Cho hình vuông abcd có cạnh 4cm

     
*

Cho hình vuông vắn ABCD tất cả cạnh 4 centimet trong hình vuông vắn có 4nuawr hình trụ bằng nhau sinh sản thành hoa lá 4 cánh . Tính diện tich hình cành hoa đó ( vẽ hình )


*

cho hìn vuông abcd gồm cạnh nhiều năm 6 cm . Vẽ 4 nửa con đường tròn có đường kính là 4 cạnh hình vuông vắn tạo thành một hoa lá 4 cánh như hình bên . Tính diện tích bông hoa 4 cánh đó

 


*

S hình vuông vắn 6 x 6=36

S 4 nửa hình tròn= S 2 hình tròn

<(6 x 6) : 4> x 3.14 x 2 =56.52

S bông hoa

56.52 - 36 = 20.52


cho hình vuông có cạnh 8 xăng ti Trong hình vuông vắn có 4 nửa hình tròn trụ bằng nhau và cắt nhau chế tạo ra thành bông hoa 4 cánh tính diện tích bông hoa đó


Cho hình vuông ABCD có cạnh 4cm Trong hình vuông có bốn nửa hình tròn trụ bằng nhau và giảm cắt nhau chế tác thành bông hoa tứ cánh tính diện tích bông hoa đó


Bài làm :

Đáp án : 41,12 (cm²)

Giải thích công việc giải :

Diện tích hình vuông là:

4 × 4 = 16 (cm²)

Diện tích 4 hình tròn nữa là:

4 × 3,14 × 2 = 25,12 (cm²)

Diện tích hình nhành hoa là:

16 + 25,12 = 41,12 (cm²)


Cho hình vuông có cạnh 8 cm. Trong hình vuông có bốn nửa hình tròn trụ bằng nhau giảm nhau tạo thành bông hoa tứ cánh. Tính diện tích bông hoa đó(phần tô màu)


Bán kính của một nửa hình trụ là:

8 : 2 = 4( cm)

Vì 2 nửa hình tròn trụ là 1 hình tròn nên 4 nửa hình tròn trụ sẽ là 2 hình tròn.

Bạn đang xem: Cho hình vuông abcd có cạnh 4cm

Diện tích 4 cánh hoa là:

4 x 4 x 3.14 x 2 = 100.48( cm)

Diện tích bông hoa là:

8 x 8 + 100.48 = 164.48( cm2)

Đáp số: 164.48 cm2


Kết trái của Tu oanh gồm đúng ko,mình thấy sai sai.Vi dien h hinh vuong la 8 x8 =64 ma sao dien h bong hoa lại lớn hơn diện tích hình vuông vắn được,mà cành hoa nằm trong hình vuông vắn mà.Kết quả của chính bản thân mình là 36,48 co

đúng thì tk nha HOK TỐT


cho hình vuông ABCD và những nửa hình tròn giống hệt có đường kính là cạnh hình vuông vắn tạo thành cành hoa 4 cánh. Tính diện tích bông hoa biết cạnh hình vuông vắn là 4cm.


Cho hình vuông ABCD có cạnh 4cm. Trong hình vuông có tứ nửa hình trụ bằng nhau và cắt nhau tạo thành bông hoa tứ cánh. Tính diện tích s bông hoa đó.

Xem thêm: Hãy Viết Một Bài Báo Tường Để Khuyên Một Số Bạn, Trong Lớp Cần Phải Học Tập Chăm Chỉ Hơn (3 Mẫu)

*

Giải ham mê hộ bản thân nhé!


Diện tích hình vuông là :

4 x 4 =16 (cm2 )

Diện tích 4 nữa hình tròn là :

4 x 3,14 x 2 =25,12 (cm2 )

Diện tích hình bông hoa là :

16 + 25,12 =41 ,12 (cm2 )

Đáp số : 41 ,12 cm2


Diện tích hình vuông là :

4 x 4 =16 (cm2 )

Diện tích 4 nữa hình tròn là :

3,14*4 * 2 =25,12 (cm2 )

Diện tích hình cành hoa là :

16 + 25,12 =41 ,12 (cm2 )

Đáp số : 41 ,12 cm2


Cho hình vuông vắn có cạnh 8cm.Trong hình vuông có 4 nửa hình tròn bằng nhau và cắt nhau chế tạo thành bông hoa tư cánh. Tính diện tích s bông hoa đó (phần tô màu )


Bài giải:

Bán kính 1 hình tròn là: 8: 2 = 4 ( cm )

Diện tích một nửa hình tròn là:

4 x 4 x 3,14 : 2 = 25,14 ( cm2 )

Diện tích 4 nửa hình tròn là:

 25,14 x 4 = 100,48 ( cm2 )

 Diện tích hình vuông là:

8 x 8 = 64 ( cm2 )

 Diện tích cành hoa đó là:

100,48 - 64 = 36,48 ( cm2 )

Đáp số: 36,48 cm2


bài giải

Bán kính một hình tròn trụ là :

8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích 4 nữa hình trụ là :

4 x 4 x 3,14 :2 x 4 =100,48(cm2)

Diện tích hoa lá đó là :

100,48 - (8 x 8)=36,48(cm2)

đ/s : 36,48 cm2

*Ryeo*


Cho hình vuông vắn ABCD.Các nửa hình trụ có 2 lần bán kính là cạnh hình vuôngcắt nhau ngơi nghỉ O chế tạo ra thành bông hoa 4 cánh (như hình vẽ). đến biếtbán kính những nửa mặt đường tròn các là 3 cm. Tính diện tích bông hoa.

Cho hình vuông vắn ABCD.

Xem thêm: Lời Chúc Sinh Nhật Bố Hài Hước Nhất, 30 Lời Chúc Sinh Nhật Bố Ấm Áp Nhất

Các nửa hình tròn trụ có 2 lần bán kính là cạnh hình vuôngcắt nhau nghỉ ngơi O chế tạo ra thành hoa lá 4 cánh (như hình vẽ). đến biếtbán kính các nửa đường tròn hồ hết là 3 cm. Tính diện tích s bông hoa.

*


cho hình vuông có cạnh 8cm trong hình vuông vắn có bốn nửa hình trụ bằng nhau và giảm nhau sản xuất thành bông hoa bốn cánh tính diện tích bông hoa kia ( phần sẽ tô màu)


Mot nong truong nuoiso bo sua hon so bo thit 171 con biet rang so bo sua bang 5/2 so bò thit hoi nong truong bởi vì nuoi duoc bao nhieu bo sua bao nhiei bo thit