H8 tất cả bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ mang lại một thành phầm hữu cơ duy nhất?


Cho những chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm những chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), mang đến cùng một sản phẩm là:


Cho lếu láo hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 công dụng với H2O (H+, to) thu được buổi tối đa bao nhiêu thành phầm cộng ?


Anken phù hợp để điều chế ancol (CH3CH2)3C-OH là


Có hai ống nghiệm, mỗi ống cất 1 ml dung dịch brom trong nước tất cả màu quà nhạt. Sản xuất ống thứ nhất 1 ml hexan và ống trang bị hai 1 ml hex-1-en. Lắc đa số cả hai ống nghiệm, tiếp nối để yên hai ống nghiệm vào vài phút. Hiện tượng quan sát được là:


Cho 3,36 lít hỗn hợp etan cùng etilen (đktc) đi lờ đờ qua qua hỗn hợp brom dư. Sau phản bội ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan cùng etilen trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là:
Xem thêm: Bật Điều Hoà Có Nên Bật Quạt Không ? Có Nên Bật Quạt Khi Dùng Điều Hòa

2,8 gam anken A làm mất màu toàn diện dung dịch cất 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. A mang tên là:


Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X tất cả 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng lên 7,7 gam. Nhân tố phần % về thể tích của nhị anken là:


Một các thành phần hỗn hợp X có ankan A với một anken B tất cả cùng số nguyên tử C và đều ở thể khí nghỉ ngơi đktc. Cho tất cả hổn hợp X trải qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y sót lại bằng nửa thể tích X, còn cân nặng Y bằng 15/29 trọng lượng X. CTPT A, B cùng thành phần % theo thể tích của hỗn hợp X là


Cho hiđrocacbon X phản ứng cùng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng cùng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ không giống nhau. Tên gọi của X là:


Hỗn đúng theo A gồm 2 anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn V lít A thu được 13,44 lít CO2 sinh hoạt đktc. Còn mặt khác A làm mất đi màu vừa hết 40 gam Br2. CTPT của 2 anken và xác suất thể tích tương xứng là


Hỗn phù hợp khí X bao gồm một ankan với 1 anken. đến 1,68 lit khí X mang đến qua dung dịch brom làm mất màu toàn diện dung dịch đựng brom thấy còn lại 1,12 lit khí. Mặt khác nếu đốt cháy trọn vẹn 1,68 lit khí X rồi cho sản phẩm cháy đi qua bình đựng dung dịch nước vôi vào dư nhận được 12,5 gam kết tủa. Công thức phân tử của các hiđrocacbon lần lượt là:


Một tất cả hổn hợp A tất cả một anken X với một ankan Y có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và thuộc số mol. đến m gam tất cả hổn hợp A làm mất màu toàn diện 80 gam dung dịch brom 20%. Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp trên thu được 0,6 mol CO2. X và Y có công thức phân tử là:


Trộn 1 mol anken X cùng với 1,6 mol H2 rồi dẫn hỗn hợp qua Ni nung nóng thu được tất cả hổn hợp Y. Dẫn các thành phần hỗn hợp Y vào brom dư thấy có 0,2 mol Br2 vẫn phản ứng. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là


Hỗn hòa hợp X có H2, C2H4, C3H6 có tỉ khối so với H2 cùng 9,25. Mang lại 22,4 lít X (đktc) vào bình bí mật có sẵn ít bột Ni. Đun lạnh bình một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 10. Tổng số mol H2 vẫn phản ứng là


Cho các thành phần hỗn hợp X gồm etilen với H2có tỉ khối so với H2bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung rét (hiệu suất phản bội ứng 75%) thu được tất cả hổn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2(các thể tích đo ở cùng điều kiện) là


Cho H2và 1 olefin hoàn toàn có thể tích cân nhau qua niken đun nóng ta được hỗn hợp A. Biết tỉ khối tương đối của A đối vớiH2 là 23,2. Công suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Phương pháp phân tử olefin là


Hỗn đúng theo khí X bao gồm H2và C2H4có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Ycó tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của bội phản ứng hiđro hoá là


Số cặp đồng phân cấu trúc anken ở thể khí (đkt) bằng lòng điều kiện: lúc hiđrat hoá tạo thành các thành phần hỗn hợp gồm cha ancol là


Hỗn đúng theo khí X bao gồm H2 với một anken có tác dụng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 9,1. Đun lạnh X có xúc tác Ni, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bởi 13. Công thức kết cấu của anken là:


Biết 0,05 mol hiđrocacbon X mạch hở làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa m gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X và quý hiếm m theo lần lượt là


Cembrene C20H32 được bóc từ vật liệu bằng nhựa thông, khi tác dụng hoàn toàn cùng với hiđro dư nhận được C20H40. Điều này minh chứng điều gì (biết cembrene không gia nhập phản ứng cùng mở vòng cùng với H2)?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Những Câu Nói Hay Phật Dạy Hay Nhất Về Cuộc Sống, Những Lời Phật Dạy Hay Nhất Về Cuộc Sống

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.