CHO HỖN HỢP X GỒM ETILEN VÀ H2 CÓ TỈ KHỐI SO VỚI H2 BẰNG 4 25

     
Trắc nghiệm hóa học 11 bài xích 19 Luyện tập đặc thù hóa học tập của cacbon, silic và những hợp hóa học của chúng

Câu hỏi :

Cho tất cả hổn hợp X gồm etilen với H2 có tỉ khối so với H2 bởi 4,25. Dẫn X qua bột Ni nung rét (hiệu suất phản nghịch ứng hidro hóa anken bằng 75%), được các thành phần hỗn hợp Y. Vậy tỉ khối của tất cả hổn hợp Y đối với H2 bằng:


*