Cho hỗn hợp 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước

     

Cho các thành phần hỗn hợp hai anken đồng đẳng tiếp đến nhau tính năng với nước (có H2SO4 có tác dụng xúc tác) thu được tất cả hổn hợp Z có hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy trọn vẹn 1,06 gam tất cả hổn hợp Z kế tiếp hấp thụ cục bộ sản phẩm cháy vào nhì lít hỗn hợp NaOH 0,1M thu được hỗn hợp T trong đó nồng độ của NaOH bởi 0,05M. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X cùng Y là: (biết thể tích các dung dịch biến hóa không đáng kể)

Bạn vẫn xem: Cho hỗn hợp 2 anken đồng đẳng sau đó nhau tác dụng với nước
Bạn đang xem: Cho hỗn hợp 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước

*

*

*Xem thêm: Sự Tích Bánh Chưng Bánh Giày

Thi online trên app gamize.vn. Cài ngay!

Đáp án A

Gọi bí quyết chung của 2 anken đồng đẳng liên tiếp là

*Xem thêm: Bánh Trà Sữa Trân Châu Đường Đen Hà Nội, Cách Làm Bánh Trà Sữa Trân Châu Đường Đen Hấp Dẫn

*

Do kia hai ancol buộc phải tìm là C2H5OH với C3H7OH.

Hỗn thích hợp X tất cả anken với hiđro có tỉ khối đối với heli bằng 3,33. Mang lại X đi qua bột niken nung nóng đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp Y bao gồm tỉ khối so với heli là 4. Phương pháp phân tử của anken là:

Một bình bí mật chỉ chứa những chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hidro (0,65 mol) và một không nhiều bột niken. Nung rét bình một thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp khí X gồm tỉ khối so với H2 bằng 19,5. Khí X phản nghịch ứng toàn vẹn với 0,7 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, nhận được m gam kết tủa cùng 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y phản bội ứng buổi tối đa với 0,55 mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của m là?

Một tất cả hổn hợp X có hai anken A, B sau đó nhau trong dãy đồng đẳng có tỉ khối so với H2 bằng 16,625. Cho vào trong bình một ít bột Ni và H2 dư nung nóng một thời gian sau đó gửi bình về sức nóng độ ban sơ thì thấy áp suất trong bình bằng 7/9 đối với áp suất đầu cùng được tất cả hổn hợp Z. Biết rằng khả năng tính năng với H2 của mỗi anken là như nhau. Phương pháp phân tử của A, B và xác suất anken đang phản ứng là:

Hỗn hợp lúc đầu gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan và H2 cùng với áp suất 4 atm. Đun rét bình bươi Ni xúc tác để thực hiện phản ứng cộng kế tiếp đưa bình về nhiệt độ ban đầu được hỗn hợp Y, áp suất tất cả hổn hợp Y là 3atm. Tỉ khối các thành phần hỗn hợp X và Y so với hidro thứu tự là 24 và x. Giá trị của x là?

Một các thành phần hỗn hợp X gồm 1 ankan A cùng 1 ankin B bao gồm cùng số nguyên tử cacbon. Trộn X cùng với H2 (vừa đủ) nhằm được hỗn hợp Y. Khi mang lại Y qua Pt xúc tác thì thu được khí Z gồm tỉ khối đối với CO2 bởi 1 (phản ứng cộng H2 trả toàn). Biết rằng VX =6,72 lít với VH = 4,48 lít. Khẳng định công thức phân tử với số mol của A, B trong các thành phần hỗn hợp X. Những thể tích khí được đo sinh hoạt đktc

Một hỗn hợp A gồm 2 olefin sinh hoạt thể khí là đồng đẳng tiếp đến nhau. Mang đến 1,792 lít hỗn hợp A (ở 0°C và 2,5 atm) qua bình đựng hỗn hợp brom dư, fan ta thấy cân nặng của brom tăng thêm 7g. Cách làm phân tử của những olefin cùng thành phần tỷ lệ về thể tích của tất cả hổn hợp A là: